Ana Sayfa / Parapsikoloji / Parapsikoloji Sözlüğü E Harfi

Parapsikoloji Sözlüğü E Harfi

Earth Effect (Deprem Efekti): Fiziksel medium D.D. Home (Daniel Dunglas Home 1833-1886) yaptığı, odanın deprem oluyormuşçasına sallanmasını içeren fenomen.

Ecstasy (Ekstaz): Bilincin değişik (değişmiş) durumlarından biri. Kişi kendi üzerinde kontrol kaybı ve büyük bir vecd hali tecrübe eder. Bir çeşit trans halidir.

Ectoplasm (Ektoplazma): Fiziksel medyumun ter atar gibi ürettiği ve materilizasyona uğrayarak şekil alabilen yarı likid-akışkan şey, varlık.

EEG (Electro-encephalography) (Elektro- Beyin ölçümleri): Beyin korteksinde oluşan elektriksel aktivite varyasyonlarını kaydetme metodu.

Elemental Spirit (Elemental Ruh): Bir ruhun dört klasik elementlerden biriyle bağlantılı olması. (Ateş, Toprak, Hava ve Su). Animizm ile ilgili

Elongation (Uzantı): Fiziksel bedenin paranormal uzantısı. Bazı mistik ve fiziksel medyumlarda olduğu rapor edilmiştir.

Empath (Empat): Özellikle psişik özellikler taşıyan kimselerde görülen, başkalarının duygularına karşı hassas olma, anlayabilme.

Empathy (Empati): Başka bir kişinin veya hayvanın tecrübesini veya duygusal durumunu anlayabilme yeteneği. Çoğunlukla başka birinin duyarlılığını, acılarını ve duygularını tecrübe etme olarak bilinen psişik yetenektir.

Entity (Varlık): Varoluş, varlık, şey.

ESP (Extrasensory Perception): Duyu Dışı Algılamalar.

ESP Cards (ESP Kartları): Zener kartlarına bakınız.

Etheric Body (Eterik Beden) Astral bedenin benzeri. Fiziksel bedeni tüm kıvrımlarıyla sardığı söylenmektedir. Kimilerine göre ise Aura’dan başka bir şey değildir.

Evil Eye (Kem Göz): Bazı insanlarda bulunan, sadece bakarak karşılarındakine zarar verme yeteneği.

EVP (Electronic Voice Phenomena): Elektriksel Ses Fenomeni

Evocation (Evokasyon): Büyülü sözler veya ayinlerle ruh (genellikle şeytani ruh) çağırma.

Exorcism (Şeytan Çıkarma): Dualar okuyarak bir kişinin bedenini istila etmiş kötü ruhu def etme. Şeytan Çıkarma.

Experiment (Deney): Kontrol altındaki öğelerle yapılan test.

Experimental Group (Deneysel Grup): Özel bir test prosedürünün altında olan bir grup psişik.

Experimental Parapsychology (Deneysel Parapsikoloji): Kendiliğinden olan olayları araştırma veya teftiş teknikleri yerine, deneysel metotları içeren
parapsikolojik araştırmalar.

Experimenter (Deneyci): Deneyi yöneten kişi.

Experimenter Effect (Deneyci Tesiri): Deneycinin kişiliği veya davranışlarının deney sonuçlarına tesir etmesi.

Extradimensional (Boyut Dışı): Bulunduğumuz boyutun dışından olan.

Extrasensory Perception (Duyu Dışı Algılama) Paranormal yolla alınan enformasyon. Telepatiyi de içerir.

Extraterrestrial (Dünya Dışı): Bulunduğumuz dünyanın dışından olan.

parapsikoloji testi, telekinezi, parapsikoloji, parapsikoloji eğitimi, astral seyahat, parapsikoloji nasıl yapılır, telepati, duru görü, önceden bilme, kehanet, zihin madde, telekinezi, psikometri, radyestezi, psikotograf, ön teşhis, para medicine, zihinle vücut kontrol, psişik güçler, metafizik, astral nasıl yapılır, medyum, hoca, antalya, izmir, ankara, yozgat, istanbul, amasya, muğla, izmit, sakarya, eskişehir, üniversitede,


ilginizi çekebilir

Celcelütiye Duası Sırları Faydaları Okunuşu

CELCELUTİYE DUASI Havasdua.com olarak, Celcelutiye Duası ‘nı okunuşunu, sayfamızın alt bölümüne ekledik, Arapça bilmeyen kardeşlerimiz …

Cin ve Şeytandan Korunma

Günümüz de cin musallatı büyü sihr tılsım yolu ile görülse de bazen istemeden de olsa …


Whatsapp Çevrimiçi