Ana Sayfa / Parapsikoloji / Parapsikoloji Sözlüğü P HarfiParapsikoloji Sözlüğü P Harfi

Palmistry (El Falı): Bir kişinin elinin şeklini ve çizgileri inceleyerek karakterine ve yaşamındaki olaylara dair yorumlarda bulunma sanatı.

Paranormal (Paranormal): Normalin dışında veya ötesinde. Geçerli bilimsel bilgilerin veya bizim olağan anlayışımızın ötesinde olan şeyler.

Paranormal Dream (Paranormal Rüyalar): Gördüğümüz rüyadaki görüntülerin paranormal bilgiler içermesi. Bkz. Haberci Rüyalar.

Parapsychology (Parapsikoloji): B. Rhine tarafından, paranormal fenomenler üzerine yapılan deneysel ve nicel çalışmalara verilen ad.

Past-Life Memories (Geçmiş Hayat Anıları): Bir önceki hayattan anılar olduğu farz edilen zihinsel görüntüler.

Past-Life Regression (Geçmiş Hayat Regresyonu): Kişiyi hipnoz yoluyla, bir önceki hayatı olduğu farz edilen yere geri çekme tekniği.

Pendulum (Sarkaç): İple sallandırılan cisim. Tarayıcılar genellikle sarkacı hareketlerine göre cisimleri bulmak veya soruları cevaplamak amacıyla kullanırlar.

Percipient (Algılayıcı): Duyu Dışı Algılama testlerinde etkileri algılayan kimse.

Phantasm (Hayal, Hayalet, Tayf): Genel olarak kişi uyanırken veya uyku haline geçiş sırasında, bir şahıs veya bir mizansenin görüntüsünü tecrübe etmesi.

Phenomenology (Fenomenoloji): Kişinin, bir olay veya bir fenomen tecrübesine ilişkin algılayışını açıklamak veya aydınlatmak için yapılan araştırmalar.

Phrenology (Frenoloji): Bir kişinin kafatası şeklini inceleyerek o kişinin karakterini ve zihinsel yeteneklerini okumak.

Physical Mediumship (Fiziksel Medyumluk): Bir medyum tarafından paranormal fiziksel fenomenler üretilmesi. Levitasyon, Materyalizasyon gibi. Fiziksel medyum her zaman olmasa da çoğunlukla trans halinde bulunur.

Placebo (Placebo): Genellikle kontrol grubuna verilen tesirsiz ilaç.(Hastaya ilaç diye verilen tesirsiz madde, yalancı ilaç)

Planchette (Planchette): Quija tahtası üzerinde kullanılan küçük levha. Bazen Otomatistik yazıda kullanılır, bu durumda Planchette’ye kalem monte edilir.

Pocomania (Pocomania): Jameika ruhani dini.

Poltergeist (Poltergeist): Almanca’da “gürültücü veya problem çıkarıcı varlık” anlamındadır. Poltergeist açıklanamayan sesler, objelerin kendi kendine hareketi, bir anda alev almalar, beden üzerinde oluşan çimdik veya tırmık izleri, gibi olayları içerir. Uğramaların tersine poltergeist olayları genellikle bir kişi üzerinde odaklanır ve bu kişi genellikle çocuk veya ergenlik çağındaki gençlerdir. Birçok fiziksel medyumun çocukluk döneminde
poltergeist tecrübesi yaşadığı bilinmektedir.

Possession (Pozesyon – İstila /Ele Geçirilme): Bir kişinin bedeninin, başka bir kişilik veya varlık tarafından ele geçirilmesi. Örn. Çifte Kişilik veya şeytani bir varlığın kişinin bedenine girmesi.

Prayer (Dua): Ruhsal varlık veya güçlerle iletişim kurmaya çalışmak.

Precognition (Prekognisyon): Gelecekte olacak olayları paranormal yollarla algılama. Fal ve kehanet gibi.

Prediction (Kehanet): Gelecekte olacak olaylara ilişkin haber verme, kehanete bulunma. Bkz. Prekognisyon.

Preexistence (Ön Mevcudiyet): Kişinin doğumdan önce de var olduğuna inanılan kişilik veya ruh.

Premonition (Premonisyon – Önsezi): Geleceğe dair işaretler verdiğine inanılan deneyimler.

Presence (Varlık): Bir kişinin, hayvanın veya discarne varlığın mevcudiyetini algılama.

Prophecy (Kehanet): (a) Ruhsal algılayışlarla gelecekten haber vermek. (b) Gaipten haber almak.

Psi (Psi): Paranormal yeteneklerin tümünü belirtmek için kullanılan terim. Duyu Dışı Algılamaları ve Psişik yetenekleri de içerir.

Psyche (Tin): Genellikle Zihni belirtir.

Psychedelic (Psikodelik): Genel anlamıyla “zihni açığa çıkarmak” demektir. Ayrıca bilinci değişik bir duruma sokabilmek için (ASC) kullanılan bitki ve uyuşturuculara verilen addır.

Psychic (Psişik): Psi yetenekleri gösteren kimseye verilen addır. Sıfat olarak da kullanılır.

Psychic Healing (Psişik İyileştirme): Psişik güçlerin kullanılarak şifa verme. İyileştirme.

Psychic Photography (Psişik Fotografi): Paranormal forografik görüntüler için kullanılan terim. Kirlian Fotoğrafı da içerir.

Psychokinesis –PK (Psikokinezi): Zihnin doğrudan doğruya maddeyi etkileyen paranormal gücü.

Psychometry (Psikometri): Fiziksel bir objeyi merkez alarak, o obje hakkında bilgi elde etme. Ayrıca obje okuma olarak da bilinir.

Pyramid Power (Piramid Gücü): Pramid şeklinin paranormal etkiler üretebildiğine dair inanış.
parapsikoloji testi, telekinezi, parapsikoloji, parapsikoloji eğitimi, astral seyahat, parapsikoloji nasıl yapılır, telepati, duru görü, önceden bilme, kehanet, zihin madde, telekinezi, psikometri, radyestezi, psikotograf, ön teşhis, para medicine, zihinle vücut kontrol, psişik güçler, metafizik, astral nasıl yapılır, medyum, hoca, antalya, izmir, ankara, yozgat, istanbul, amasya, muğla, izmit, sakarya, eskişehir, üniversitede,


ilginizi çekebilir

21 GÜN GERÇEKLEŞTİRİN BEREKET I BORÇ ÖDEME I HELAL KAZANÇ İÇİN

HER KİM BU ÇALIŞMAYI 21 GECE ARALIKSIZ ÖZELLİKLE SAAT 23:00 İLE 06:00 ARASI OKURSA OKUMA DURUMU YOK İSE BUNU KULAKLIK VEYA SESSİZ BİR ORTAMDA NEFSİNİ ARINDIRIP DİNLERSE NE İSTEĞİ OLURSA OLSUN ALLAHIN İZNİYLE HER TÜRLÜ MURADI HASIL OLUR