Ana Sayfa / Etiket

Etiket

Parapsikoloji Sözlüğü U – Z Harfi

Ufology (Ufoloji): Ufo Çalışmaları. Umbanda (Umbanda): Brezilya ruhani dini. Unidentified Flying Object (UFO) (Kimliği belirsiz Uçan: Nesneler -UFO) Gökyüzünde görülen, açıklanamayan ışık veya nesneler. Genellikle dünya dışı varlıkların olduğuna dair kanıt olarak gösterilirler. Veridical (Doğrulanmış): Bulgularla ve olaylarla kanıtlanmış bilgi …

Daha Fazla Oku

Parapsikoloki Sözlüğü T Harfi

Table-Tilting/Turning (Masa Eğilmesi/ Dönmesi): Bir grup insanın ellerini masanın üzerine yerleştirerek yaptıkları bir seansta, masanın gizemli ve açıklanamayacak bir şekilde hareket etmesi. Genellikle bu hareketler ruhun iletişim kurma çabası olarak yorumlanır. Target (Hedef): Deneğin algılamaya çalıştığı nesne veya olaya verilen …

Daha Fazla Oku

Parapsikoloji Sözlüğü S Harfi

Santeria (Santeria): Kuba ruhani dini. Sceptic (Skeptik): Gerçeklere sıkı sıkıya bağlı, paranormal olayların bilimsel çözümlerini ve kriterlerini araştıran kimse. Genellikle Parapsikolojistler tarafından araştırılan olayların mantıklı ve bilimsel açıklamalarını bulmaya çalışırlar. Seance (Seans): Medyum eşliğinde oturum. Serpent Power (Yılan Gücü): Bkz. …

Daha Fazla Oku

Parapsikoloji Sözlüğü P Harfi

Palmistry (El Falı): Bir kişinin elinin şeklini ve çizgileri inceleyerek karakterine ve yaşamındaki olaylara dair yorumlarda bulunma sanatı. Paranormal (Paranormal): Normalin dışında veya ötesinde. Geçerli bilimsel bilgilerin veya bizim olağan anlayışımızın ötesinde olan şeyler. Paranormal Dream (Paranormal Rüyalar): Gördüğümüz rüyadaki …

Daha Fazla Oku

Parapsikoloji Sözlüğü O Harfi

Occam’s Razor (Occam’ın Usturası): Her zaman, olayların en basit açıklamalarını tercih etmeye dayanan prensip. Occultism (Okültizm): Gizli kuvvetlerin ve gizli varlıkların mevcudiyetini esas alan ezoterik inanış ve uygulamalar sistemi. Omen (Kehanet): Geleceğe ait haberler veren işaretler. Oracle (Orakl-vahiy): (a) Tanrılardan …

Daha Fazla Oku

Parapsikoloji Sözlüğü N Harfi

Near-Death Experience (NDE) (Ölüme Yakın Deneyimi): Klinik olarak ölümden dönmüş veya ölüme çok yaklaşmış kişilerin yaşamış olduğu tecrübeler. Bu tecrübelerin bir çoğunda hayatın film gibi gözlerinin önünden geçmesi, sonunda ışık bulunan bir tunneled ilerleme, ölmüş akraba veya arkadaşları görme, ilahi …

Daha Fazla Oku

Parapsikoloji Sözlüğü M Harfi

Magic (Sihir): (a) Paranormal veya ruhsal öğeleri kullanarak olaylara etki etme uygulamaları.(b) Sihirbazlık sanatı Magician (Sihirbaz): Sihir yapan kişi. Majority Vote Technique (Çoğunluk Oyu Tekniği): Duyu Dışı Algılama Testlerinde, birçok denek tahminlerde bulunur (veya bir denek bir çok tahminde bulunur) …

Daha Fazla Oku

Parapsikoloji Sözlüğü L Harfi

Laying on of Hands (Elle Tedavi): Şifacının, hasta kişinin bedenine ellerini yerleştirerek veya yakınında tutarak uyguladığı tedavi. Levitation (Levitasyon): Bir cismin veya kişinin paranormal olarak yükselişi veya kalkışı. Life Review (Hayat Eleştirisi): Kişinin bütün hayatını geri dönüşlerle hatırlaması. Hayatının gözünün …

Daha Fazla Oku

Parapsikoloji Sözlüğü K Harfi

Ka (Ka): Çift veya Astral beden için Eski Mısırlıların kullandığı bir terim. (ayrıca BA) Karma (Karma): “ Ne ekersen onu biçersin”. İnsan geçmişte ne yaptıysa gelecekte de onu görecektir felsefesini izleyen Hindu ve Budist etik doktrini. Burada « Geçmiş » …

Daha Fazla Oku

Parapsikoloji Sözlüğü I Harfi

llusion (Hayal – İllüzyon): (a) Kişiyi yanlış neticelere sürükleyen görüntü, görünüş. (b) Sihirbazlıkta, algılama hilesi. Imagery (İmajinasyon): Zihinde imgeleri sezme, görme yeteneği. Bu görsel, işitsel veya temas ile olabilir. Immortality (Ölümsüzlük): Bir kişinin, kişisel varlığın ölümden etkilenmediğinin farz edildiği inanış. …

Daha Fazla Oku

Parapsikoloji Sözlüğü H Harfi

Hallucination (Halusinasyon): Fiziksel gerçekliğe uygun olmayan duyumsal tecrübe. Haunting (Uğrama / halk dilinde “Perili”): Uzun bir sure boyunca aynı lokasyonda oluşan, açıklanamayan görüntü, ses, koku veya daha başka algıları içeren paranormal fenomenler. Healer (Şifacı): İyileştirme gücüne sahip olduğunu öne süren …

Daha Fazla Oku

Parapsikoloji Sözlüğü G Harfi

Ganzfeld (Ganzfeld Tekniği): Duyu Dışı Algılama konusunun da bir araştırma tekniğidir. Bu teknikle yapılan deneylerde, Deneğin (Özne) gözkapaklarına birer pinpon topu yerleştirilir. Kulaklık takılarak „Beyaz Ses“ denilen tıslama ve ıslık sesine benzer ses dinletilir. Kırmızı bir ışık Deneğin gözkapaklarının üzerindeki …

Daha Fazla Oku

Parapsikoloji Sözlüğü F Harfi

Fairy (Peri): Küçük, insana benzeri mitsel varlık. İyiliksever veya kötücül olabilir. Faith Healing (İnançla İyileştirme): Duayla veya ilahi güce inançla ilişkili iyileştirme. False Awakening (Sahte Uyanış): Kişinin uyanmış olduğunu sanıp, aslında hala rüya görüyor olma durumu. Faraday Cage (Faraday Kafesi): …

Daha Fazla Oku

Parapsikoloji Sözlüğü E Harfi

Earth Effect (Deprem Efekti): Fiziksel medium D.D. Home (Daniel Dunglas Home 1833-1886) yaptığı, odanın deprem oluyormuşçasına sallanmasını içeren fenomen. Ecstasy (Ekstaz): Bilincin değişik (değişmiş) durumlarından biri. Kişi kendi üzerinde kontrol kaybı ve büyük bir vecd hali tecrübe eder. Bir çeşit …

Daha Fazla Oku

Parapsikoloji Sözlüğü D Harfi

Daemon (Daimon) (Koruyucu ruh): İlham ve tavsiye veren koruyucu ruh. Ayrıca koruyucu melek olarak da geçer. Deathbed Experience (Ölüm yatağı Deneyimi): Ölen bir kişinin, ölmüş olan arkadaşlarını veya yakınlarını görmesi, yanında hissetmesi. Deja Vu (Deja Vu): Kişinin, o anda olan …

Daha Fazla Oku