Ana Sayfa / Dua / Esmaül Hüsna ve Anlamları

Esmaül Hüsna ve Anlamları

Esmalar ve Anlamları

Esmaül hüsnanın anlamlarını merak eden arkadaşlara yararlı olur umarım

1-ALLAH Her şeyin gerçek mabudu
2-RAHMAN Dünyada bütün mahlukatı rızıklandıran
3-RAHİM Ahirette yalnız dostlarına rahmet edecek
4-MELİK Bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı
5-KUDDÜS C.C. Bütün mahlukatı maddi ve manevi kirlerden arındıran
6-SELAM Her türlü tehlikeden kullarını selamette kılan
7-MÜMİN Kalplerde iman nurunu yakan ve kullarına güven veren
8-MÜHEYMİN Bütün varlıkları ilim ve kontrolu altında tutan
9-AZİZ Sonsuz izzet sahibi olan
10-CEBBAR C.C. İstediğini zorla yaptıran
11-MÜTEKEBBİR Sonsuz büyüklük ve azamet sahibi
12-HALİK Her şeyi yoktan yaratan
13-BARİ Eşyayı ve herşeyin aza, cihazatını birbirine uygun yaratan
14-MUSAVVİR Her varlığa münasip şekil giydiren
15-GAFFAR C.C. Çok affeden
16-KAHHAR Her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden
17-VEHHAP Bol bol hediyeler veren
18-REZZAK Bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran
19-FETTAH Her şeyi hikmetle açan
20-ALİM C.C. Her şeyi hakkıyla bilen
21-KABİD İstediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan
22-BASİT İstediğinin maddi ve manevi rızkını genişleten
23-RAFİD İstediği kulunu şeref sahibi iken rezil rüsvay eden
24-RAFİ Dilediklerinin mertebesini yükselten
25-MUİZZ C.C. İstediğine izzet veren ve şereflendiren
26-MÜZİLL İstediğini zelil kılan
27-SEMİ Gizli açık her sesi işiten
28-BASİR Her şeyi bütün incelikleriyle gören
29-HAKEM Hükmeden hakkı yerine getiren
30-ADL C.C. Tam adaletli, Allah adildir zalimleri sevmez
31-LATİF Lutfu keremi bol olan
32-HABİR Her şeyden haberdar olan
33-HALİM Yaratıklarına son derece yumuşak muamele eden
34-AZİM Kendisine büyük ümitler beslenen
35-GAFUR C.C. Kullarının günahlarını bağışlayan
36-ŞEKUR Rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan
37-ALİYY Her şeyiyle yüce olan
38-KEBİR Varlığının kemaline hudut yoktur
39-HAFIZ Her şeyi muhafaza eden
40-MUKİT C.C. Her türlü mahlukata münasip rızık veren
41-HASİB Kullarının bütün fiillerinin hesabını gören
42-CELİL Yücelik ve ululuk sahibi
43-KERİM İyilik ve ikramı bol olan
44-RAKİYB Bütün varlıklar üzerinde gözcü
45-MUCİB C.C. Kullarının dualarına cevap veren
46-VASİ İlim ve insanı her şeyi içine alan
47-HAKİM Her şeyi yerli yerinde yapan
48-VEDUD İtaatkar kullarını çok seven
49-MECİD Azamet şeref ve hakimiyeti sonsuz
50-BAİS C.C. Peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten
51-ŞEHİD Kullarının her yaptığını gören
52-HAKK Varlığı hiç değişmeden duran, daima sabit
53-VEKİL Kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan
54-KAVİY Güç ve kuvveti sonsuz olan
55-METİN C.C. Hiçbirşey hükmünü sarsmayan ve kendisine güvenilen
56-VELİY Müminlerin dostu olan
57-HAMİD En çok övülen ve en çok övgüye layık olan
58-MUHSİ Her şeyin sayısını bir bir bilen
59-MÜBDİ Mahlukatı örneksiz ve yoktan yaratan
60-MÜİD C.C. Mahlukatı öldükten sonra yeniden dirilten
61-MUHYİ Canlılara hayat veren
62-MÜMİT Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan
63-HAYY Gerçek hayat sahibi olan
64-KAYYUM Gökleri yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan
65-VACİD C.C. İstediğini bulan
66-MACİD Sonsuz şan ve yücelik sahibi
67-VAHİD İsimlerinde sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan
68-SAMED Her şey kendisine muhtaç, O kimseye muhtaç değil
69-KADİR Sonsuz kudret sahibi olan
70-MUKTEDİR C.C. Her şeye gücü yeten
71-MUKADDİM Dilediğini öne geçiren
72-MUAHHİR İstediğini arkaya bırakan
73-EVVEL Herşeyden önce olan
74-AHİR Herşeyden sonra olan
75-ZAHİR C.C. Varlığı apaçık görünen
76-BATIN Herşeyin iç yüzünden haberdar olan
77-VALİ Mahlukatın işlerini yoluna koyan
78-MÜTEALİ Ulu, en büyük
79-BERR Herkesten fazla iyilik yapan
80-TEVVAB C.C. Bütün tevbeleri kabul eden
81-MÜNTEKİM Suçluları müstehak oldukları cezaya çarptıran
82-AFÜVY Kullarını çok çok affeden
83-RAUF Kullarına çok şefkat edip esirgeyen
84-MALİKÜLMÜLK Hakiki mülk sahibi O dur. Dilediğine verir, dilediğinden alır
85-ZÜL CELAL VEL İKRAM Büyüklük, fazl ve kerem sahibi
86-MUKSİT Bütün işleri denk, birbirine uygun
87-CAMİ İstediğini istediği şekilde toplayan
88-GANİY Gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan
89-MUĞNİ Mahlukatının ihtiyacını giderip zengin kılan
90-MANİ C.C. İstediği şeyin meydana gelmesine engel olan
91-DARR Hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan
92-NAFİ Faydalı şeyleri yaratan
93-NUR Alemleri, istediği simaları ve gönülleri
94-HADİ Kullarına hidayet veren
95-BEDİ C.C. Eser ve insanıyla varlığı apaçık görünen
96-BAKİ Varlığının sonu olmayan
97-VARİS Bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi
98-REŞİD Bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştıran
99-SABUR C.C. Asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden

 

Esmalar Hangi saatlerde okunmalıdır?

Esmalar istediginiz gün ve saatte okunabilir arkadaşlar.. Allah’ın haşa kulakları kapalı degil o daima Semi’dir sizi her zaman duyacaktır.. Ancak duaların mutlu saatleri dedigimiz meleklerin arz zamanları vardır bu saatler güzel saatlerdir, mesela sabah ezanı vakti, seher saatleri, cuma günü ezan ve kamet arasında ki saat vs. Ama bunları gözetmeniz zor olacaksa kendinizi iyi hissettiginiz her zaman okuyabilirsiniz..

Esmaları okumak için el almak şartmı?

Hayır kesinlikle böyle bir durum olamaz, yüzyıllardır kendi çıkarlarını sağlamak, korumak için bir takım kişiler şeyh şıh eren gibi isimler arkasına sığınarak esmalar yada bazı sureler için el vermenin önemini anlatmış el vermişlerdir.. Esmalar birilerine ait degildir, esmalar kimsenin tarikatine cemaatine ait degildir, esmalar Allah’a aittir ve Allah bize kendi esmalarını anlatırken göndermiş oldugu kitabında

“De ki: “Dua ederken ister “Allah” ister “Rahman” diye hitap edin. Hangisini deseniz en güzel isimleri hep O’nundur” İsra 110 diye buyurmuş ve Kuranın hiçbir yerinde el vermekten icazet almaktan bahsedilmemiş, hiçbir hadisi şerifte Peygamberimiz böyle birşeyden örnek vermemiş anlatmamış..

Bazı esmaların özel ritüelleri, özel okuma zamanları ve giriş çıkış duaları söz konusudur. Esmalara bağlı olan yardımcı melekler / hadimler vardır, bunları bilen samimi kişilerden dersler alabilir öğrenebilirsiniz bu tür uygulamalarla esmanın üzerinizde ki gücünü arttırabilirsiniz ancak bunun adına icazet denilmez bu sadece öğrenci ve öğretmen ilişkisidir esmayı pazarlama degildir malesef bu şekilde kullanan tarikatler çoğaldı..

Esmaları yanlış okumak tehlikelimidir?

Esmaları yanlış okumak diye birşey yoktur, telafuzda hata yaparsanız bu sadece telafuz hatasıdır tehlikeli olacak bir durum söz konusu olmaz.. Esmalar Allah’ın ismidir demiştik, bunun herhangibir tehlikesi olabilir mi? Siz Allaha sesleniyorsunuz esma okumakla başınıza iş açılmaz.. Ancak bazı esmaların titreşimleri çok yüksektir bu sebeple kısa süreli baş ağrısı, zihinsel yorgunluk vs verebilir bunlar tehlikeden degil esmanın yüceliginden kaynaklanan bir durumdur..

Kişiye özel yada isimlere özel esma varmıdır?

Hayır kişiye özel esma diye birşey yoktur.. Hastalık yada sorunlara özel esma okumaları vardır.. İsminiz Ahmet olmuş Mehmet olmuş Ayşe Fatma olmuş bu Allah’ın duanızı kabul etmesinde etken degildir.. Asli olan sizin O’na yönelmeniz yardım talep etmenizdir.. Bu manada özellikle sosyal paylaşım sitelerinde sıkca gördügünüz kişiye özel esma çalışması vs gibi paylaşımlar, reklamlar vs. tamamen bilinçsizliktir.. Dün kuantum ile öne çıkmaya çalışan bazı yaşam koçları dengesiz ve uslubsuzca esma çalışmaları yapmaktadır sadece maddi beklentileri için göz boyamadır.. Esmalar için tek birikimleri yoktur..

Esmaların tecellisini almak için kaç gün okumalıyız?

Esmaların kişiler üzerinde ki tecellisi tamamen şahsınızla alakalıdır, bazı insanlarda birkaç gün üzerinde tezahürler görülürken bazı insanlarda yıllarca sürebilir ancak ortalama 2-3 aylık bir zamanda bazı deneyimler oluşur.. Bu sebeple esmaları 1-2 hafta okuyup umutsuzluğa kapılıp bırakmamalıyız, ağlamayana emzik yok sürekli isteyin sürekli anın..

Aynı anda Kaç esma okunmalıdır?

Eğer esmaları sırf sevabı için okuyacaksanız aynı anda kaç esma okursanız okuyun bir sınır söz konusu degil ancak tecellisine niyet ile okuyorsanız aynı gruptan en fazla 3 esma almalısınız.. Mesela; bolluk bereket zenginlik için bu gruba ait Ganii – Muğni – Rezzak – Fettah – Malik-ül Mülk gibi esmalar arasından 3 tanesini seçmelisiniz ve en az 2 ay devam etmelisiniz..

 

BANA HER TÜRLÜ KONUDA SORU SORABİLİRSİNİZ..

YILDIZNAME, BÜYÜDEN KORUNMA, BÜYÜ BOZMA, ŞİFA DUALARI, ŞİFA AYETLERİ, KORUMA, BEREKET, HUZUR, MUTLULUK VEFK YAPIMI, DUALARIN ŞİFA SIRLARI VE HER TÜRLÜ KONUDA ÇEKİNMEDEN SORABİLİRSİNİZ.. RABBİM DERTLERİN DERMANINI LÜTFETMİŞDİR.

SAYFAMIZI BEĞENEREK BİZLERİ TAKİP EDEBİLİRSİNİZ..

Arama Motorlarında Arananlar:

  • esmaul husna anlamları (1)

ilginizi çekebilir

Celcelütiye Duası Sırları Faydaları Okunuşu

CELCELUTİYE DUASI Havasdua.com olarak, Celcelutiye Duası ‘nı okunuşunu, sayfamızın alt bölümüne ekledik, Arapça bilmeyen kardeşlerimiz …

Cin ve Şeytandan Korunma

Günümüz de cin musallatı büyü sihr tılsım yolu ile görülse de bazen istemeden de olsa …


Whatsapp Çevrimiçi