Ana Sayfa / Dua / Dualar / Çocuklarda Gece Uyku Problemi Uyumayan Çocuklar için Rukye

Çocuklarda Gece Uyku Problemi Uyumayan Çocuklar için Rukye

Açıklama Bölümünü Okuyunuz…

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla….

ikaz ve uyarılar tabiki de büyüklerimiz için geçerlidir. Çocuklarımızın Düzensiz uyku,uyku hali halsizlik, yorgunluk,korku endişe gibi durumlarında da bu rukye yi okuyabilirsiniz veyahut çocuğunuza dinletirken abdestli olmanız uygundur.

RUKYE DİNLERKEN ÖZEN GÖSTERMENİZ GEREKEN HUSUSLAR..

Durumunuza göre, En az 21 Olmak kaydı ile.. sıkıntınız yüksek ise 41 gün şekliyle de dinleyebilirsiniz..

Öncelikle Abdestli olunuz,

Okumak daha hayırlıdır, lakin bilmeyenler için dinleyebilirler.

Hergün aynı saatlerde dinlemeye özen gösteriniz.

Dinlerken sessiz sakin dünyevi sıkıntılarınızdan arınarak rabbin huzurunda olduğunuzu düşünün..

Rahat bir şekilde nasıl durabiliyorsanız o şekilde durunuz.
Mümkünse Kulaklık değil ise de sessiz bir ortamda olmaya özen gösteriniz.

Gözlerinizi kapatıp dinleyiniz.

Dinlerken asla bölünme gibi hissiyatleri aklınızdan çıkartınız.
Rabbim şifanıza kavuşmanızı nasip etsin..

Bizler için de duanızdan esirgemeyiniz.

Rabbim Tüm Hastalarımıza şifa arayanlara şifa olur inşaAllah..

Hayatta dermanınızı ve herşey yüce Rabbimden başka kimselerden istemeyiniz..
Tevekkül Sabır Dua bu üç anahtar elinizde olduğu sürece Rabbimin izni ile inşaAllah dert ve sıkıntılarınızdan uzaklaşacaksınız..

  1. Ebû Said el-Hudri radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Cebrail Aleyhisselam, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’e gelerek : Ey Muhammed, hasta mısın ? diye sordu. Hz Peygamber de : Evet, dedi. Cebrail Aleyhisselam: “Allah’ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifa versin. Allah’ın adıyla sana okurum” diye dua etti.

Açıklamalar

Hastalık ve sıkıntılar insanlar içindir. Resûl-i Ekrem Efendimiz de her şeyden önce bir insandır. Binaenaleyh onun da diğer insanlar gibi zaman zaman hastalanması pek tabiidir. Hatta ona bazı kimselerin zarar vermesi de mümkündür. bu durum hiçbir zaman “Allah seni insanların vereceği zarardan korur” [Maide suresi (5),67] ayetindeki ilahi garantiye ters düşmez. Bu teminat, can tehlikesine karşıdır. Onlar sana hiçbir şekilde zarar veremezler demek değildir. Yine bilinen bir gerçektir ki, en şiddetli sıkıntıları peygamberler çekmişlerdir.
Rukye yukarıda geçtiği gibi halkımızın tabiri ile hastayı okumak demektir. Burada bizzat Cebrail aleyhisselamın Hz. Peygambere Rukye yaptığını yani okuduğunu görmekteyiz. Manası bilinen kelimelerle ve şirk unsuru taşımayan sözcüklerle bilhassa ayeti kerimelerle Rukye yapmak caizdir. Yasaklanmış olan Rukye, Cahiliye dönemindeki gibi, birtakım tılsımlı ve bozuk manalı kelimeler ile yapılan Rukyelerdir. Hz. Clear, Peygamber Efendimiz’e ismiyle “Ya Muhammed” diye hitap etmesi, “Peygamberi birbirinizi çağırdığınız gibi çağırmayın” [Nur suresi (24), 63] yasağının insanlar ve cinlere yönelik olduğunu gösterir. “Hasetçi her göz” ifadesi, Nazar değmesinin gerçek olduğunu gösterir. Nazardan ve zarar vermesi muhtemel her şeyin şerrinden Allah’a sığınmak gerekir. Zira hayrı da şerri de yaratan O’dur. O’nun iradesinin ve kudretinin üzerinde asla bir güç yoktur. O halde böylesi bir güce sığınıp dayanmak, kötülüklerden emin olmanın en sağlam yoludur. Cebrail aleyhisselam’ın iki kez “Allah’ın ismiyle sana okurum” demesi de, bu tür hallerde Allah’a sığınmanın ve sadece ondan yardım beklemenin, olan her şeyin O’nun dilemesiyle olacağına inanmanın pekiştirilmesi anlamına gelmektedir.
Hadisten Öğrendiklerimiz

  1. Hasta ziyareti sırasında ve sorulması halinde şikayet etmeksizin hasta olduğunu söylemek caizdir.
  2. Hastaya bazı ayet, zikir ve dua cümleleriyle, Allah’ın güzel isim ve sıfatlarıyla okuyup şifa dilemek caizdir.
  3. Nazar (göz değmesi) haktır.
  4. Her çeşit kötülükten ve şerden Allah’a sığınmak gerekir. Bunun en uygun yolu da muavvizeteyn denilen Felak ve Nas surelerini okuyarak Allah’a sığınmaktır.

Müslim, Selam 40
Riyazüs Salihin Cilt-4
Çocuklarda Huzursuz ve Düzensiz Uyku için Rukye

“EN HAYIRLI ŞİFÂ KUR’ÂN’DIR”

Faydası Kur’ân-ı Kerîm’den daha büyük ve şifâsı daha çok bir kitap semâdan indirilmedi. Kur’ân-ı Kerîm, hastalıklara devâ, kalblere cilâdır. Allâme Fahruddîn-i Râzî merhûm “Biz de Kur’ân’dan peyderpey öylesini indiririz ki mü’minler için şifâ ve rahmettir…” meâlindeki İsrâ sûresinin 82. âyet-i celîlesinin tefsirinde der ki:

Kur’ân-ı Kerîm’de, fâsid (bozuk) îtikadlar, kötü ahlâklar gibi ruh hastalıklarına şifâ vardır. Kur’ân-ı Kerîm’i okuyan bunlardan şifâ bulur. Lâkin ihlâsla, kalb huzuruyla, madde ve manasıyla Allâhü Teâlâ’ya yönelerek okumalı, haram yememeli, günahlara dalmamalı, kalbi gafletle perdelenmiş, örtülmüş olmamalıdır. Nitekim hadîs-i şerîfte:

“Allâhü Teâlâ gâfil ve kendisinden başka şeyle meşgûl olan kalbden yapılan duâyı kabul etmez” buyurulmuştur. Şartlara riâyet edilerek okunan Kur’ân-ı Kerîm, doktorların tedaviden âciz kaldıkları her türlü hastalığı dahi iyileştirir. Hadîs-i şerîfte: “En hayırlı şifâ Kur’ân’dır” ve “Kur’ân ile şifâ aramayana Allah şifâ vermez” buyurulmuştur.

İmâm Kuşeyrî’nin oğlu çok şiddetli hastalığa yakalandı. İmâm, bu üzüntü içinde iken rüyasında Peygamber Efendimizi (s.a.v.) gördü. Oğlunun hastalığını ona arz etti. Peygamberimiz: “Niçin şifâ âyetlerine mürâcaat etmiyorsun?” buyurdu.

Hâsılı, Kur’ân-ı Mübin; maddî, mânevî, bedenî ve kalbî hastalıklara şifâdır. Nitekim: “Kur’an devâdır.” hadîs-i şerîfi de bunu bildirmektedir. (Fezâil-i Şehr-i Ramazân, Üchûrî)

Youtube kanalımızda merak ettikleriniz, cevabını aradığınız konularımızı bulabilirsiniz..

KUR’AN-I KERİM IŞIĞINDA KENDİNİ TEDAVİ ET

BUNU OKUYANA 70000 MELEK DUA EDER
https://www.youtube.com/watch?v=dj1Z0brdSDE&t=8s

BEREKET BORÇ ÖDEMEK VE HELAL KAZANÇ İÇİN
https://www.youtube.com/watch?v=1C1Rd8nWM68&t

SINAV İMTİHAN İŞE GİRME HAYATTA Kİ BAŞARILARINIZ İÇİN
https://www.youtube.com/watch?v=hG3KI6YMqYE&t=2699s

KARI KOCA ARASI SOĞUKLUKLARIN GİDERİLMESİ İÇİN
https://www.youtube.com/watch?v=TR1xDhawqmA

Web Sitemiz https://www.havasdua.com
Facebook https://www.facebook.com/havasdua
instagram https://www.instagram.com/havasdua
twitter https://www.twitter.com/havasdua

bereket için dua,
sevgi için dua,
eşler arası muhabbet için dua,
kalbi temizleme duası,
kötü alışkanlıklardan kurtulma duası,
alkolden kurtulma duası,
sigara kurtulma duası,
sıkıntı gidermek için dua,
sıkıntı duası,
sınav duası,
dilek duası,
istek duası,
bereket bol müşteri duası,
işyeri için dua,
dua dinle,
rukye dinle,

RUKYE,

BÜYÜ,

CİN,

istanbul,

ankara,

bursa,

eskişehir,

beladan kurtulma duası,
çocuklar için dua,
duaların kabul olması için dua,
niyet kısmet için dua,
evlenmek için dua,
büyü sihir kurtulma,
rukye ayetleri,
cin çıkarma,
musallat tedavisi,
kuran ile tedavi,

havasdua #hergündua #Kuranıkerim #engüzeldualar


ilginizi çekebilir

Beyaz ( Ak ) Büyü Nedir

karı koca muhabbet büyüsü, aşık etme büyüsü, geri getirme büyüsü, kadını bağlama büyüsü, erkeği bağlama büyüsü, iki kişiyi ayırma büyüsü, öldürme büyüsü,