Ana Sayfa / Büyü / Büyü Gerçekten Var mı

Büyü Gerçekten Var mı

Rabbim Büyü yapanlardan büyü yaptıranlardan bizleri muhaffak eylesin. Dua kapısı her daim açıkken, birbirinden güzel ve ilim irfan sahibi dualar var iken gereksiz uğraşlarla yorulmayalım.

«Süleyman’ın hükümranlığı hakkında şeytanların (ve şeytan tıynetli insanların) uydurdukları yalanların ardına düştüler. Oysa Süleyman (büyü yaparak) küfre girmedi. Fakat şeytanlar, insanlara sihri ve (özellikle de) Babil’deki Hârût ve Mârût adlı iki meleğe ilham edilen (sihr)i öğretmek suretiyle küfre girdiler. Halbuki o iki melek, “Biz ancak imtihan için gönderilmiş birer meleğiz. (Sihri caiz görüp de) sakın küfre girme” demedikçe, kimseye (sihir) öğretmiyorlardı. Böylece (insanlar) onlardan kişi ile karısını birbirinden ayıracakları sihri öğreniyorlardı. Halbuki onlar, Allah’ın izni olmadıkça o sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. (Onlar böyle yaparak) kendilerine zarar veren, fayda getirmeyen şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun, onu satın alanın ahirette bir nasibi olmadığını biliyorlardı. Kendilerini karşılığında sattıkları şey ne kötüdür! Keşke bilselerdi.» (Bakara Sûresi, âyet 102)

 

BÜYÜNÜN TESİRİ ESİRLERİ

Büyü, en eski cemiyetlerden günümüzün modern toplumlarına kadar câzibe ve gücünden hiçbir şey kaybetmeden gelebilen, nâdir kültür kalıntılarından biridir. Hatta denilebilir ki, din boşluğunun had safhada olduğu günümüz dünyasında, büyünün esirleri, eskiye göre daha fazladır.

Kızına kısmet bulmak ya da kocasını evde tutmak için büyüye başvuran dünün saf kadını, bugün yerini, rakiplerini alt etmek için “kara büyü” yaptıran işadamlarına bırakmıştır. Büyücünün tipi ve kimliği de değişmiştir bu arada. Artık eskinin külahlı ve süpürgeli sefil büyücüsünün yerine karşınızda şık giyimli, entel tipli ve ağzı bolca laf yapan günümüzün “çağdaş cadıları” vardır. Bunlara meslekleriyle ilgili bir şey sorarsanız, bol latince kelime duyarsınız. Size eskiler gibi “yıldızname” demezler; “astroloji” derler. “Büyü” demezler; “maji” derler. Bakıcı demezler; “klirvoyant” derler. Ancak bunlara bakarak Ziya Paşa’nın

«Ayinesi iştir kişinin; lâfa bakılmaz
Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.”

beytini hatırlamamak mümkün mü? Siz, eşek tersinden, baykuş kanından, yarasa kanadından, kurbağa salyasından ve insan tırnağından büyü yapsanız, adına da sihir veya maji derseniz ne fark eder? Necasetin de her dilde bir karşılığı vardır.

Büyünün İslâmî hükmüne geçmeden önce, hangi gayelerle yapıldığına bakmakta fayda vardır.

Gizli ilimler konusunda pek çok kitabı bulunan Faslı âlim Muhammed bin Hacc el-Tilimşâî el-Mâlikî, Kahire’de hicrî 1291 yılında basılmış olan “Şümûsü’l Envâr” adlı kitabında büyünün yapılış gayelerini tafsilatıyla yazmıştır. Bu bahsi, söz konusu kitaptan özetleyerek tercüme edelim;

Sihrin (büyünün) 30 çeşidi vardır. Başlıcaları, şu gayeler için yapılır:

Karı ile kocayı ayırmak için.
Bekarların evlenmelerine engel olmak için.
Aile reisinin çoluk-çocuğuna kötü davranması için.
Evcil hayvanlarının telef olması için.
Süt veren hayvanların sütlerinin çekilmesi için.
Koyun, keçi, deve ve sığırların döllerini düşürmeleri için.
Kadınların kısır kalmaları veya çocuklarını düşürmeleri için.
İnsanların hastalanmaları veya ölmeleri için.
Kadınların hep kız doğurmaları için.
Erkeklerin cinsî güçlerini bağlamak için.
Kadınların kocalarını reddetmeleri için.
Mal ve ticaretin kesatlığı için.
Bir arada yaşayan insanları dağıtmak için.
Bir kimsenin gurbetten vatanına dönememesi için.
Kişiyi, insanlar önünde hor ve hakir yapmak için.
Mevki sahibi insanları azlettirmek için.
Tarla veya bahçenin ürün vermemesi için.
Birbirini sevmeyen insanlar arasında suni (yapay) sevgi meydana getirmek için (mesela bir kadın ve bir kızı cezbetmek, kendine aşık etmek için)
Bu tip konularda büyüye maruz kalmış, kendisine büyü yapılmış kimseleri ilk olarak Allah rızası için kurtarmak ve ahiretimiz için bir hayır duası almak en büyük istirhamımızdır.
Rabbim büyü yaptıranlardan, büyü yapanlardan bizleri korusun..

 


Hakkında havasdua

ilginizi çekebilir

Celcelütiye Duası Sırları Faydaları Okunuşu

CELCELUTİYE DUASI Havasdua.com olarak, Celcelutiye Duası ‘nı okunuşunu, sayfamızın alt bölümüne ekledik, Arapça bilmeyen kardeşlerimiz …

Cin ve Şeytandan Korunma

Günümüz de cin musallatı büyü sihr tılsım yolu ile görülse de bazen istemeden de olsa …


Whatsapp Çevrimiçi