Ana Sayfa / Parapsikoloji / Parapsikoloji Sözlüğü M HarfiParapsikoloji Sözlüğü M Harfi

Magic (Sihir): (a) Paranormal veya ruhsal öğeleri kullanarak olaylara etki etme uygulamaları.(b) Sihirbazlık sanatı

Magician (Sihirbaz): Sihir yapan kişi.

Majority Vote Technique (Çoğunluk Oyu Tekniği): Duyu Dışı Algılama Testlerinde, birçok denek tahminlerde bulunur (veya bir denek bir çok tahminde bulunur) En çok çıkan tahmin cevap olarak kabul edilir.

Mantra (Mantra): Meditasyonda kullanılan ses veya kelimeler. Bkz Trasendental Meditasyon

Matching Tests (Karşılaştırma Testleri): Deneğin tahmin yaparken anahtar kartlarını kullandığı kart tahmin testi tekniği.

Materialization (Materyalizasyon): Seans sırasında, görünür ve dokunulabilir obje veya insan şekli oluşumu.

Medicine Man / Medicine Woman (Hekim): Büyücü doktor veya Şaman’lara verilen diğer bir ad.

Meditation (Meditasyon): Ruhsal olarak, bilinci istenen düzeye getirmeyi amaçlayan zihinsel veya fiziksel –zihinsel teknikler.Bkz. Yoga.

Medium (Medyum): Diskarne varlıklarla yaşayanlar arasında aracılık ettiğine inanılan kişi.

Mentalism (Mentalizm): Sihirbazlıkta psişik simülasyonları içen bir branştır.

Mental Mediumship (Zihinsel Medyumluk): Medyumun paranormal olarak bilgi elde etmesi.

Mesmerism (Mersmerizm): F.A. Mesmer tarafından geliştirilen bir iyileştirme sistemi., Tedavide mıknatıstan yararlanma yöntemidir.. Hasta trans halindeyken dokunma veya okşama yoluyla elde edilen ‘bedensel mıknatısın tedavide kullanmasıdır. Mesmerik transta olan kişilerde bazen durugörü gibi paranormal tepkiler gösterebilir.

Message (Mesaj): Bkz. Communication (Haberleşme),

Metal Bending (Zihinsel Eğme): Metal objelerin eğilmesiyle ilgili Psikokinetik yetenek. Uri Geller tarafından popülarize edilen fenomen.

Metamorphosis (Metamorfoz – Başkalaşım): Bkz. Shape – Shift (Şekil değiştirme)

Metempsychosis (Metempsikoz): Ruhun bir bedenden diğerine göçü. Reenkarnasyon için kullanılan bir başka terim.

Mind Reading (Zihin Okuma): Telepatinin bir diğer adı. Bkz. Telepathy (Telepati)

Miracle (Mucize): Doğaüstü veya ilahi müdahalelerle gerçekleştiği farz edilen iyi olaylar.

Misdirection (Yanıltma): Sihirbazlar ve Mentalistler tarafından, kişinin dikkatini dağıtmak veya düşüncelerini karıştırmak için kullanılan teknikler.

Miss (İsabetsizlik): Hedef ile yanıtın arasındaki tutarsızlık, isabetsizlik.

Mnemonist (Mnemonist): Öğrendiği tekniklerle belleğini olağandışı geliştirmiş kişi.

Multiple Personality (Çift Kişilik): Kişinin iki veya daha fazla, belirgin ve ayrı kişilikleri, ayrı zamanlarda sergilemesini gösterir psikiyatrik durum.

Mystic (Mistik): (a) Mistik tecrübelere yaşayan kimse (b) Psişik, medium ve romantikler için kullanılan basitçe kullanılan bir terim.

Mystical Experience (Mistik tecrübe): Zaman kaybı, kendini kaybetme gibi Bilincin Değişik Durumlarına (ASC) giren tecrübeler.

Mysticism (Mistisizm): İnsan beyninin veya ruhunun direk olarak ilahiyatı tecrübe edebileceğini savunan ruhsal ve dinsel doktrinler
parapsikoloji testi, telekinezi, parapsikoloji, parapsikoloji eğitimi, astral seyahat, parapsikoloji nasıl yapılır, telepati, duru görü, önceden bilme, kehanet, zihin madde, telekinezi, psikometri, radyestezi, psikotograf, ön teşhis, para medicine, zihinle vücut kontrol, psişik güçler, metafizik, astral nasıl yapılır, medyum, hoca, antalya, izmir, ankara, yozgat, istanbul, amasya, muğla, izmit, sakarya, eskişehir, üniversitede,


ilginizi çekebilir

21 GÜN GERÇEKLEŞTİRİN BEREKET I BORÇ ÖDEME I HELAL KAZANÇ İÇİN

HER KİM BU ÇALIŞMAYI 21 GECE ARALIKSIZ ÖZELLİKLE SAAT 23:00 İLE 06:00 ARASI OKURSA OKUMA DURUMU YOK İSE BUNU KULAKLIK VEYA SESSİZ BİR ORTAMDA NEFSİNİ ARINDIRIP DİNLERSE NE İSTEĞİ OLURSA OLSUN ALLAHIN İZNİYLE HER TÜRLÜ MURADI HASIL OLUR