Ana Sayfa / Parapsikoloji / Parapsikoloji Sözlüğü C Harfi

Parapsikoloji Sözlüğü C Harfi

Cabinet (Kabin): Fiziksel medyumun, çeşitli fenomenlerin meydana geldiği durumda, kutu veya perdelerle kapanmış bir alanın içinde tutulması.

Call (Çağrı): Kart Tahmini veya ESP testi sırasında hedef tarafından verilen karşılık.

Candomble (Kandomble): Brezilya kökenli ruhani inanış.

Card Guessing (Kart Tahmini): Setteki kartların tahminine dayanan deneysel test.. (yun veya Zener Kartları)

Cartomancy: Kartları kullanarak geleceği okuma. Örn. Tarot.

Cerebral Anoxia (Beyinsel Anoksi): Beyine yeterince oksijen gitmemesi. Genellikle duyu tahribatı, halusinasyon bazen de ölüp tekrar dirilme tecrübelerini açıklamak için kullanılır.

Chance (Şans): Olaylar üzerinde rastgele, tahmin edilemez etkiler.

Channeling (Kanal Açma): Enkarne olmamış varlıklardan mesaj ve ilham alma.

Charm (Tılsım): Büyü veya içinde büyü taşıyan nesne.

Christian Science (Hıristiyan İlimi): Marry Baker Eddy tarafından kurulan dini iyileştirme hareketi. Ortodoks medical uygulamalarını reddeder.

Cipher Test (Şifre Testi): Ölümden sonra şifre ile bağlantı kurmak için kişinin bıraktığı şifreli mesaj.

Circle (Çember): Seans düzenleyen insan grubu.

Clairaudience (Sesli Mesaj Algılama): Paranormal sesler duyarak olarak informasyon (bilgi) elde etme

Clairvoyance (Durugörü – Klervoyans): Gözle görülmeyen duyu ötesi şeyleri görerek ve duyarak algılama.

Clairvoyant (Klervoyant): Transa girmeye gerek duymadan, duyu ötesi şeyleri gören, algılayan kimse.

Coincidence (Tesadüf, Rastlantı): Kısa zaman içinde, birbirleriyle alakası olmayan olayların, anlamlı ve birbirine bağlıymışçasına iki veya
daha çok kez vukuu bulması. Rastlantılar bazen açıklanamaz ve tahmin edilemez şekilde garip olabilirler.

Collective Apparition (Ortak Görünme): Bir hayaletin veya görüntünün bir değil birkaç kişi tarafından görülmesi.

Collective Unconscious (Ortak Bilinçsizlik): Carl.G Jung (1865 –1961) tarafından ileri sürülen, insanlar tarafından ortak olarak paylaşılan bilinçsiz
düşünce veya tecrübe seviyesi.

Communication (Haberleşme): Medyumlukta, diskarne varlıkların verdiği mesajlar.

Communicator (Haberci): Medyumun mesajları aldığı diskarne varlık..

Confederate (İttifakçı): Sahte Psişik veya mentaliste gizlice bilgi sağlayan kişi.

Conjuring (Sihirbazlık): Hile kullanarak paranormal efektler yaratmak. Genellikle eğlence amaçlıdır.

Contact Mind Reading (Temasla Zihin Okuma): Telepatinin taklidi bir teknik olarak, zihin okuyucusunun (karşıdaki kişinin elini veya kolunu
tutarak) zihni okunan kişinin bilinçsizce yaptığı belli belirsiz kas hareketlerini anlamlandırması, okumasıdır. Ayrıca kas okuma olarak da bilinir.

Control (Kontrol): (a)Deneysel Parapsikolojide, deneyin standart usuller içerisinde yürütülüp, sonuçların mevzu dışı sebeplerle lüzumsuz yere etkilenmemesinin temin edilmesidir. (b) İspirtisma’da, trans medyumuyla haberleşen ve genellikle trans durumunu kontrol eden diskarne varlık.

Control Group (Kontrol Grubu): Performansları deneysel konularla mukayese edilen insan grubu. Deneysel Grup.

Corn Circle (Mısır Dairesi): Daha çok Güney Britanya’da yaygın olan, büyümekte olan ekin tarlalarından bulunan dairesel veya daha ayrıntılı
oluşumlar. Şekiller. Bazen UFO gözlemleriyle ilişkilidirler. Çoğu şekil zekice şekillendirilmiş ve anlam ifade eder gibi görünür. Bu işaretlerin esrarı
çözülememiştir.

Correlation (Korrelasyon – Değişkenlik Bağlantısı): İki veya daha fazla olay veya değişkenliğin arasındaki benzerlikler. Ortak ilişki.

Correlation Coefficient (Korrelasyon Katsayısı): İki veya daha fazla ölçünün birbirleri arasındaki bağlantının derecesini gösterir matematiksel indeks.

Cosmic Consciousness (Kozmik Bilinç): Kişinin, tüm kainatın yaşayan bir varlık olduğunun farkına varma tecrübesi.

Coven (Koven): Cadılardan oluşan grup.

Crisis Apparition (Kriz Anı Görünmesi): Önemli bir krizin (Ölüm, kaza veya ani hastalık) ilk birkaç saati içinde kişinin görüntü tecrübesi yaşaması.
(hayalet, tayf, bilinmeyen cisim v.s.)

Cross-correspondence (Çapraz Muhabere): (a) iki veya daha fazla medyumun, ayrı ayrı aldıkları, ancak bir araya getirildiklerinde bir anlam teşkil eden
bilgi, enformasyon parçaları. (b) Çapraz Muhabere, Fiziksel Araştırma Cemiyeti ile ilişkili olan bir grup Otomatistin devam ettirdiği ve 1901’den 1932’ye kadar süren kompleks bir çapraz muharebeye verilen addır.

Cryptomnesia (Kripto Hafıza): Kaynağını bilmeden kişinin açıkladığı, bildirdiği bir bilgi.(İlham yoluyla bildirmesi) Bazen Kripto Hafıza, Ksenoglosi (Kişinin bilmediği bir lisanda yazması veya konuşması) ve Geçmiş Hayat Anısı gibi paranormal tecrübeleri açıklamak için de kullanılır.

Crystal Gazing (Kristale Bakmak): Paranormal bilgiler almak üzere ayna, cam veya bir likidin yansınalı yüzeyine bakmaktır. Scrying olarak da bilinir.

Curse (Lanet): Başkalarına paranormal yollardan zarar vermek için yazılmış veya söylenmiş sözler.
parapsikoloji testi, telekinezi, parapsikoloji, parapsikoloji eğitimi, astral seyahat, parapsikoloji nasıl yapılır, telepati, duru görü, önceden bilme, kehanet, zihin madde, telekinezi, psikometri, radyestezi, psikotograf, ön teşhis, para medicine, zihinle vücut kontrol, psişik güçler, metafizik, astral nasıl yapılır, medyum, hoca, antalya, izmir, ankara, yozgat, istanbul, amasya, muğla, izmit, sakarya, eskişehir, üniversitede,


ilginizi çekebilir

Celcelütiye Duası Sırları Faydaları Okunuşu

CELCELUTİYE DUASI Havasdua.com olarak, Celcelutiye Duası ‘nı okunuşunu, sayfamızın alt bölümüne ekledik, Arapça bilmeyen kardeşlerimiz …

Cin ve Şeytandan Korunma

Günümüz de cin musallatı büyü sihr tılsım yolu ile görülse de bazen istemeden de olsa …


Whatsapp Çevrimiçi