Ana Sayfa / Cinler Alemi / Kenz ül Havas Kitabında Cinlerden Korunma

Kenz ül Havas Kitabında Cinlerden Korunma

Kenz-ül Havas’ta Cinlerden Korunmak İçin Ne Tavsiye Edilmektedir?

 

 

Cin ve şeytanın musallat olduğu, üzerine düştüğü ve sataştığı bir adamı onların tasallutundan, onların sataşmasından kurtarmak istersen ism-i a’zamın hayır hatemini o mu­sibete uğramış olan adamın alnına yaz ve “Ya Rab, bu esma-i şerife hürmetine bu adamı halas buyur” diye dua etmekle be­raber azimet-i şerifeyi oku, biiznillahi teala halas bulur ve kur­tulur. (c.1, s. 40)

Karı koca arası düzeltmek

Birbirini sevmeyen ve sık sık kavga çıkaran karı koca arasını bulmak, ıslah etmek, aralarındaki kin ve kedureti gidermek istersen bir parça bal mumu alarak bu hayır hâtemini yaz, sonra o mumdan iki insan şekli yapıp her birine birer parça mıknatıs taşı ya da kehribar parçası yapıştır, sonra bu re­simleri yüz yüze koyarak üzerlerine yirmi bir defa ism-i a’zam azimetini oku, biiznillahi teala aralarındaki kavga ve nizalar, kin ve keduretler kalkarak yerine muhabbet ve sevgi hâsıl olur. (c. 1, s. 42)

Cin Musallatından Kurtarmak

Cin musallat olan bir adamı onun tasallutundan, onun sataşmasından kurtarmak istediğiniz vakit o musibete uğramış kişinin parmaklarına lafza-i celalin harflerini yazarsanız o kişi cin ve şeytanın tasallutundan kurtulur, çünkü cin, biiznillahi teala mahpus olur. (c. 1, s. 60)

Cin Musallatından Kurtarmak

Cin taifesinin müdahalesi neticesi olarak saraya müptela olan bir adamı ayıltmak ve onu o sara hastalığından, o musallat olan cin yakılmak suretiyle kurtarılmak istenildiği vakit, lafza-i celal huruf-u mukattaa olarak mavi bir bez parçası üzerine yazıldıktan sonra bir tarafı yakılarak saraya tutan kişiye koklatılırsa, hasta ayılır, kendine gelir ve musallat olan cin yanar. (c. 1, s. 60)

Kaza ve Belalardan Korunmak

(EI-Müheymin) lafz-ı şerifini bir yüzüğe Kamerin eşrefsaatinde beş defa yazıp onu daima parmağında taşıyan kimseyi Cenab-ı Allah. Şeytanların ve insanların şerlerinden, her türlü belalardan ve âfadlardan muhafaza buyurur. (c. 1, s. 75)

kenz-ul-havas-kitabi

Düşman Şerrinden Korunmak

Rebiul’evvel’in on ikinci yani mevlid-i şerif kandili gecesi gün doğmadan evvel bir kâğıt üzerine: “Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecma’in” yazılıp sonra 1001 defa salatu selam zikrinden sonra bu kâğıt bir muşambaya sarılarak bir ikametgâh kapısının üzerine iç taraftan konulursa o haneye: şeytan, düşman, fakru zaruret felaket ve bela gibi şeyler girmez, orada sakin olanların rızkı bol ve maişeti geniş olur biizniIlahi teala. (c. 1, s. 203)

Salaten Tünciyna ‘nın Fazileti

Fırsat buldukça ve hatırına geldikçe oturur, yürür, yatar ve kalkar iken Salâten Tünciynâ’yı okumaya müdavemet eden kimse, okumayı adet edinen kimse düşman ve hasidlerin şerlerinden, şeytanın tasallutundan, bela ve afetlerden ve emraz-ı vahimeden, velhasıl istenilmeyen, hoşlanılmayan bütün hallerden emin ve mahfuz bulunur. Bu salât ü selama müdavemet etmelerini din kardeşlerime tavsiyeyi bir vazife ad­dederim. (c. 1, s. 211)

Fatiha Suresi ile Cinlerden Korunma

Fatiha-i şerife suresini cuma günü sabah namazını müteakip harfleri adedince bir kâğıt üzerine yazıp onu daima üzerinde taşıyan kimse cin ve insin satvetinden, tasullutundan ve taarruzundan emin ve mahfuz olur. (c. 1, s. 243)

 

Cin taifesinin musallat olduğu bir adamı o tasalluttan kurtarmak murad edersen onun sağ kulağına yedi defa ezan oku ve sonra Fatiha-i şerife’yi, (Kul eûzü birab bil felakı, Kul euzü birabbi nnasi … ) sure-i şerifelerini, sonra Ayete’l-Kürsi’yi ve bütün (Vessaffati Saffa) sure-i şerifiyle sure-i Haşr’in ahi­rini yani (Hüvallahüllezi la ilahe illa hu. Alimul ğaybi ve şahadeh… ) ila ahiri ayet-i kerimelerini ve (Vettarikı) suresini bütün oku, biiznillahi teala musallat olan cin mündefi’ olur, savulur gider ve kaybolur (c. 1, s. 250)

Ayın parlak bulunduğu bir zamanda bu vefk-ı şerifi “kurşundan bir levha üzerine yazıp üzerine 1289 defa. Ayetel­Kürsi azimetini okuyarak bunu üstünde taşıyan kimseye bir zalim ve cebbar zulmedemez, insan ve şeytan şerrinden emin bulunur. Bunu taşıyan kimse eğer tam bir itikat sahibi, sadakat üzere hal ve hareket sahibi bir kimse ise dilediği kimsenin gözünden ihtiva eder yani görünmek istemediği kimselere gö­rünmeyebilir. (c. 1, s. 265)

“Tebarekellezi biyedihil mülkü … “ suresini okuma­ya devam eden ya da her gün en azından bir defa olsun kıraet ey­leyen kimse ahirette Cenab-ı Allah’ın lütfuna nail olup kabir azabından, vefatı sırasında şeytanın şerrinden emin (mahfuz) olur. (c. 1, s. 265)

Bir kâğıt üzerine Besmele-i şerife ile beraber üç defa (Selamün kavlen mir rabbir rahıym) ayet-i kerimesi yazılıp yeni doğmuş bir çocuğun üzerine konulursa, isabet-i ayndan, nazar değmekten, cin ve şeytan tasallutundan emin ve mahfuz olur. (c. 1, s. 317)

İns ve Cinnin ve şeyâtinin tard ve def’i (kovulması), uzaklaştırılması, şer ve tasallutlarının izalesi (giderilmesi) için sure-i İsra’nın 45 ve 46. ayetlerini: “Ve iza kare’teI kur’ane cealna beyneke ve beyneIleziyne la yü’minune bil’abıreti hıcaben mesturen.”

“Ve cealna ala kulübihim ekinneten en yefkahuhü ve fi alzanihim vakren ve iza zekerte rabbeke filkur’ani vahdehu vellev ala edbarihim nüfüren” okumanın tesiri büyüktür ve tecrübe edilmiştir.

Kendisine fasid (aslı olmayan bozuk) hayaletler görünen, sebepsiz olarak korkup vesveseye düşen kimse üzerine bu yukarıdaki iki ayet-i kerime okunursa biiznillahi teala ondan bu haller, bu rahatsızlıklar zail olur gider ve o kimse tamamen kurtulur. Bu ayet-i kerimeler mavi bir yün kumaş parçası üzerine yazılıp cin taifesi tarafından zapt edilmiş bir kimsenin üzerine konulursa biiznillahi teala halas olur (kurtulur).

İmam-ı Yafiî rahimehümullah demiştir ki: Bu yukarıdaki iki ayet-i kerime ile beraber şu Fein tevellev fekul hasbiyallahü la i1ahe illa hüve’ aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym” ayet-i celilesini bir kâğıt üzerine yazıp üstünde taşıyan kimse cin ve şeytan tasallutundan, şeytani vesveselerden ve fasid hayallerden kurtulur. (c. 1, s. 342)

( Seyyid Süleyman El-Hüseyni, Kenz-ül Havas, Demir Kitabevi, İst., 1992 )

 

Ailevi – iş ve Ruhsal Sıkıntılarınızda 

7/24 Bana Ulaşabilirsiniz.. 

iletişim Bilgilerim için Tıklayınız..

kismet-nasip-bereket-is-kısmet-acma

kenz-ül havas, kenzül havas, kenzül havas kitabında cinler, kenzül havas ta cin, kenzül havas kitabı, kenzül havas kitabında yazılanlar, cinleri uzaklaştıran sure, cinleri uzaklaştıran ayet, cinlerden korunma ayeti, cinlerden korunma duası, cinlerden uzaklaşma suresi, cinlerden korunma suresi, cinlerin alemi, cin alemi nedir, cinlerden korunma muskası, cinlerden korunma, cin şerri, cinler, cin musallatı, cinler, cin alemi, cinlerden nasıl korunuruz, cinlerden korunma tılsımı yazan hoca, cin tasallutundan kurtaran hoca, cinci hocalar, cin, berlin cinlerden korunma, istanbul cinlerden korunma, izmir cinlerden korunma, hollanda cinlerden korunma, almanya cinlerden korunma, cinlerden korunma için yapılması gerekenler, ilinde cinleri uzaklaştıran hoca, ilçesinde cinleri uzaklaştıran hoca, şehrinde cinleri uzaklaştıran hoca, cinleri defetmek, cinleri yakmak,

Arama Motorlarında Arananlar:

  • havas korunma duası (24)
  • kenzül havas duaları (15)

ilginizi çekebilir

Celcelütiye Duası Sırları Faydaları Okunuşu

CELCELUTİYE DUASI Havasdua.com olarak, Celcelutiye Duası ‘nı okunuşunu, sayfamızın alt bölümüne ekledik, Arapça bilmeyen kardeşlerimiz …

Cin ve Şeytandan Korunma

Günümüz de cin musallatı büyü sihr tılsım yolu ile görülse de bazen istemeden de olsa …


Whatsapp Çevrimiçi