Ana Sayfa / Dini Bilgiler / Celcelutiye Duası Türkçe Okunuşu AnlamıCelcelutiye Duası Türkçe Okunuşu Anlamı

Celcelutiye duası bir “isimler hazinesi”dir

Celcelutiye duasında Allah’ın pek çok ismi ile birçok kutsal varlığın adı zikredilmektedir. Dilekte bulunan kişi bütün bu isimlerin yüzü suyu hürmetine dua ettiği için duasına güçlü biçimde icabet gösterilmektedir.

Dua içinde geçen isimlerin İsmi Azam’a karşılık geldiğini ifade eden alimler de vardır. Bu alimlere göre İsmi Azam ismini zikreden mümin bu duayı 1 defa okuduğunda 1000 hayır kazanmaktadır.

Celcelutiye duası okunmadan önce yapılması gerekenler

Celcelutiye duası öncesinde abdest alınmalıdır. Zira bu kutsi duada yüce Allah’ın pek çok ismi geçmektedir. Bu isimleri zikir ederken abdestli olmak dua adabına daha uygun düşmektedir.

Celcelutiye duası okuyarak dilekte bulunan kişilerin küçük de olsa bir miktar sadaka vermeleri rahmet kapılarının açılmasına vesile olur ve duaların kabulünü kolaylaştırır.
Ayrıca dua edileceği zaman sessiz ve sakin bir yere çekilmenin yerinde olacağı ifade edilmiştir.

Celcelutiye duasının Türkçe karşılığı

Bismillahirrahmanirrahim

“Bismillah ile başladım, ruhum, O’nun sayesinde besmele içinde saklı olan çok sırlar keşfetti.
İkincisinde O’nun yarattıklarından en hayırlısı Hz Muhammed’e salavat getirdim. O Muhammed ki, dünyadaki bütün yanlışları gidermiştir.
Ey ilahım, Senin isminle dua ettim. Her zaman açık olan ve giderek parlayan Ehad ve Bedi isimlerinle Sana yalvarıyorum.
Kadri ve şanı yüce olan isminle Senden istedim. Ey güçlü kadir Allah’ım, Sen bütün işlerimi kolaylaştır.
Ey Hayy ve Kayyum olan Allah’ım, umut ederek daima Sana yalvarıyorum. Ehad ve Bedi isimlerini şefaatçi yapıp yüksek sesle bağırarak Sana yalvarıyorum.
Denizin ortasında vurulmuş kılıç gibi isimlerinle, ey yaratanların en hayırlısı Allah’ım, olayları yönlendiren, savaşla barışı sağlayan isimlerinle Sana yalvarıyorum, bu fitne ateşi söndürülsün!
Ey İlahım, her işe her derde hemen müdahale eden, süratle icabet eden Allah, Ehad ve Bedi isimlerinle yalvarıyorum.
Kalbin hayatını canlandırasın, ondaki kirleri temizleyesin. Kayyumiyetinle onu ayakta tut, kayyumiyet sırrı onda her zaman kalsın, daima parlasın.
Bu Hayy ve Kayyum nurunun şimşeklerinden bir ziya üstüme parladı, kalbime bir parıltı geldi, şimşek çaktı.
Bu Hayy ve Kayyum nurunun şimşeklerinden bir ziya üstüme parladı, kalbime bir parıltı geldi, şimşek çaktı.
Ve kalbimin üstüne rahmet sağanakları döküldü. Kerim olan Mevla’mız Allah’ın hikmetiyle, Ve bu biçimde, bu rahmet, hikmet, kerem hakikatleri konuştular.
Bundan sonra her taraftan nurlar beni kuşattı. Ve büyük olan sahibimiz Allah’ın azameti bizi yüceltti.
Allah’ım Seni tenzih ederim, Sen yaratanların en hayırlısı, Ve çok mükemmel yaratansın. Biat yapanların en iyisisin!
Allah’ım beni amacıma ulaştır, bütün ihtiyaçlarımı gider. Hece harfleri biçiminde toplanan Huruf-u Mukattaa hakkı için.
Muskama emanet olan harflerin sırrı hürmetine, İsimlerinin nuru parlaklığı hürmetine, yüce Ruhların hürmetine.
Bana nurlardan daha parlak bir feyiz üzerime akıt, Nur isminle kalbimin ölmüşlüğünü dirilt!
Ne olur heybetinle üzerime bir heykel, celal giydir, düşmanlarıma el çektir.
Kadri yüce, aziz isimlerinin hürmetine beni düşmanlardan, hasetçilerden koru.
Bunu Rauf, Celal, Kudüs, Münezzeh ve Rahim isimlerinin nuruyla ihsan et.
Ey Rabbim! O nurla ihtiyaçlarımı gider. Selam Hayy isimlerinle hacetimi süratle yerine getir.
Ma’bud, Hu, Samed ve Şehid isimlerinin hürmetine, Kafi isminle işlerime kolaylık ihsan et.
Ey Celal sahibi! Ey Halim! Senin yardımınla açılan ilmin sırrıyla bana ikram et!
Sıraları kesin inkişaf etmiş olan Kuran-ı Hakim’in açık ve nurani ifadeleriyle beni korkulardan ve sıkıntıdan koru!
Ey Celal sahibi ey kırk gönlü üzüntüden kurtarıp saran! Kaf hürmetine beni koru!
Tehlikeler içinde beni güvende kıl, buradan beni hayırlı selametine çıkar! Benim sığınağım sensin ve sıkıntılar sadece seninle ortadan kalkar.
Rahmetin olan yağmurunu üzerime yağdırır gibi rızık yağdır üzerime. Günahları fazla işleseler de, alemlerin umudu sensin.
Ey Celal sahibi! Basir isminle düşmanlarımızı dilsiz, sağır, kör ve konuşamaz et.
Alim ve Gani ismi şeriflerinle birlikte Sabur ismine sığınarak, yanlışlardan, hatalardan korunurum.
Bütün mahlukatın gönlünü lütfunla bana çevir. Fettah isminle maklubiyet elbisesini bana giydir.
Ya İlahi! Selam isminle işlerimizi kolaylaştır, bize yücelik ver.
Üstümüze af örtüsü geçir, kalplerimize şifa ver.
Hu isminle rızkımıza bereket ihsan et, güçlükleri çöz.
Ey Mabud, ya Hu, Ya hayre’l bizim için cömertliğinle rızıklar sun.
Düşmanları senin yardımınla def ederiz.
Ey Celal sahibi! Hz Muhammed’in hürmetine onları yüzüstü terk et.
Ya ilahi! benim ümidim sadece sensin. Beni tahrik edenleri dağıt.
Kesin yeminlerin hürmetine zararlı olanların tuzaklarını benden uzak tut.
Ey ihsanda bulunanların, dilekte bulunanların, ümit kapılarının en değerlisi.
Ey ilmiyle nüfuz eden Nur! yıldızımı nurlu kıl, parlamaya devam ettir.
Nurun kandili gizli açık bir şekilde tutuşturur. Kandiller kandili gizli nurlanır.
İzzet sahibi, celal sahibi mukaddes olan Rahim’in nuruyla küfrün ateşini söndürülür.
Ma’bud, Samed, Hu Cebbar ve Halim Zatın yardımıyla düşmanların ateşi bastırılacak.
Gerçek Ma’bud Hak olan, hakkı gerçekleştiren Cemil, Mucib ve Vedud olan Zatın yardımıyla insanlara sevdirecektir.
Hak imi hürmetine duamı kabul et, benim yanımda ol, düşmanlarıma kafi ol.
Ey Rahman olan Allah’ım! Sen Hak Ma’budsun! Fırtınalar arka arkaya kopmaktadır.
Kafirlerden korunmak için, düşmanlara hücum etmek için senin yardımın gerek, Sana sığınan kimsenin karanlığı yok olur.
Ta Ha, Ya Sin, Ta Sin ve Ta Sin Mim surelerinin hürmetine saadete ermek için bize yardımcı ol.
Kaf Ha Ya Ayn ile bizleri kuşatan kem gözlerden koru.
Ha Mim Ayn Sin Kaf süresi bizim koruyucu sığınağımız olsun, karşısında dağlar bile sarsılsın.
Kaf, Nun ve Ha Mim sureleri hürmetine himayeni gerçekleştir. Duhan suresinde muhkem kılınan bir sır var.
Elif Lam ile başlayan sureler Maide, Nisa, En’am ve Nur suresi hürmetine.
Elif Lam Ra ile başlayan surelerin sırrı ve İsmi Azam’ın nuruyla, işlediğim günahlardan vazgeçtim.
Elif Lam im Ra suresiyle (Rad) melekler, ruhaniler meclisine yükseldim.
Amme, Abese, Tarik, Naziat, Ve’s Semai Zatilburuci ve Zilzal surelerinin hürmetine.
Tebareke, Nun, Seele, Sailün, Tehmiz, Ize’ş Şemsu Kuvirat surelerinin hakkı için.
Zariyat, Kamer, Necm surelerinin hürmetine işlerimi kolaylaştır.
Hizb hizb, ayet ayet okudukları, inmiş olan Kuran surelerinin hürmetine.
Ey Mevla’m! Kitap indirdiğin peygamberlere ihsanda bulunduğun fazlını diliyorum.
Harfler Merih yıldızı gibi yüksektir. Asayı Musa ismiyle karanlıklar kaybolur.
Bunların sırrını şefaatçi ederek, Senden niyaz ediyorum. İnsanların kendisiyle doğru yolu bulduğu tevazu sahibi birinin tevessülü olsun.
Ey merhametli Rabbim! Bu harfler öyledir ki, manalarıyla zamanlar boyu üstlerine üstünlük bahşedilmiş ve yüceltilmiştir.
Ey Allah’ım! Bütün ayetler ve içerikleriyle Sana tevessülde bulunup yalvardım.
Onlar nur harfleridir. Onların meziyetlerini toplayarak, manalarını gerçekleştir. Her hayır onlarla tamamlanır.
Bana itaat eden bir yardımcı gönder. Sıkıntım onunla kalksın.
Fatiha suresi ve sonrasında gelen surelerin hürmetine bana itaat eden hizmetçi kıl.
Ey Mevla’m! Kendisiyle çağrıldığında işleri kolaylaştıran ismi azamınla sana yalvarıyorum.
Kendilerine şefaatçi kıldığın peygamberlerin hürmetine güçsüzlüğüme merhamet et, günahlarımı bağışla.
Ey Efendim! ihtiyacımı yerine getir, işlerimi sana havale ediyorum.
Senin güzel isimlerini niyaz ederek, Senden niyaz ediyorum.
Bütün hatalarımdan tövbe etmeyi şu kuluna lütfet!
Beni ihlas, hayır ve takvayla muvaffak et, merhametli ol.
Ya ilahi! Mahşerde amel defterimi ak eyle, sevaplarımı ağırlaştır.
Beni Sırat köprüsünden koşarak geçir, Cehennem ateşinden koru.
İşlediğim tüm günahlardan beni affet, büyükte olsa günahlarımı bağışla ya rabbim!
Ey yüce ismi taşıyan! Bütün tehlikelerden kurtuldun, selamete erdin.
Savaş, çekinme, korkma! Vahşi hayvanlarla olan yerlere korkmadan gir.
Saldır, kaçma! İstediğin düşmanla mücadele et, kimseden korkma.
Ne yılandan, ne akrepten, ne de aslandan korkma.
Ne kılıç, ne hançer, ne de mızrak hiç bir tehlikeden korkma.
Bunu okuyana mükafat Hz Muhammed şefaati olacaktır.
Bil ki, Muhammed en üstün peygamberdir, Allah’ın yeryüzündeki en faziletli kuludur.
Her dileğinin başında onu an, her şeyden kurtul.
Ya ilahi! Her zaman ona salavat getir.
Ona kıyamete kadar esecek rüzgar kadar salat eyle!
Gökyüzünden ine yağmur kadar, şimşekler kadar salat eyle!
Allah’ın, meleklerinin ona salat ve selam getirmesi sana yeter.
Sen yıllar devam ettikçe sürekli şefaatini dileyerek, ona salat getir.
Haşim oğullarından, hacılar Kabe’yi ziyaret edip, onu selamladıkça şefaat dile, salat getir.
Ya ilahi! Hz Ebu Bekir, Ömer, Hz Osman ve Haydar’dan razı ol!
Bütün ashabından, Salihlerden herkesten razı ol!
Bu Hz Muhammed’in amcasının oğlu Hz Ali’nin sözleridir. Onda ilimlerin özü ve sırrı toplanmıştır.” (Amin)

Dua okunurken sadece duanın Arapça-Süryanice orijinal hali okunacaktır. Burada verilen Türkçe meal yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

 

 

 
ilginizi çekebilir

21 GÜN GERÇEKLEŞTİRİN BEREKET I BORÇ ÖDEME I HELAL KAZANÇ İÇİN

HER KİM BU ÇALIŞMAYI 21 GECE ARALIKSIZ ÖZELLİKLE SAAT 23:00 İLE 06:00 ARASI OKURSA OKUMA DURUMU YOK İSE BUNU KULAKLIK VEYA SESSİZ BİR ORTAMDA NEFSİNİ ARINDIRIP DİNLERSE NE İSTEĞİ OLURSA OLSUN ALLAHIN İZNİYLE HER TÜRLÜ MURADI HASIL OLUR