7 FATİHA 7 AYET EL KÜRSİ 7 KAFİRUN 7 İHLAS 7 NAS 7 FELAK KORUMA BÜYÜ SİHİR

Büyü Sihir, İş Kısmeti, Evlilik Kısmeti, Nazar, Huysuz çocukları, Gece Sıçrayan Çocuklar, iç sıkıntısı olanlar, ruh durumu değişenler, maneviyatı zayıflayanlar, halsizlik çekenler, başarısız hissedenler, nasip kısmet için, Bereket için, sabah iş yerinde okunması gereken, gece yatmadan evvel okunması gereken, evden çıkarken okunması gereken, eve girerken okunması gereken, iş arayan, sınav başarı için, genel koruma için, genel muhafaza için, 7 fatiha 7 ayet el kürsi 7 felak 7 kafirun 7 ihlas 7 nas,korunma için dinlenmesi gereken sureler,korunmak için okunması gereken ayetler,

Daha Fazla Oku

Çocuklarda Gece Uyku Problemi Uyumayan Çocuklar için Rukye

Açıklama Bölümünü Okuyunuz…

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla….

ikaz ve uyarılar tabiki de büyüklerimiz için geçerlidir. Çocuklarımızın Düzensiz uyku,uyku hali halsizlik, yorgunluk,korku endişe gibi durumlarında da bu rukye yi okuyabilirsiniz veyahut çocuğunuza dinletirken abdestli olmanız uygundur.RUKYE DİNLERKEN ÖZEN GÖSTERMENİZ GEREKEN HUSUSLAR..

Durumunuza göre, En az 21 Olmak kaydı ile.. sıkıntınız yüksek ise 41 gün şekliyle de dinleyebilirsiniz..

Öncelikle Abdestli olunuz,

Okumak daha hayırlıdır, lakin bilmeyenler için dinleyebilirler.

Hergün aynı saatlerde dinlemeye özen gösteriniz.

Dinlerken sessiz sakin dünyevi sıkıntılarınızdan arınarak rabbin huzurunda olduğunuzu düşünün..

Rahat bir şekilde nasıl durabiliyorsanız o şekilde durunuz.
Mümkünse Kulaklık değil ise de sessiz bir ortamda olmaya özen gösteriniz.

Gözlerinizi kapatıp dinleyiniz.

Dinlerken asla bölünme gibi hissiyatleri aklınızdan çıkartınız.
Rabbim şifanıza kavuşmanızı nasip etsin..

Bizler için de duanızdan esirgemeyiniz.

Rabbim Tüm Hastalarımıza şifa arayanlara şifa olur inşaAllah..

Hayatta dermanınızı ve herşey yüce Rabbimden başka kimselerden istemeyiniz..
Tevekkül Sabır Dua bu üç anahtar elinizde olduğu sürece Rabbimin izni ile inşaAllah dert ve sıkıntılarınızdan uzaklaşacaksınız..

 1. Ebû Said el-Hudri radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Cebrail Aleyhisselam, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’e gelerek : Ey Muhammed, hasta mısın ? diye sordu. Hz Peygamber de : Evet, dedi. Cebrail Aleyhisselam: “Allah’ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifa versin. Allah’ın adıyla sana okurum” diye dua etti.

Açıklamalar

Hastalık ve sıkıntılar insanlar içindir. Resûl-i Ekrem Efendimiz de her şeyden önce bir insandır. Binaenaleyh onun da diğer insanlar gibi zaman zaman hastalanması pek tabiidir. Hatta ona bazı kimselerin zarar vermesi de mümkündür. bu durum hiçbir zaman “Allah seni insanların vereceği zarardan korur” [Maide suresi (5),67] ayetindeki ilahi garantiye ters düşmez. Bu teminat, can tehlikesine karşıdır. Onlar sana hiçbir şekilde zarar veremezler demek değildir. Yine bilinen bir gerçektir ki, en şiddetli sıkıntıları peygamberler çekmişlerdir.
Rukye yukarıda geçtiği gibi halkımızın tabiri ile hastayı okumak demektir. Burada bizzat Cebrail aleyhisselamın Hz. Peygambere Rukye yaptığını yani okuduğunu görmekteyiz. Manası bilinen kelimelerle ve şirk unsuru taşımayan sözcüklerle bilhassa ayeti kerimelerle Rukye yapmak caizdir. Yasaklanmış olan Rukye, Cahiliye dönemindeki gibi, birtakım tılsımlı ve bozuk manalı kelimeler ile yapılan Rukyelerdir. Hz. Clear, Peygamber Efendimiz’e ismiyle “Ya Muhammed” diye hitap etmesi, “Peygamberi birbirinizi çağırdığınız gibi çağırmayın” [Nur suresi (24), 63] yasağının insanlar ve cinlere yönelik olduğunu gösterir. “Hasetçi her göz” ifadesi, Nazar değmesinin gerçek olduğunu gösterir. Nazardan ve zarar vermesi muhtemel her şeyin şerrinden Allah’a sığınmak gerekir. Zira hayrı da şerri de yaratan O’dur. O’nun iradesinin ve kudretinin üzerinde asla bir güç yoktur. O halde böylesi bir güce sığınıp dayanmak, kötülüklerden emin olmanın en sağlam yoludur. Cebrail aleyhisselam’ın iki kez “Allah’ın ismiyle sana okurum” demesi de, bu tür hallerde Allah’a sığınmanın ve sadece ondan yardım beklemenin, olan her şeyin O’nun dilemesiyle olacağına inanmanın pekiştirilmesi anlamına gelmektedir.
Hadisten Öğrendiklerimiz

 1. Hasta ziyareti sırasında ve sorulması halinde şikayet etmeksizin hasta olduğunu söylemek caizdir.
 2. Hastaya bazı ayet, zikir ve dua cümleleriyle, Allah’ın güzel isim ve sıfatlarıyla okuyup şifa dilemek caizdir.
 3. Nazar (göz değmesi) haktır.
 4. Her çeşit kötülükten ve şerden Allah’a sığınmak gerekir. Bunun en uygun yolu da muavvizeteyn denilen Felak ve Nas surelerini okuyarak Allah’a sığınmaktır.

Müslim, Selam 40
Riyazüs Salihin Cilt-4
Çocuklarda Huzursuz ve Düzensiz Uyku için Rukye

“EN HAYIRLI ŞİFÂ KUR’ÂN’DIR”

Faydası Kur’ân-ı Kerîm’den daha büyük ve şifâsı daha çok bir kitap semâdan indirilmedi. Kur’ân-ı Kerîm, hastalıklara devâ, kalblere cilâdır. Allâme Fahruddîn-i Râzî merhûm “Biz de Kur’ân’dan peyderpey öylesini indiririz ki mü’minler için şifâ ve rahmettir…” meâlindeki İsrâ sûresinin 82. âyet-i celîlesinin tefsirinde der ki:

Kur’ân-ı Kerîm’de, fâsid (bozuk) îtikadlar, kötü ahlâklar gibi ruh hastalıklarına şifâ vardır. Kur’ân-ı Kerîm’i okuyan bunlardan şifâ bulur. Lâkin ihlâsla, kalb huzuruyla, madde ve manasıyla Allâhü Teâlâ’ya yönelerek okumalı, haram yememeli, günahlara dalmamalı, kalbi gafletle perdelenmiş, örtülmüş olmamalıdır. Nitekim hadîs-i şerîfte:

“Allâhü Teâlâ gâfil ve kendisinden başka şeyle meşgûl olan kalbden yapılan duâyı kabul etmez” buyurulmuştur. Şartlara riâyet edilerek okunan Kur’ân-ı Kerîm, doktorların tedaviden âciz kaldıkları her türlü hastalığı dahi iyileştirir. Hadîs-i şerîfte: “En hayırlı şifâ Kur’ân’dır” ve “Kur’ân ile şifâ aramayana Allah şifâ vermez” buyurulmuştur.

İmâm Kuşeyrî’nin oğlu çok şiddetli hastalığa yakalandı. İmâm, bu üzüntü içinde iken rüyasında Peygamber Efendimizi (s.a.v.) gördü. Oğlunun hastalığını ona arz etti. Peygamberimiz: “Niçin şifâ âyetlerine mürâcaat etmiyorsun?” buyurdu.

Hâsılı, Kur’ân-ı Mübin; maddî, mânevî, bedenî ve kalbî hastalıklara şifâdır. Nitekim: “Kur’an devâdır.” hadîs-i şerîfi de bunu bildirmektedir. (Fezâil-i Şehr-i Ramazân, Üchûrî)

Youtube kanalımızda merak ettikleriniz, cevabını aradığınız konularımızı bulabilirsiniz..

KUR’AN-I KERİM IŞIĞINDA KENDİNİ TEDAVİ ET

BUNU OKUYANA 70000 MELEK DUA EDER
https://www.youtube.com/watch?v=dj1Z0brdSDE&t=8s

BEREKET BORÇ ÖDEMEK VE HELAL KAZANÇ İÇİN
https://www.youtube.com/watch?v=1C1Rd8nWM68&t

SINAV İMTİHAN İŞE GİRME HAYATTA Kİ BAŞARILARINIZ İÇİN
https://www.youtube.com/watch?v=hG3KI6YMqYE&t=2699s

KARI KOCA ARASI SOĞUKLUKLARIN GİDERİLMESİ İÇİN
https://www.youtube.com/watch?v=TR1xDhawqmA

Web Sitemiz https://www.havasdua.com
Facebook https://www.facebook.com/havasdua
instagram https://www.instagram.com/havasdua
twitter https://www.twitter.com/havasdua

bereket için dua,
sevgi için dua,
eşler arası muhabbet için dua,
kalbi temizleme duası,
kötü alışkanlıklardan kurtulma duası,
alkolden kurtulma duası,
sigara kurtulma duası,
sıkıntı gidermek için dua,
sıkıntı duası,
sınav duası,
dilek duası,
istek duası,
bereket bol müşteri duası,
işyeri için dua,
dua dinle,
rukye dinle,

RUKYE,

BÜYÜ,

CİN,

istanbul,

ankara,

bursa,

eskişehir,

beladan kurtulma duası,
çocuklar için dua,
duaların kabul olması için dua,
niyet kısmet için dua,
evlenmek için dua,
büyü sihir kurtulma,
rukye ayetleri,
cin çıkarma,
musallat tedavisi,
kuran ile tedavi,

havasdua #hergündua #Kuranıkerim #engüzeldualar

Okuyanın Rızkı Çoğalır Fakirlik Görmez Rukye Saffat Suresi Fazileti

Okuyanın Rızkı Çoğalır Fakirlik Görmez Rukye Saffat Suresi Fazileti

Helal Kazanç, İşyeri Nasibi, İşyeri Kısmeti açmak, borç ödemeyi kolaylaştırmak, hayatını idame etmek için haramdan uzak kalarak helal kazanmak için saffat suresi güçlü bir suredir.. Video’dan dinleyebilir. Kur’an-ı Kerim Okumasını biliyorsanız kendiniz de okuyabilirsiniz..Mekke döneminde inmiştir. 182 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen“es-Sâffât”kelimesinden almıştır. Sâffât, sıra sıra dizilenler, saf saf duranlar demektir.Sûrede başlıca, meleklerden, cinlerden, kıyamet ve ahiret olaylarından söz edilmekte; Nûh, İbrahim, İsmail, İshak, Mûsâ, Hârun, İlyas, Lût veYûnus peygamberin kıssalarına yer verilmektedir.

–Okuyanın rızkı çoğalır, fakirlik görmez. İlk on ayeti cin ve şeytan kovmak ve yakmak için okunur.

Saffat Suresi’nin Fazilet ve Sırları:
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Saffat suresini okursa, bütün cin ve şeytanların sayısınca ona sevap verilir.” (1)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kimi, kıyamet gününde en bol ölçekle tartması (en büyük sevaba nail olması) sevindirirse, namazını bitirdiğinde (Saffat suresinin son üç ayetini) okusun.”(2)

1.Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir.
2.Peygamberlere selam olsun.
3.Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

Rivayet edildi ki:

– Bu sureyi okuyanların rızkı çoğalır, darlık çekmez ve şeytan o kimseden uzaklaşır.

– Bu surenin tamamı bir kağıt üzerine yazılıp, bir mekana asılırsa, oradan cinlerin azılıları kaçar.

– Cinlenmiş bir kişinin cinlerden kurtulması için veya cinlerin kendisine zarar vermemesi için Saffat suresinin 1-15. ayetleri okunur.

– Zarar verici hayvanların bulunduğu bir yerde istirahat etmek isteyen bir kişi Saffat suresinin 79. ayetini okuyup da uyursa, oradan kalkıncaya kadar hiç bir şey ona zarar vermez. Bir başka rivayette ise şöyledir: Akşamleyin bu ayeti okuyan kimseyi o gece akrep sokmaz.

– Yılan ve akrep gibi zararlı haşerelerden korunmak için, Saffat suresinin 75-79. ayetleri Aralık ayında yazılıp üstünde taşınmalıdır.

– Cinlenmiş bir kişinin cinlerden kurtulması için veya cinlerin kendisine zarar vermemesi için Saffat suresinin 1-15. ayetleri okunur.

– Hayırlı evlat isteyen kişi, Saffat suresinin 100. ayetinde geçen İbrahim (Aleyhisselam)’ın da yaptığı şu duayı çokça yapmalıdır.
“Ey Rabbim! Bana (neslimi sürdürecek) salihlerden bir çocuk ihsan et!”

– Saffat süresinin tamamını okumanın fazileti hakkında , Hz. İbni Abbas’ın anlattığına göre Resul-ü Ekrem Sallallahu Aleyhi Vessellem Efendimiz Hadisi Şeriflerinde şöyle buyurmuştur.

“Her Kim, Cuma günü (Yasin ve Saffat) sürelerini okuyup sonra da Allahtan istek ve dilekte bulunursa, Allah CC o kimseye istediğini ve dilediğini verir. (Yani bu süreleri okuyanların dilekleri Cenabı Allah tarafından kabul edilir.)

– Geçim darlığı çeken bir kimse Saffat süresini 7 kere okuyup Cenabı Hak’ka dua ederse rızkı açılır, geçim sıkıntısından kurtulur.

Saffat süresinin son 3 ayetinin fazileti : Bu üç süreyi okumanın fazileti hakkında Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vessellem”Her kim kıyamet günü tam ve mükemmel olarak dolu dolu ecir ve sevap almak isterse, Saffat Süresinin sonu olan bu üç ayeti kerimeyi her namazın sonunda okusun.” buyurmaktadırlar.

Not: Bu son üç ayeti kerimeyi Kuranı Kerim okunup Sadakallahülazim dedikten sonrada okunmasını Kuranı Kerim okuyan kardeşlerime nacizane tavsiye ediyorum.

“Sübhâne rabbike rabbil izzeti amma yasıfûn. Ve selâmün alel murseliyn. Vel hamdü lillâhi rabbil âlemiyn.”

Manası: İzzet sahibi Rabbin müşriklerin O’na layık olmayan vasıflarından münezzehtir. Selam Resullerin üzerine olsun. Alemlerin Rabbi Allah’a hamd ve sena olsun. Resulü Ekrem Efendimiz bu ayetin fazileti hakkında şöyle buyuruyor: “Her namazın arkasından bu ayetleri okuyan kimseye tam ölçekle sevap verilir.” “Kıyamet günü tam ölçekle sevap almak isteyen kimse oturduğu meclisten kalkmadan (bu ayetleri) okusun.”

bereket için sure,borç ödemek için sure,kazanmak için sure,iş nasibi için sure,işyeri nasibi açmak,iş nasibi açmak,evlilik nasibi açmak,evlenmek için,kazanç için,helal rızık için,sure ile büyü bozma,ücretsiz büyü bozma,Allah rızası için büyü bozan hoca,büyü bozmak,kendi kendine büyü bozma,kuran ile büyü bozma,cin musallatı rukye,saffat suresi ile cin yakma,saffat suresi cin çıkarma,cin çıkarma videosu,cin musallatı, büyü iptali,büyü bozma,büyü sihir bozma,sihir bozma, cinden kurtulma, cin videoları,saffat suresi fazileti,saffat suresi manası,saffaat suresi dinle,saffat suresi dinle,dinleyerek tedavi ol,ankara büyü bozma rukye,antalya büyü bozma rukye,istanbul rukye,

Büyü Sihir Tılsım Cin Musallatından Kurtulun Rukye Saffat Suresi Fazileti

Büyü Sihir Tılsım Cin Musallatından Kurtulun Rukye Saffat Suresi Fazileti

Mekke döneminde inmiştir. 182 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen“es-Sâffât”kelimesinden almıştır. Sâffât, sıra sıra dizilenler, saf saf duranlar demektir.Sûrede başlıca, meleklerden, cinlerden, kıyamet ve ahiret olaylarından söz edilmekte; Nûh, İbrahim, İsmail, İshak, Mûsâ, Hârun, İlyas, Lût veYûnus peygamberin kıssalarına yer verilmektedir.

–Okuyanın rızkı çoğalır, fakirlik görmez. İlk on ayeti cin ve şeytan kovmak ve yakmak için okunur.

Saffat Suresi’nin Fazilet ve Sırları:
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Saffat suresini okursa, bütün cin ve şeytanların sayısınca ona sevap verilir.” (1)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kimi, kıyamet gününde en bol ölçekle tartması (en büyük sevaba nail olması) sevindirirse, namazını bitirdiğinde (Saffat suresinin son üç ayetini) okusun.”(2)

1.Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir.
2.Peygamberlere selam olsun.
3.Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.Rivayet edildi ki:

– Bu sureyi okuyanların rızkı çoğalır, darlık çekmez ve şeytan o kimseden uzaklaşır.

– Bu surenin tamamı bir kağıt üzerine yazılıp, bir mekana asılırsa, oradan cinlerin azılıları kaçar.

– Cinlenmiş bir kişinin cinlerden kurtulması için veya cinlerin kendisine zarar vermemesi için Saffat suresinin 1-15. ayetleri okunur.

– Zarar verici hayvanların bulunduğu bir yerde istirahat etmek isteyen bir kişi Saffat suresinin 79. ayetini okuyup da uyursa, oradan kalkıncaya kadar hiç bir şey ona zarar vermez. Bir başka rivayette ise şöyledir: Akşamleyin bu ayeti okuyan kimseyi o gece akrep sokmaz.

– Yılan ve akrep gibi zararlı haşerelerden korunmak için, Saffat suresinin 75-79. ayetleri Aralık ayında yazılıp üstünde taşınmalıdır.

– Cinlenmiş bir kişinin cinlerden kurtulması için veya cinlerin kendisine zarar vermemesi için Saffat suresinin 1-15. ayetleri okunur.

– Hayırlı evlat isteyen kişi, Saffat suresinin 100. ayetinde geçen İbrahim (Aleyhisselam)’ın da yaptığı şu duayı çokça yapmalıdır.
“Ey Rabbim! Bana (neslimi sürdürecek) salihlerden bir çocuk ihsan et!”

– Saffat süresinin tamamını okumanın fazileti hakkında , Hz. İbni Abbas’ın anlattığına göre Resul-ü Ekrem Sallallahu Aleyhi Vessellem Efendimiz Hadisi Şeriflerinde şöyle buyurmuştur.

“Her Kim, Cuma günü (Yasin ve Saffat) sürelerini okuyup sonra da Allahtan istek ve dilekte bulunursa, Allah CC o kimseye istediğini ve dilediğini verir. (Yani bu süreleri okuyanların dilekleri Cenabı Allah tarafından kabul edilir.)

– Geçim darlığı çeken bir kimse Saffat süresini 7 kere okuyup Cenabı Hak’ka dua ederse rızkı açılır, geçim sıkıntısından kurtulur.

Saffat süresinin son 3 ayetinin fazileti : Bu üç süreyi okumanın fazileti hakkında Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vessellem”Her kim kıyamet günü tam ve mükemmel olarak dolu dolu ecir ve sevap almak isterse, Saffat Süresinin sonu olan bu üç ayeti kerimeyi her namazın sonunda okusun.” buyurmaktadırlar.

Not: Bu son üç ayeti kerimeyi Kuranı Kerim okunup Sadakallahülazim dedikten sonrada okunmasını Kuranı Kerim okuyan kardeşlerime nacizane tavsiye ediyorum.

“Sübhâne rabbike rabbil izzeti amma yasıfûn. Ve selâmün alel murseliyn. Vel hamdü lillâhi rabbil âlemiyn.”

Manası: İzzet sahibi Rabbin müşriklerin O’na layık olmayan vasıflarından münezzehtir. Selam Resullerin üzerine olsun. Alemlerin Rabbi Allah’a hamd ve sena olsun. Resulü Ekrem Efendimiz bu ayetin fazileti hakkında şöyle buyuruyor: “Her namazın arkasından bu ayetleri okuyan kimseye tam ölçekle sevap verilir.” “Kıyamet günü tam ölçekle sevap almak isteyen kimse oturduğu meclisten kalkmadan (bu ayetleri) okusun.”

sure ile büyü bozma,ücretsiz büyü bozma,Allah rızası için büyü bozan hoca,büyü bozmak,kendi kendine büyü bozma,kuran ile büyü bozma,cin musallatı rukye,saffat suresi ile cin yakma,saffat suresi cin çıkarma,cin çıkarma videosu,cin musallatı, büyü iptali,büyü bozma,büyü sihir bozma,sihir bozma, cinden kurtulma, cin videoları,saffat suresi fazileti,saffat suresi manası,saffaat suresi dinle,saffat suresi dinle,dinleyerek tedavi ol,ankara büyü bozma rukye,antalya büyü bozma rukye,istanbul rukye,manavgat rukye,eskişehir rukye,rukye ile tedavi,manisa rukye,izmir rukye,muğla rukye,yozgat rukye,ankara rukye,büyü bozmak için sure,büyü nasıl bozulur,

Cin ve Şeytan Evden İşyerinden Uzaklaştırma Rukye Saffat Suresi Fazileti

Cin ve Şeytan Evden İşyerinden Uzaklaştırma Rukye Saffat Suresi Fazileti

Mekke döneminde inmiştir. 182 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen“es-Sâffât”kelimesinden almıştır. Sâffât, sıra sıra dizilenler, saf saf duranlar demektir.Sûrede başlıca, meleklerden, cinlerden, kıyamet ve ahiret olaylarından söz edilmekte; Nûh, İbrahim, İsmail, İshak, Mûsâ, Hârun, İlyas, Lût veYûnus peygamberin kıssalarına yer verilmektedir.


SAFFAT SURESİNİN 1-15NCİ AYETLERİ

 1. Vessaffati saffa
 2. Fezzacirati zecra
 3. Fettaliyati zikra
 4. İnne ilaheküm le vahıd
 5. Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma ve rabbül meşarık
 6. İnna zeyyennes semaed dünya bi zınetinil kevakib
 7. Ve hıfzam min külli şeytanim marid
 8. Ve hıfzam min külli şeytanim marid
 9. Ve hıfzam min külli şeytanim marid
 10. La yessemmeune ilel meleil a’la ve yukzefune min külli canib
 11. Dühurav ve lehüm azabüv vasıb
 12. İlla men hatfel hatfete fe etbeahu şihabün sakıb
 13. Festeftihim ehüm eşddü halkan em men halakna inna halaknahüm min tıynil lazib
 14. Bel acibte ve yesharun
 15. Ve iza zükkiru la yezkürun
 16. Ve iza raev ayetey yesteshırun
 17. Ve kalu in haza illa sıhrum mübın

–Okuyanın rızkı çoğalır, fakirlik görmez. İlk on ayeti cin ve şeytan kovmak ve yakmak için okunur.YOUTUBE KANALIMIZA ABONE OLARAK BUNU VİDEO AÇIKLAMASINDA Kİ GİBİ DİNLEYEBİLİRSİNİZ

Saffat Suresi’nin Fazilet ve Sırları:
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Saffat suresini okursa, bütün cin ve şeytanların sayısınca ona sevap verilir.” (1)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kimi, kıyamet gününde en bol ölçekle tartması (en büyük sevaba nail olması) sevindirirse, namazını bitirdiğinde (Saffat suresinin son üç ayetini) okusun.”(2)

1.Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir.
2.Peygamberlere selam olsun.
3.Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

Rivayet edildi ki:

– Bu sureyi okuyanların rızkı çoğalır, darlık çekmez ve şeytan o kimseden uzaklaşır.

– Bu surenin tamamı bir kağıt üzerine yazılıp, bir mekana asılırsa, oradan cinlerin azılıları kaçar.

– Cinlenmiş bir kişinin cinlerden kurtulması için veya cinlerin kendisine zarar vermemesi için Saffat suresinin 1-15. ayetleri okunur.

– Zarar verici hayvanların bulunduğu bir yerde istirahat etmek isteyen bir kişi Saffat suresinin 79. ayetini okuyup da uyursa, oradan kalkıncaya kadar hiç bir şey ona zarar vermez. Bir başka rivayette ise şöyledir: Akşamleyin bu ayeti okuyan kimseyi o gece akrep sokmaz.

– Yılan ve akrep gibi zararlı haşerelerden korunmak için, Saffat suresinin 75-79. ayetleri Aralık ayında yazılıp üstünde taşınmalıdır.

– Cinlenmiş bir kişinin cinlerden kurtulması için veya cinlerin kendisine zarar vermemesi için Saffat suresinin 1-15. ayetleri okunur.

– Hayırlı evlat isteyen kişi, Saffat suresinin 100. ayetinde geçen İbrahim (Aleyhisselam)’ın da yaptığı şu duayı çokça yapmalıdır.
“Ey Rabbim! Bana (neslimi sürdürecek) salihlerden bir çocuk ihsan et!”

– Saffat süresinin tamamını okumanın fazileti hakkında , Hz. İbni Abbas’ın anlattığına göre Resul-ü Ekrem Sallallahu Aleyhi Vessellem Efendimiz Hadisi Şeriflerinde şöyle buyurmuştur.

“Her Kim, Cuma günü (Yasin ve Saffat) sürelerini okuyup sonra da Allahtan istek ve dilekte bulunursa, Allah CC o kimseye istediğini ve dilediğini verir. (Yani bu süreleri okuyanların dilekleri Cenabı Allah tarafından kabul edilir.)

– Geçim darlığı çeken bir kimse Saffat süresini 7 kere okuyup Cenabı Hak’ka dua ederse rızkı açılır, geçim sıkıntısından kurtulur.

Saffat süresinin son 3 ayetinin fazileti : Bu üç süreyi okumanın fazileti hakkında Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vessellem”Her kim kıyamet günü tam ve mükemmel olarak dolu dolu ecir ve sevap almak isterse, Saffat Süresinin sonu olan bu üç ayeti kerimeyi her namazın sonunda okusun.” buyurmaktadırlar.

Not: Bu son üç ayeti kerimeyi Kuranı Kerim okunup Sadakallahülazim dedikten sonrada okunmasını Kuranı Kerim okuyan kardeşlerime nacizane tavsiye ediyorum.

“Sübhâne rabbike rabbil izzeti amma yasıfûn. Ve selâmün alel murseliyn. Vel hamdü lillâhi rabbil âlemiyn.”

Manası: İzzet sahibi Rabbin müşriklerin O’na layık olmayan vasıflarından münezzehtir. Selam Resullerin üzerine olsun. Alemlerin Rabbi Allah’a hamd ve sena olsun. Resulü Ekrem Efendimiz bu ayetin fazileti hakkında şöyle buyuruyor: “Her namazın arkasından bu ayetleri okuyan kimseye tam ölçekle sevap verilir.” “Kıyamet günü tam ölçekle sevap almak isteyen kimse oturduğu meclisten kalkmadan (bu ayetleri) okusun.”

evden cinleri kovmak için,işyerinden cinleri kovmak için,ev ve işyerinden cin kovmak,ev den büyü bozmak,evdeki büyüleri bozmak,işyerindeki büyüleri bozmak,ev ve işyeri büyü bozmak,büyü bozmak için sure,ev büyü cin sure,evden cinleri temizlemek,büyü sihir, cin daveti,cinleri yakmak,cinleri defetmek,cinleri kovmak,cin musallatı rukye,saffat suresi ile cin yakma,saffat suresi cin çıkarma,cin çıkarma videosu,cin musallatı, büyü iptali,büyü bozma,büyü sihir bozma,sihir bozma, cinden kurtulma, cin videoları,saffat suresi fazileti,saffat suresi manası,saffaat suresi dinle,saffat suresi dinle,dinleyerek tedavi ol,ankara büyü bozma rukye,antalya büyü bozma rukye,istanbul rukye,manavgat rukye,eskişehir rukye,rukye ile tedavi,manisa rukye,izmir rukye,muğla rukye,yozgat rukye,ankara rukye,büyü bozmak için sure,büyü nasıl bozulur,

CİN MUSALLATI BÜYÜ SİHİR İPTALİ CİN DEF’İ İÇİN SAFFAT SURESİNİN FAZİLETİ

CİN MUSALLATI BÜYÜ SİHİR İPTALİ CİN DEF’İ İÇİN SAFFAT SURESİNİN FAZİLETİ

Mekke döneminde inmiştir. 182 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen“es-Sâffât”kelimesinden almıştır. Sâffât, sıra sıra dizilenler, saf saf duranlar demektir.Sûrede başlıca, meleklerden, cinlerden, kıyamet ve ahiret olaylarından söz edilmekte; Nûh, İbrahim, İsmail, İshak, Mûsâ, Hârun, İlyas, Lût veYûnus peygamberin kıssalarına yer verilmektedir.

–Okuyanın rızkı çoğalır, fakirlik görmez. İlk on ayeti cin ve şeytan kovmak ve yakmak için okunur.

YOUTUBE KANALIMIZA ABONE OLARAK BUNU VİDEO AÇIKLAMASINDA Kİ GİBİ DİNLEYEBİLİRSİNİZKANALIMIZA ABONE OLUP BİLDİRİMLERİNİZİ AÇMAYI UNUTMAYIN

Saffat Suresi’nin Fazilet ve Sırları:
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Saffat suresini okursa, bütün cin ve şeytanların sayısınca ona sevap verilir.” (1)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kimi, kıyamet gününde en bol ölçekle tartması (en büyük sevaba nail olması) sevindirirse, namazını bitirdiğinde (Saffat suresinin son üç ayetini) okusun.”(2)

1.Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir.
2.Peygamberlere selam olsun.
3.Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

Rivayet edildi ki:

– Bu sureyi okuyanların rızkı çoğalır, darlık çekmez ve şeytan o kimseden uzaklaşır.

– Bu surenin tamamı bir kağıt üzerine yazılıp, bir mekana asılırsa, oradan cinlerin azılıları kaçar.

– Cinlenmiş bir kişinin cinlerden kurtulması için veya cinlerin kendisine zarar vermemesi için Saffat suresinin 1-15. ayetleri okunur.

– Zarar verici hayvanların bulunduğu bir yerde istirahat etmek isteyen bir kişi Saffat suresinin 79. ayetini okuyup da uyursa, oradan kalkıncaya kadar hiç bir şey ona zarar vermez. Bir başka rivayette ise şöyledir: Akşamleyin bu ayeti okuyan kimseyi o gece akrep sokmaz.

– Yılan ve akrep gibi zararlı haşerelerden korunmak için, Saffat suresinin 75-79. ayetleri Aralık ayında yazılıp üstünde taşınmalıdır.

– Cinlenmiş bir kişinin cinlerden kurtulması için veya cinlerin kendisine zarar vermemesi için Saffat suresinin 1-15. ayetleri okunur.

– Hayırlı evlat isteyen kişi, Saffat suresinin 100. ayetinde geçen İbrahim (Aleyhisselam)’ın da yaptığı şu duayı çokça yapmalıdır.
“Ey Rabbim! Bana (neslimi sürdürecek) salihlerden bir çocuk ihsan et!”

– Saffat süresinin tamamını okumanın fazileti hakkında , Hz. İbni Abbas’ın anlattığına göre Resul-ü Ekrem Sallallahu Aleyhi Vessellem Efendimiz Hadisi Şeriflerinde şöyle buyurmuştur.

“Her Kim, Cuma günü (Yasin ve Saffat) sürelerini okuyup sonra da Allahtan istek ve dilekte bulunursa, Allah CC o kimseye istediğini ve dilediğini verir. (Yani bu süreleri okuyanların dilekleri Cenabı Allah tarafından kabul edilir.)

– Geçim darlığı çeken bir kimse Saffat süresini 7 kere okuyup Cenabı Hak’ka dua ederse rızkı açılır, geçim sıkıntısından kurtulur.

Saffat süresinin son 3 ayetinin fazileti : Bu üç süreyi okumanın fazileti hakkında Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vessellem”Her kim kıyamet günü tam ve mükemmel olarak dolu dolu ecir ve sevap almak isterse, Saffat Süresinin sonu olan bu üç ayeti kerimeyi her namazın sonunda okusun.” buyurmaktadırlar.

Not: Bu son üç ayeti kerimeyi Kuranı Kerim okunup Sadakallahülazim dedikten sonrada okunmasını Kuranı Kerim okuyan kardeşlerime nacizane tavsiye ediyorum.

“Sübhâne rabbike rabbil izzeti amma yasıfûn. Ve selâmün alel murseliyn. Vel hamdü lillâhi rabbil âlemiyn.”

Manası: İzzet sahibi Rabbin müşriklerin O’na layık olmayan vasıflarından münezzehtir. Selam Resullerin üzerine olsun. Alemlerin Rabbi Allah’a hamd ve sena olsun. Resulü Ekrem Efendimiz bu ayetin fazileti hakkında şöyle buyuruyor: “Her namazın arkasından bu ayetleri okuyan kimseye tam ölçekle sevap verilir.” “Kıyamet günü tam ölçekle sevap almak isteyen kimse oturduğu meclisten kalkmadan (bu ayetleri) okusun.”

cin musallatı rukye,saffat suresi ile cin yakma,saffat suresi cin çıkarma,cin çıkarma videosu,cin musallatı, büyü iptali,büyü bozma,büyü sihir bozma,sihir bozma, cinden kurtulma, cin videoları,saffat suresi fazileti,saffat suresi manası,saffaat suresi dinle,saffat suresi dinle,dinleyerek tedavi ol,ankara büyü bozma rukye,antalya büyü bozma rukye,istanbul rukye,manavgat rukye,eskişehir rukye,rukye ile tedavi,manisa rukye,izmir rukye,muğla rukye,yozgat rukye,ankara rukye,büyü bozmak için sure,büyü nasıl bozulur,

SINAV (imtihan) KAZANMANIZ BAŞARI VE DİLEKLERİNİZ İÇİN AYET-EL KÜRSİ

SINAV KAZANMANIZ BAŞARI VE DİLEKLERİNİZ İÇİN AYET-EL KÜRSİ

Öncelikle bilinmesini isteriz ki gayret, çaba ve azim olmadan hiç bir başarı kendiliğinden olması beklenemez. Burada belirtilen ayet,hadis,dua,sure gibi derman arayanların şifasına yazdığımız hususlar da aynı şekilde dir. Yani bir çalışma olmadan sadece bunları okuyarak birşey kazanılması imkansızdır. Buradaki husus çalışan kardeşlerimizin zihin açıklığına sebebiyet vermek, okuma da, anlatım da anlayamadıklarını kavramalarına vesile olmak. Çalışıp okuyan kardeşlerimizinde okuduklarını zihinde tutmasına fayda sağlayan niteliklerdir.

Sınav Kazanma niyeti ile okunacak Ayeti Anne Baba Kardeş te kişinin niyetine yapabilir. Kişi kendisinin de yapmasında fayda vardır. Rabbim dualarımızı niyetlerimizi sadakalarımızı kabul ve makbul eylesin.

SINAV KAZANMAK İÇİN AYET-EL KÜRSİ NASIL OKUNUR

Bu belirtiğimiz hususu;
41 Gün akşam yatsı vaktinden sonra olması daha iyidir. Bizzat kendileri 170 Defa Ayet-el Kürsi okumaları okuma sonrasında da 3000 defa Ya Kafi, Ya Ğani, Ya Fettah, Ya Rezzak isimlerini zikredip, ihtiyacını Allah’dan isterse isteği kabul olur.
Okuyamayan kardeşlerim içinde aynı şekilde video da 170 Ayet-el Kürsi okunuşu verilmiştir. Rahat sakin bir ortamda kulaklık veyahut normal telefonundan aynı niyet ile dinlemeleri önerilir.
Bazı kaynaklar da bu 21 Gün olarak ta nitelendirilir.
Siz temiz bir niyet hususiyet ile başladığınız takdirde bunun verimini Rabbimin izni ile elde edeceksiniz.
Okurken veyahut dinlerken Abdestli olmanızda yarar vardır. Hanım kardeşlerimizin özel günlerinde sadece dinlemeleri gerekir.
Bu uygulama sonrasında kişi dilerse uykuya dalmadan kulaklık yardımıyla bunu dinlemeye devam ettiği takdirde, hiç bir şekilde kabus görüyorsa görmemeye, huzurlu sakin rahat bir uyku hali kazanmış olur.AYET-EL KÜRSİ 170 Adet

Yine ayrıca ;
Ayetel Kürsi durak yerlerinin sayısınca 17, kelimeleri sayısınca 50, harfleri sayısınca 170, resuller ve ashabı kiram sayısınca 313 defa okuyan kişinin her arzusu yerine gelir. Cesareti artar

Halk arasında sevgi, saygısı ve itibarı çoğalır. istediği makama ulaşır. Hiç kimse ona zarar veremez.

Peygamber Efendimiz in S.A.V. isimleri sayısınca 201 defa okursa dünya ve ahiretle ilgili istekleri geri çevrilmez. Ayetel Kürsi; yemek, buğday, pirinç, arpa gibi şeylere 313 defa okunarak, her okunuşta o şeye üflenirse bereketi artar, o şeyde bereketlilik olur.

Ayetel Kürside 34 ilahi isim vardır. 17 acık olarak, 17 de kapalı olarak. Aynı zamanda 17 mim harfi, 17 de vav harfi vardır. Allah’ın en büyük ismi Ayetel Kürside mevcuttur. Bu yüzden Ayetel Kürsi ile dua edilirse kabul görür.

Evinden çıkarken Ayetel Kürsi okuyan kişinin günahları bağışlanır, şeytanlar ondan uzaklaşır. Cin, şeytan ve insan şerrinden ve korkularından emin olur. Her şeyden muhafaza olunur.

Gece ve gündüz 10 defa ihlas ve Ayetel Kürsiyi okumaya devam eden kişi; Allah’ın rızasını kazanır. Şeytandan korunur. Mahşerde peygamberlerle birlikte olur.

Ayetel Kürsi okunan evden şeytanlar 30 gün kovulmuş olur, 40 günde büyücü ve sihirbaz giremez.

Ayetel Kürsiyi 6 defa okuyup 6 yönüne üfler, 7nci defa okuyup içine çeker ve 8inci de okuyup etrafına daire çizerse, kendisini koruyan manevi bir hisar içine alır. (1inci okuyuşta önüne, 2ncide sağına, 3üncüde soluna, 4üncüde arkasına, 5incide yukarı, 6ıncıda aşağı okuyup üfler. 7incide içine çekip yutar.8incide üfleyerek etrafına daire çizer) Böylece kendini tehlikeli yerden, düşmanlarından, musibetten korumuş olur. Bu uygulama yapıldıktan sonra hiç konuşmadan Ayetel Kürsi okuyarak düşman üzerine yürünürse, düşman onu göremez ve zararda veremez. Ayetel Kürsi; okuyanı kötü ahlaktan kurtarır. Kişiyi Allah’a yöneltir.

Okuyan kişiyi dinlemek üzere melekler gelip o yerde bulunur, saf tutup dururlar. ihlas suresi okunan eve uğradıklarında secdeye kapanırlar. Haşr suresi okunan evde diz üzeri çöküp dururlar.
Ayetel Kürsiyi 170 defa okumaya devam eden; hapisteyse hapisten kurtulur. Borçlu ise borcunu ödeme imkanı bulur. Rızık isterse, geniş bir nimete erişir. Bu sayıda her farz namazının ardından okumaya devam ederse isteğine, arzusuna çabuk kavuşur. Gece kıbleye yönelip okuduğunda da aynı şekilde istekleri kabul görür.

170 defa Merih saatinde okursa her türlü günah ve beladan korunur. insanlar arasında itibarlı olur.

Zuhal saatinde okursa amirler yanında, patronu yanında büyük itibara ve makama erişir.

Müşteri saatinde okursa dert ve kederi dağılır. Tüm kötülüklerden korunur. Hapisten kurtulmaya sebeb olur.

Şems saatinde okunursa büyük mertebe ve derecelere yükselir. Halkın dertleriyle ilgilenecek uygun bir mevkiye gelir.

Zühre saatinde okunursa dostları, arkadaşları arasında ve aile içinde kıymeti artar. Dünya işlerinden istediği olur.

Utarit saatinde okursa kin ve düşmandan korunur. Düşmanının helakı niyeti ile okursa düşmanından kurtulur.

Kamer saatinde okursa rızkı genişler, bereketi artar.

Akıl ve anlayışın artması niyetiyle, Ayetel Kürsi 50 defa yağmur veya zemzem suyuna okunur ve içilirse bu gerçekleşir.

Ayetel Kürsi 18 defa hergün okunmaya devam edilirse Allah okuyanı tevhid ruhuyla diriltir. Kalbini buna açar, rızkını genişletir. Kıymeti yücelir. Yazıp üzerinde taşıyanı Allah musibet, afet, kaza ve belalardan korur.

KUR’AN-I KERİM MUCİZELERİ İLE DERT GÖRDÜĞÜNÜZ TÜM SIKINTILARINIZDAN RABBİMİN İZNİ İLE KURTULURSUNUZ İNŞAALLAH…

sınav kazanmak için,sınav kazanmak için ne okunur,zihin açıklığı,okuduğunu anlamak için dua,sınav duası,sınav kesin kazandıran dua,sınavda başarı kazanma duası,ayetel kürsi sırları,ayet el kürsi ile sınav kazanma,havasdua,kpss,açıköğretim kazanma duası,kpss kazanma duası,lgs kazanma duası,lise sınavı kazanma duası,okul ders sınavı kazanma duası,okuduklarını akılda tutma duası,ayetel kürsi ile neler yapılır,ayetel kürsi okumak neye faydalıdır,imtihan duası,imtihan kazanma duası,anne babanın sınav için duası,sınava girenler için okunacak dua,sınavda kazanmak için yapılacak dua,

21 GÜN GERÇEKLEŞTİRİN BEREKET I BORÇ ÖDEME I HELAL KAZANÇ İÇİN

21 GÜN GERÇEKLEŞTİRİN BEREKET I BORÇ ÖDEME I HELAL KAZANÇ İÇİN

HER KİM BU ÇALIŞMAYI 21 GECE ARALIKSIZ ÖZELLİKLE SAAT 23:00 İLE 06:00 ARASI

OKURSA OKUMA DURUMU YOK İSE BUNU KULAKLIK VEYA SESSİZ BİR ORTAMDA NEFSİNİ ARINDIRIP DİNLERSE NE İSTEĞİ OLURSA OLSUN ALLAHIN İZNİYLE HER TÜRLÜ MURADI

HASIL OLUR ……..

ihtiyacı ve isteği olan 313 Ayet-el Kürsiyi okuduktan sonra 3000 defa Ya Kafi, Ya Ğani, Ya Fettah, Ya Rezzak isimlerini zikredip, ihtiyacını Allah’dan isterse isteği kabul olur.

Ayetel Kürside 34 ilahi isim vardır. 17 acık olarak, 17 de kapalı olarak. Aynı zamanda 17 mim harfi, 17 de vav harfi vardır. Allah’ın en büyük ismi Ayetel Kürside mevcuttur. Bu yüzden Ayetel Kürsi ile dua edilirse kabul görür.

Evinden çıkarken Ayetel Kürsi okuyan kişinin günahları bağışlanır, şeytanlar ondan uzaklaşır. Cin, şeytan ve insan şerrinden ve korkularından emin olur. Her şeyden muhafaza olunur.

Gece ve gündüz 10 defa ihlas ve Ayetel Kürsiyi okumaya devam eden kişi; Allah’ın rızasını kazanır. Şeytandan korunur. Mahşerde peygamberlerle birlikte olur.

Ayetel Kürsi okunan evden şeytanlar 30 gün kovulmuş olur, 40 günde büyücü ve sihirbaz giremez.Ayetel Kursi Türkçesi:

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

Ayetel Kursi Meali:
Allah… O’ndan başka İlah yoktur. Diridir, Kaimdir. O’nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmaksızın O’nun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O’nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması O’na güç gelmez. O, pek Yücedir, pek büyüktür.

Ayetel Kürsi okunan eve şeytan giremez. Büyücü sokulamaz. Ayetel Kürsi okumaya devam kişi; hem dünyada hemde ahirette yüce makamlara ulaşır. Günahlardan sakınmaya başlar. Huzura erer. Mevki ve makamı artar.

Zuhal saatinde okursa amirler yanında, patronu yanında büyük itibara ve makama erişir.

Müşteri saatinde okursa dert ve kederi dağılır. Tüm kötülüklerden korunur. Hapisten kurtulmaya sebeb olur.

Şems saatinde okunursa büyük mertebe ve derecelere yükselir. Halkın dertleriyle ilgilenecek uygun bir mevkiye gelir.

Zühre saatinde okunursa dostları, arkadaşları arasında ve aile içinde kıymeti artar. Dünya işlerinden istediği olur.

Utarit saatinde okursa kin ve düşmandan korunur. Düşmanının helakı niyeti ile okursa düşmanından kurtulur.

Kamer saatinde okursa rızkı genişler, bereketi artar.

Akıl ve anlayışın artması niyetiyle, Ayetel Kürsi 50 defa yağmur veya zemzem suyuna okunur ve içilirse bu gerçekleşir.

Ayetel Kürsi 18 defa hergün okunmaya devam edilirse Allah okuyanı tevhid ruhuyla diriltir. Kalbini buna açar, rızkını genişletir. Kıymeti yücelir. Yazıp üzerinde taşıyanı Allah musibet, afet, kaza ve belalardan korur.

RUKYE OKURKEN YADA DİNLERKEN BELİRTİLER
Kaşıntı, Vücutta uyuşukluk, aniden Uyku Basma, Vücutta Karıncanmalar ve uyuşma ,Karın Bölgesinde Hareketlenme ve ses oluşması (guruldama gibi), İstek Dışı El Kol Bacak Ayak Titremesi Hareket etmesi, Aşırı Esneme ve Gözyaşı, Mide Bulantısı ve Kusma hissi, ani Ağrı Atakları,göğüsün sıkışması , Vücutta İğne batması gibi his, Ateş Basması, Sıkıntı Basması, Daralma, Bunalma, Dayanamama Hissi, Sıkılma, Baygınlık Hissi ,Başağrısı. Bu oluşan Belirtiler iyi bir işaret, yılmadan devam Dinleyin.

ayet-el kürsi dinle,313 ayet-el kürsi sırları,313 ayetel kürsi,bereket duası,bereket için ayetel kürsi, bereket için okunacak ayet, bereket için dinlenecek ayet,iş nasip,iş kısmeti,ev kısmeti,nasip kısmeti,helal kazanç,bereket,bereket için ne okunur,borç ödemek için ne okunur, ev almak için ne okunur, araba almak için ne okunur, dükkan almak için ne okunur, sınav için ne okunur,kesin bereket,havasdua iletişim,antalya,Büyü Sihir, İş Kısmeti, Evlilik Kısmeti, Nazar, Huysuz çocukları, Gece Sıçrayan Çocuklar, iç sıkıntısı olanlar, ruh durumu değişenler, maneviyatı zayıflayanlar, halsizlik çekenler, başarısız hissedenler, nasip kısmet için, Bereket için, sabah iş yerinde okunması gereken, gece yatmadan evvel okunması gereken, evden çıkarken okunması gereken, eve girerken okunması gereken, iş arayan, sınav başarı için, genel koruma için, genel muhafaza için, 7 fatiha 7 ayet el kürsi 7 felak 7 kafirun 7 ihlas 7 nas,korunma için dinlenmesi gereken sureler,korunmak için okunması gereken ayetler,

Nazar Etkisini Azaltın I Eşler Arası Sorun I Üzerinizde Nazar Etkisini Kuran ile Tedavi Et

Kur’an-ı Kerim Mucizleri ile Kendini Tedavi Et

NAZAR ETKİSİNİ AZALTIN
EŞLER ARASI SORUNLARINIZ İÇİN
ÜZERİNİZDEKİ NAZARDAN KORUNMAK İÇİN

ÜZERİNİZDE KÖTÜ ENERJİDEN KURTULUN

Dinleyeceğiniz rukye ile üzerinize etki eden, nazar, sihir, büyü, tılsım, cin musallatı, gibi durumlardan arınmak için aşağıda belirtildiği gibi okumaya özen gösterdiğiniz takdirde Rabbimin şifasına nail olursunuz inşaallah.. Kur’an-ı Kerim içerisinde bizlerin dünyevi dert olarak gördüğü sıkıntılarımızdan arınmamız için sayısız mucize saklıdır. Kişi Kur’an okursa dünya da tüm kaza belalardan sıkıntılardan arındığı gibi sonsuz ahirette de rabbimin izni kerametiyle cennetin anahtarına da nail olur. Kur’an okumasını bilmeyen kardeşlerimin Türkçe yazılışının okunuşu anlam ve mana değişmesine neden olduğu için arapça okunuşunu açıp Türkçe den takip edebilir. Türkçe mealini okuyabilir Tefsirini okuyabilir. Göreceksiniz ki hoca, medyum, şıh, sayik, gibi kişileri para tuzağına sürükleyen kişilerin hiç bir şey olduklarını anlayarak okuduktan sonra anlayacaksınız.RUKYE NE DEMEKTİR

Rukye: Hasta olan kimse Kur’an’dan ayetler ve dualar dinleyerek Allah’tan şifa isteyecek şarlatanlara, sahte medyumlara, şıhlara para kaptırmamak için Rabbimin bizlere hediye eylediği kitap ile tedavi olmak. Ve herşeyin hayırlısını tek yaradan dan istemektir..

RUKYE DİNLEME TARİFİ :

Rukye rahatsızlığınızın yada sıkıntılarınızın durumuna göre gün olarak değişmektedir.
Herşeyden Evveli 21 Gün aralıksız yapmak gerekir.
Mümkünse Sabah Namazı Sonrası ve İkindi Namazı sonrası günde 2 kez olmak kaydı ile 21 gün dinleyebilirsiniz.
Ev ve iş yoğunluğunuzun durumuna göre Akşam yatmadan evvel bir saat belirleyip her gün aynı saate riayet ederek 21 gün dinleyebilirsiniz..

Rukye Dinlemeden Evveli Abdestli olmanız önerilir.
Dünyevi düşüncelerinizi kenara atıp, gözleriniz kapalı bir 10 dakika derin nefes alıp vermeden sonra başlamanız tavsiye edilir.
Sizde okunanları okumak isterseniz temiz bir mahalde
Kur’an-ı Kerim bilenler okunan ayet ve sureleri kendileri de okuyabilir.
Kur’an-ı Kerim bilmeyenler Türkçe yazılışından okunuşu takip edebilir.
Veyahut yukarıda da belirtiğimiz gibi gözleriniz kapalı sadece okunanları dinleyebilirsiniz..
Bayanların Özel Durumları (lohusa,regl) okumak takip etmek önerilmez. dinlemelerinde sakınca yoktur. ama bu özel günler sonrasında dinlerlerse daha iyi olur.

NAZAR BELIRTILERI…

 • Durumunuzun radıkalce degismesi
 • saglik sorunlarinin hizlica artmasi
 • ciltte sivilceler
 • vücutta kizarikliklarin cikip kaybolmasi
 • ciddi Organ hastaliklari
 • kaslarinizin uzerinde bir agirlik hissetmeniz
 • basinizda bir agirlik hissetmeniz
 • omuzlarda bi agirlik hissetmeniz
 • ciddi kilo kaybi
 • cok esnemek
 • umutsuzluga kapilmak hep
 • özgüvensizlik
  -unutkanlik
 • ticarette basarisizlik
 • is hayatinda okulda basarisizlik
 • Bosanma veya evlenmede sknti
 • Kuran dinlemede cok esnemek
  ( ozelikle nas fêlais sureleri de )
 • midede yanma
 • gözlerde yanma
 • vudutta sicaklik
 • Sebepsizce aglamak
 • sabah uyaninca cok yorgunluk hissi
 • bogazda yanma ( igne batmasi gibi)
 • sert öksurmek
 • göz kapaklarin hizlica açilip kapanmasi….
Web Sitemiz www.havasdua.com
Facebook www.facebook.com/havasdua
instagram www.instagram.com/havasdua

bereket için dua,
sevgi için dua,
eşler arası muhabbet için dua,
kalbi temizleme duası,
kötü alışkanlıklardan kurtulma duası,
alkolden kurtulma duası,
sigara kurtulma duası,
sıkıntı gidermek için dua,
sıkıntı duası,
sınav duası,
dilek duası,
istek duası,
bereket bol müşteri duası,
işyeri için dua,
dua dinle,
rukye dinle,

havasdua,

antalya,

izmir,

istanbul,

ankara,

bursa,

eskişehir,

beladan kurtulma duası,
çocuklar için dua,
duaların kabul olması için dua,
niyet kısmet için dua,
evlenmek için dua,
büyü sihir kurtulma,
rukye ayetleri,
cin çıkarma,
musallat tedavisi,
kuran ile tedavi,

havasdua #hergündua #Kuranıkerim #engüzeldualar

Ümmü Sıbyan Nedir I Ümmü Sübyan I Ummi Sıbyan I Korunma Düşük Yapma Etkimidir

Sübyan”, “çocuk” demektir. “Ümmü Sübyan”sa, “çocuk anası” anlamına gelir. Bazı el yazması kitaplarında “Ümmü Sübyan” denen bir cinin bulunduğu, bunun hamile kadınlara musallat olup, onların çocuklarını düşürdüğü anlatılır. Bunu ispat etmek için de hadis diye şöyle bir söz nakledilir: https://www.havasdua.com/ummu-sibyan-d… “Yeni doğan çocuğunuzun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okursanız ona “ümmü sıbyan” denen cin dokunamaz.»ÜMMÜ SÜBYANDAN NASIL KORUNURUM

Bir kişide büyü varsa bunu çözdükden ve kalan tesirleri sildikten sonra eğer bu kişiye tekrar büyü yapılmıyorsa koruma taşıması şart değildir, fakat ümmü sübyan böyle değildir, uygulayıcı musallatı alsa dahi bir müddet sonra yerine yenisi mutlka gelir. Ümmü sübyan tesir ettiği kişlere kendi şeytan çocuklarından birini yada bir kaçını musallat bırakıp gider, yani bunları alsan bile yerine mutlaka yenisi gelecektir, bu sebeple Ümmü sübyan musallatı olanların ömür boyu koruma taşıması şarttır. Ümmü sübyan’a maruz kalmanın bir sebebi yoktur tamaman şansa kalmış bir ihtimaldir, Ama bu ihtimali yükselten bazı faktörler vardır bunların ilki çocuk sahibi olacak anne yada babanın büyülü olması bu ihtimali yüzde 97 artırır, kalan yüzde üç çok şanslı kişilerdir. Mutlaka haberleri olmadan bir korumaya girmişlerdir ( Herhangi bir aile büyüğünün yada bir dostun duası gibi mesela) Web Sitemiz www.havasdua.com Facebook www.facebook.com/havasdua instagram www.instagram.com/havasdua bereket için dua, sevgi için dua, eşler arası muhabbet için dua, kalbi temizleme duası, kötü alışkanlıklardan kurtulma duası, alkolden kurtulma duası, sigara kurtulma duası, sıkıntı gidermek için dua, sıkıntı duası, sınav duası, dilek duası, istek duası, bereket bol müşteri duası, işyeri için dua, dua dinle, rukye dinle, #havasdua, #antalya, #izmir, #istanbul, #ankara, #bursa, #eskişehir, beladan kurtulma duası, çocuklar için dua, duaların kabul olması için dua, niyet kısmet için dua, evlenmek için dua, büyü sihir kurtulma, rukye ayetleri, cin çıkarma, musallat tedavisi, kuran ile tedavi, #havasdua#hergündua#Kuranıkerim#engüzeldualar

Televizyon Kanallarında Satılan Ümmü Sübyan Muskası İşe Yarar mı

Özellikle dini içerikli yayın yapan kuruluşların bir nevi para kazanma yolları insanların dini duygularını istismar etmek için yapılan ticari bir kazanç kapısıdır.


Televizyon kanalların da satılan ümmü sübyan muskası, ummi sıbyan duası, korunma zırhı, korunmak için evinizde bulundurun, toprağa gömün gibi sözler ile aslında hiç bir işe yaramayan ve insanları psikolojik olarak etki eden kargo ücreti ödemeyin üç alın 3 hediye edelim gibi sözlerle insanlar aldatılmakdadır.


En güzel yol Kur’an-ı kerim okumak, Rabbimden şifa istemek en güzelidir. Havasdua.com sitemiz ve Havas dua youtube sayfamız ve diğer sosyal hesaplarımızda kişilerin bu tür dini kullananlara alet olmaması ve okuması dinlemesi gereken ayet sureleri belirtmekteyiz..HAVASDUATV İLE YOUTUBE KANALIMIZDA MERAK ETTİKLERİNİZİ BULABİLİR. AYNI ZAMANDA DERT ŞİFA İLE ALAKALI KUR’AN-I KERİM DE OKUNMASI ve DİNLENİLMESİ GEREKEN AYET ve SURELERİ İZLEYEBİLİRSİNİZ..

kanallarda satılan muska,ümmü sübyan muskası,satın almak için,ümmü sıbyan muskası satın al,kargo ücretsiz muska,muska satışı,koruma muska satışı, koruma muska satışı,tv kanallarında muska,kanalların muska satışı,

Kötü Enerjiden Kur an ile Kurtul (Nazar Büyü Sihir Tılsım) I Rukye Dinle Oku

Kur’an-ı Kerim Mucizleri ile Kendini Tedavi Et

ÜZERİNİZDE KÖTÜ ENERJİDEN KURTULUN


Dinleyeceğiniz rukye ile üzerinize etki eden, nazar, sihir, büyü, tılsım, cin musallatı, gibi durumlardan arınmak için aşağıda belirtildiği gibi okumaya özen gösterdiğiniz takdirde Rabbimin şifasına nail olursunuz inşaallah.. Kur’an-ı Kerim içerisinde bizlerin dünyevi dert olarak gördüğü sıkıntılarımızdan arınmamız için sayısız mucize saklıdır. Kişi Kur’an okursa dünya da tüm kaza belalardan sıkıntılardan arındığı gibi sonsuz ahirette de rabbimin izni kerametiyle cennetin anahtarına da nail olur. Kur’an okumasını bilmeyen kardeşlerimin Türkçe yazılışının okunuşu anlam ve mana değişmesine neden olduğu için arapça okunuşunu açıp Türkçe den takip edebilir. Türkçe mealini okuyabilir Tefsirini okuyabilir. Göreceksiniz ki hoca, medyum, şıh, sayik, gibi kişileri para tuzağına sürükleyen kişilerin hiç bir şey olduklarını anlayarak okuduktan sonra anlayacaksınız.

RUKYE NE DEMEKTİR


Rukye: Hasta olan kimse Kur’an’dan ayetler ve dualar dinleyerek Allah’tan şifa isteyecek şarlatanlara, sahte medyumlara, şıhlara para kaptırmamak için Rabbimin bizlere hediye eylediği kitap ile tedavi olmak. Ve herşeyin hayırlısını tek yaradan dan istemektir..HAVASDUA YOUTUBE SAYFAMIZDA YER ALAN RUKYELER İLE BİLGİ SAHİBİ OLABİLİR. YAYINLANAN İÇERİKLERİ DİNLEYEBİLİR VEYAHUT İÇERİKLERDEKİ KUR’AN-I KERİM AYET VE SURELERİNİ KENDİNİZ OKUYABİLİRSİNİZ. RUKYELERİN ALT BÖLÜMLERİNDE YER ALAN OKUMA VE DİNLEME USULLERİNE RİAYET ETMENİZİ ÖNERİRİZ. SAYFAMIZA ABONE OLMAYI UNUTMAYIN

RUKYE DİNLEME TARİFİ :


Rukye rahatsızlığınızın yada sıkıntılarınızın durumuna göre gün olarak değişmektedir.
Herşeyden Evveli 21 Gün aralıksız yapmak gerekir.
Mümkünse Sabah Namazı Sonrası ve İkindi Namazı sonrası günde 2 kez olmak kaydı ile 21 gün dinleyebilirsiniz.
Ev ve iş yoğunluğunuzun durumuna göre Akşam yatmadan evvel bir saat belirleyip her gün aynı saate riayet ederek 21 gün dinleyebilirsiniz.. Durumunuz ağır ise bu okuma ve dinleme sayısını gün olarak 41 gün olarak arttırmanızı öneririz.
Rukye Dinlemeden Evveli Abdestli olmanız önerilir.
Dünyevi düşüncelerinizi kenara atıp, gözleriniz kapalı bir 10 dakika derin nefes alıp vermeden sonra başlamanız tavsiye edilir.
Sizde okunanları okumak isterseniz temiz bir mahalde
Kur’an-ı Kerim bilenler okunan ayet ve sureleri kendileri de okuyabilir.
Kur’an-ı Kerim bilmeyenler Türkçe yazılışından okunuşu takip edebilir.
Veyahut yukarıda da belirtiğimiz gibi gözleriniz kapalı sadece okunanları dinleyebilirsiniz..
Bayanların Özel Durumları (lohusa,regl) okumak takip etmek önerilmez. dinlemelerinde sakınca yoktur. ama bu özel günler sonrasında dinlerlerse daha iyi olur.

RUKYE CİN BÜYÜ SİHİR MUSALLAT DURUMUNA ETKİ EDER


Dinlediğiniz kur’an sizdeki cin büyü ve sihire etki eder,
cinlerin azap ve acı görmelerine sebep olur bu durum da sizin iyileşmenizi sağlar .

Bazı Vakaalar ağır olduğu için Rukye dinleyerek cinleri kontrol atında tutmayı öğrenin

Yüce Allah (c.c.) şöyle buyuruyor:
“Biz Kur’an’dan, mü’minler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz.
Zalimlerin ise Kur’an, ancak zararını artırır.”
İSRÂ Suresi 82. Ayet-i

RUKYE OKURKEN YADA DİNLERKEN BELİRTİLER


Kaşıntı, Vücutta uyuşukluk, aniden Uyku Basma, Vücutta Karıncanmalar ve uyuşma ,Karın Bölgesinde Hareketlenme ve ses oluşması (guruldama gibi), İstek Dışı El Kol Bacak Ayak Titremesi Hareket etmesi, Aşırı Esneme ve Gözyaşı, Mide Bulantısı ve Kusma hissi, ani Ağrı Atakları,göğüsün sıkışması , Vücutta İğne batması gibi his, Ateş Basması, Sıkıntı Basması, Daralma, Bunalma, Dayanamama Hissi, Sıkılma, Baygınlık Hissi ,Başağrısı. Bu oluşan Belirtiler iyi bir işaret, yılmadan devam Dinleyin.

cin çıkarma ,cin çarpması,cin musallatı tedavisi , büyü bozma , havas ilmi, rukye,cin musallatı ile ilgili şizofreni vakaları, aşık cin musallatı ,nefes darlığı , karabasan ,satanist cin musallatı,uzaktan cin çıkarma, ruhsal sorunlarla, rukye nedir nasıl yapılır, aşık cin, cin musallat videoları, cin videoları,cin tedavisi, büyü sihir tılsım bozma, enerji,

rukye,kuran ile tedavi,kur’an dinle,Ayet dinle,sure dinle,cin musallatı,büyü,sihir,ücretsiz büyü bozma,ücretsiz sihir bozma,papaz büyüsü bozma,sabun büyüsü bozma,kısmetsizlik,evlenmek için,çocuğu olmayan için,evlilik için,nasip için,iş bereketi için,bereket için,evde cin uzaklaştırmak için,ev büyü bozmak için,iş büyü bozmak için,karı koca arası düzeltmek için,büyü çeşitleri,büyü bozma,antalya büyü bozma,istanbul büyü bozma,kuran ile büyü bozma,allah rızası için büyü bozma,

7 FATİHA 7 AYET EL KÜRSİ 7 KAFİRUN 7 İHLAS 7 NAS 7 FELAK KORUMA BÜYÜ SİHİR

7 FATİHA 7 AYET EL KÜRSİ 7 KAFİRUN 7 İHLAS 7 NAS 7 FELAK KORUMA BÜYÜ SİHİR

21 GÜN ARALIKSIZ SABAH NAMAZI SONRASI, İKİNDİ NAMAZI SONRASI
21 GÜN ARALIKSIZ SABAH EVDEN AYRILIRKEN, AKŞAM EVE DÖNERKEN
21 GÜN ARALIKSIZ İŞYERİNİ İLK AÇIŞINIZDA
21 GÜN ARALIKSIZ GECE YATMADAN EVVEL
OKUYUN – DİNLEYİN.. RABBİMİN İZNİ İLE ŞİFA BULURSUNUZ İNŞAALLAH..

Büyü Sihir, İş Kısmeti, Evlilik Kısmeti, Nazar, Huysuz çocukları, Gece Sıçrayan Çocuklar, iç sıkıntısı olanlar, ruh durumu değişenler, maneviyatı zayıflayanlar, halsizlik çekenler, başarısız hissedenler, nasip kısmet için, Bereket için, sabah iş yerinde okunması gereken, gece yatmadan evvel okunması gereken, evden çıkarken okunması gereken, eve girerken okunması gereken, iş arayan, sınav başarı için, genel koruma için, genel muhafaza için, 7 fatiha 7 ayet el kürsi 7 felak 7 kafirun 7 ihlas 7 nas,korunma için dinlenmesi gereken sureler,korunmak için okunması gereken ayetler,HAVAS DUA YOUTUBE SAYFASINA ABONE OLMAYI UNUTMAYIN.. SİZLER İÇİN ÖZEL OLARAK HAZIRLANMIŞ TÜM DERTLERİNİZİN ŞİFASI OLACAĞINA İNANDIĞIMIZ KUR’AN-I KERİM AYET VE SURELERİ KANALIMIZDA YER ALMAKTADIR

Manevî Muhafaza Vesilesi Olduğuna Dair Hadîs-i Şerîfler
Nakledeceğimiz hadîs-i şerîflerin ortak manası: “Kim ki Âyetü’l-Kürsî’yi günün evvelinde veya gecenin evvelinde okursa o onu korur” şeklindedir.

“Kim ki sabahladığı zaman ‘Hâ Mîm’ (el-Mü’min) Sûresi’nin üçüncü (dönüş Allah’ındır) âyetine kadar ve Âyetü’l-Kürsî’yi okursa onların ikisinin yüzü suyu hürmetine akşamlayıncaya kadar korunur. Onların ikisini akşamlandığında okursa, onların yüzü suyu hürmetine sabahlanıncaya kadar korunur.” (Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 2)

“İçinde bu ayetin okunduğu evi, şeytanlar otuz gün terk ederler. O eve kırk gece erkek ve kadın hiçbir sihirbaz ya da büyücü giremez.” (el-Keşşaf Tefsiri)

“Kim uyuyacağı esnada Ayete’l-Kürsi’yi okursa, Allah onu sabaha kadar koruması için bir melek gönderir (görevlendirir).” (Durrü’l-Mensûr)

Ebû Hureyre (Radıyallâhu Anh) Peygamber Efendimiz’den (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle rivayet etmiştir: “Bakara Sûresinde Kur’ân âyetlerinin efendisi vardır. İçinde şeytan olan bir evde okunduğunda şeytan oradan çıkar. Her şeyin bir zirvesi vardır. Kur’ân’ın zirvesi de Bakara Sûresidir. Onda Kur’an âyetlerinin efendisi vardır ki o da Âyet el-Kürsî’dir.” (Beyhakî, Şuabu’l-Îmân, 2/457)

İmam Nesefî (Rahimehullâh) Hazretleri Âyetü’l-Kürsî’nin bu derece fazîletli oluşunu şu şekilde açıklamıştır: “Çünkü bu ayet tevhid esasını, Allah’ın (Celle Celâluhû) birliğini, azametini ve temcidini (ululuğunu) ele almaktadır. O’nun yüce sıfatlarından, niteliklerinden söz etmektedir. Çünkü Aziz ve yüce Rab olan Allah’ı (Celle Celâluhû) anmaktan daha üstün bir şey olamaz. Dolayısıyla Allah’ı (Celle Celâluhû) zikretme, anma mahiyetinde olan bir şey elbette diğer şeyleri anmaktan daha değerli ve faziletlidir. Böylece anlaşılıyor ki, ilimler içerisinde en değerli ve en önemli olan ilim “tevhid” ile ilgili olan ilimdir.” (Suyûtî, 2/56)

Hazreti Hasan (Radıyallâhu Anh) Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Her farz namaz sonunda Âyetü’l-Kürsî’yi okuyan kişi, diğer namaza kadar Allah’ın koruması altında olur.” (Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, 2/148)

Hazreti Âişe (Radıyallâhu Anhâ) validemiz şöyle buyurmuştur: “Adamın biri Rasûlullâh’a (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) gelip evindeki malının eksilip bereketsiz olduğunu söyleyince, Rasûlullâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem): ‘Âyetü’l-Kürsî’yi neden okumazsın? O hangi yemek ve katığa okunursa Yüce Allah mutlaka o yemeği ve katığı bereketli kılıp çoğaltır’ buyurdu.” (Suyûtî, 2/56)

İbni Mes‘ûd’un (Radıyallâhu Anh)ın rivayet ettiği bir hadîs-i şerîfte Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) kendisinden tavsiye isteyen birisine şöyle buyurmuştur: “Âyetü’l-Kürsî’yi oku. O, seni, çocuklarını ve evini korur. Hatta evinin etrafındaki evleri bile korur.” (Beyhakî, Şuabu’l-Îmân, 2/458)

İbni Abbas (Radıyallâhu Anhumâ) Âyetü’l-Kürsî’nin faziletini şöyle ifade etmiştir: “Allah (Celle Celâluhû) Bakara Sûresi’nden daha değerli bir şey yaratmadı. Bu sûrede en değerli ayet Âyetü’l-Kürsî’dir.”

Rasûlullâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) bir başka hadîs-i şerîfinde Âyetü’l-Kürsî’nin sıkıntıları kaldıracağı hakikatini şöyle ifade buyurmuştur: “Kim sıkıntılı anında Âyetü’l-Kürsî’yi ve Bakara Sûresi’nin son iki âyetini okursa Yüce Allah o kişiye yardımcı olur.”

Sahâbe-i Kirâm’ın büyüklerinden Abdurrahman ibni Avf, evine girdiği zaman âyetü’l-kürsî okumaya devam etmiştir. Hazreti Hasan’ın da: “Hangi ameli daha üstün görüyorsun” diye sorulduğunda: “Kur’ân okumayı, Kur’ân’dan da âyetü’l-kürsî okumayı en üstün amel görüyorum” dediği rivâyet edilmiştir.

Her murat ve istek için “Ya Zü’l-Celali ve’l-İkram” ( Dinle )

Zü’l-Celâl-i-ve’l-İkrâm
Zü’l-celâli ve’l-ikrâm, hem büyüklük, yücelik ve kerem sahibi, hem de sonsuz ikramların sahibi demektir.

Her murat ve istek için “Ya Zü’l-Celali ve’l-İkram”
5 Vakit Namazlardan sonra 212 kere “Ya malik’ül-Mülk, Ya Zü’l-Celali ve’l-İkram celle celalühü” ism-i şerifini zikreden her muradına erer.

Ayrıca her namazdan sonra 1100 kere “Ya zel celali vel ikram” okuyanlar ve zikrine devam edenlerin Allah’ın izniyle her isteği olur, mesleğinde ilerler, kısmeti açılır, herkes tarafından sevilir.

Zü’l-Celal-i Ve’l-İkram esmasının anlamı: Azamet ve kerem sahibi. Büyüklüğünün ve cömertliğinin sınırı olmayan demektir.

Zü’l-Celal-i Ve’l-İkram esmasının ebced değeri : 1098 (eliflerin hesaba katılmasıyla 1100)

Zü’l-Celal-i Ve’l-İkram esmasının faydaları : Bu esmayı zikredenin rızkı bol olur, işi bereketli olur, işleri kolaylaşır ve ruhen rahatlar. Hiç kimseye muhtaç olmayarak maddi ve manevi zenginlik içinde yaşar.

Zü’l-Celal-i Ve’l-İkram esmasının zikir saati : 1098 için sabah erken gün doğarken ve ikindi sonrasıdır. Gece okuması yoktur.
1100 için sabah erken gün doğarken, ikindi sonrası ve gece okumaları için gece yarısı 06.00 dır.

Zü’l-Celal-i Ve’l-İkram esmasının zikir günü : 1098 için Pazar, 1100 için Perşembe.

HAVASDUA YOUTUBE ADRESİMİZDEN GÜNCEL VİDEOLARIMIZI İZLEYEBİLİRSİNİZ. ABONE OLMAYI UNUTMAYIN

Kerem sahibi olmak, yardım ve ikrâmın nâmütenâhî, yani, bol ve sınırsız olduğunu anlatır.

Zül Celali el ikram Anlamı
Celâl, büyüklük ve ululuk anlamındadır.. Hz. Allah’ın bu ismi kudretin sonsuzluğunu; kendisine sığınanı en mükemmel şekilde korumayı, kendisinden yardım isteyene yol göstermeyi ve büyük bir rahmeti taşır.

Bu isim, Kur’ân-ı Kerîm’de; Rahmân sûresi’nde iki yerde geçer dostlar. Bu isim, Arşı, kâinatı ve de yürekleri titreten vurgularla da Yaradanın ululuğunu anlatır.

Âlimlerimiz, bu ismin “İsm-i A’zam” olduğu yolunda görüş bildirmişlerdir.

Ve O, Kâinatın Sultanı, büyüklüğünü, saltanatındaki kudretini göstermek, hükümranlığındaki rahmetini hissettirmek, celâlini anlatmak, lütuflarını ve ikramlarını göstermek için, kâinat sarayını binbir nakışla, latîf desenlerle ve akıl almaz güzelliklerle donatmış; yarattığı canlı, cansız her şeye de saltanatının mührünü vurmuştur.

Rahmân sûresi (55), 26-28: “Yer üzerinde bulunan her şey fânidir. Yalnız celâl ve ikram sahibi Rabbinin yüzü (zâtı) baki kalacaktır. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?”

Esmâ-i Hüsnâ çalışırken, Rahmân sûresi’ni mutlaka okumalısınız dostlarım. O muhteşem “kelâm”ın her bir satırında Rabbinizin sizinle nasıl konuştuğunu, size, Kendini nasıl anlattığını hissetmelisiniz mutlaka!

O, merhametli ve sonsuz ikrâm sahibi yüce Allah kuluna; “Kâinatı seyret, ondaki intizamı ve dengeyi gör. Denge insanı ol. Sırât-ı Müstakîm’de yürü, insanlara adaletle davran, senin için yeryüzünü dayayıp döşediğimi, seni belli bir süre için dünya üzerinde ağırlamakta olduğumu gör” buyurur,

ALLAH’ın İsimlerinden: “Zül Celali Vel İkram”
Rabbil Alemin’in “Zülcelali vel İkram” ismi, Kelamullah’ta Rahman Suresi’nde iki yerde geçmektedir. Yüce ALLAH şöyle buyurmaktadır:

“Celal ve İkram sahibi olan Rabbinin adı ne yücedir.” (Rahman, 78)
“Celal ve ikram sahibi Rabbinin yüzü (zatı) baki kalacaktır.” (Rahman, 27)

Azamet, kemal ve şeref sahibi olan ALLAH(c.c.), noksan sıfatlardan münezzehtir. Celal, emir ve yasak koyma hakkına sahip olan anlamına gelir. Celal, ALLAH(c.c.)’ın zatına has bir sıfattır. Zül İkram ise, ikram sahibi olan demektir.

Allah, doğunun ve batının Rabbidir. O, yerin, göğün ve yerle gök arasında ne varsa hepsinin Rabbidir.

O, Zü’l-celâli ve’l-ikrâm’dır. O, celâl ve ikrâm sahibidir.

Allah, insandan kendine lütfettiği zenginliklerden ihtiyaç sahiplerine ihsanda bulunmasını ve Habibinin yolundan ilerlemesini ister. Allah, kuluna Cennette ebedî ihsanda bulunmak için, kendisine şirk koşmamasını ister.

Allah, kulunun ruhuna, aklına ve yüreğine hükmeder:

Duhâ sûresi (93), 11: “Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat.”

Ben, âciz kardeşinizden bu kadar dostlarım! Nefesim tıkanmış, beynim, kalemim durmuş haldeyim.

Ne olur açın Kur’ân-ı Kerîm’i Rahmân sûresi’nin tefsirini okuyun. Eminim, sizlere de çok şey anlatacaktır o muhteşem kitap:

Rahmân sûresi (55), 78: “Celâl/büyüklük ve ikrâm sahibi Rabbinin adı ne yücedir!”

Eşler Arası Soğukluk Büyü İptali için Ayet

KUR’AN AYET ve SURELERİ İLE KENDİNİZİ TEDAVİ EDEBİLİRSİNİZ..

EŞLER ARASI SOĞUKLUK – HANEYE YAPILAN BÜYÜ SİHİR GİBİ KAVRAMLARDAN KURUTLMAK İÇİN KUR’AN İÇİNDE MUCİZELER SAYISIZDIR.

ALT BÖLÜMDE OKUNMASI GEREKEN AYET ve SURELER BELİRTİLMİŞTİR.
KUR’AN OKUMASINI BİLMEYEN KARDEŞLERİM TÜRKÇE MEALLERİNDEN VİDEODAKİ OKUNUŞU TAKİP EDEBİLİRLER..

Herşeye zaman bulabileceğimiz bu zamanlarda, hayatımızı kolaylaştıran teknolojiler ile birlikte dilerseniz bu ayeti kerimeyi yazıp boş vaktinizde fazla zamanınızı almadan okuyabilirsiniz..


41 Gün suretle Günde 100 defa okumanızı okuma bilmeyen kardeşleriminde videodan ayeti dinleyerek Türkçe okunuşundan takip etmeleri önerilir.

Yunus Süresinin fazileti ve sırları, gençliğini ve tazeliğini koruduğu gibi en iyi bile Yüce Allah’tır. Bu nedenle Kur’an’ın sâhip olduğu meziyet ve özellikler, âyetlerde ve hadîslerde şu şekilde beyan buyurulmuştur: “İşte bu Kur’an muazzam bir kitabdır. Onu biz indirdik. Çok mübarektir. (Fayda ve bereketi çoktur). Artık buna uyun, emirlerine bağlanın ve Allah’tan korkun. Tâ ki merhamet olunasınız.” (En’âm, 6/155).

havasdua youtube sayfasına abone olabilir.. Yüklenene ayet ve sureleri dinleyebilirsiniz

Kur’an-ı Kerim’in önemini bize bütün beşer kelamlarının da üzerinde evvelen ve bizzat Allah anlatmaktadır. Artık gerisini siz düşünün nasıl bir bereket ve Merhamet, Rahmet, güzelliği olduğunu. Onun için kişi hangi dua yada sure olursa olsun önce niyet çok önemlidir. Ayrıca Kuranı Kerimi okuyan kişinin Kâlbî sükûnetlere vesîledir Cenâb-ı Hak, Kelâm-ı kadîm’iyle ilgilenenlere, derin mânevî hazlar lutfedecektir. Kur’an-ı Kerimi okuyup, onun muhtevasını öğrenmek, her müslüman için gereklidir. Kur’an-ı okumak bir ibadet, hatta açıp yüzüne bakmak sevaptır. Bunun böyle oluşu onu okumaya ve anlamaya teşvik içindir.

Yunus Suresinin Sırları Hakkında Rivayetler

1 – Düşmanının şerrinden korunmak için 21 kere okunur.

2 – Vücudunun herhangi bir yerinde ağrı olan kişi, bir kap içersine Yunus Suresinin 12. ayeti kerimesini mürekeble yazıp zeytinyağı doldurur ve o kabı ateşte ıstttıktan sonra ağrıyan yerin üzerine sürmelidir.

3 – Kolay doğum yapmak isteyen kişi, Yunus Suresinin 31. ayeti kerimesini yazıp sağ kolunun pazusuna bağlamalıdır. Kolay yollardan para kazanıp kısa zamanda zengin olmak isteyen kişi de, bu ayeti kerimeyi üzerinde taşımalıdır.

4 – Gönül darlığı çeken kişiler, bir kere Besmele ile beraber Yunus suresinin 57. ayeti kerimesini çokça okumalıdır.

5 – Saralı hastaya Yunus suresinin 59. ayeti kerimesi okunursa, Allah’u Teala’nın izni ile şifa bulur.

6 – Sihir ve Büyüyü tesirsiz hale getirmek için Yunus suresinin 80-82. ayetleri sürekli okunmalıdır.

7 – Her türlü maddi ve manevi hastalıklarına şifa arayan şunu yapmalıdır: Aşağıdaki zikredilen Yunus suresinin 87. ve 107. ayeti kerimelerini plaka halinde bir şekerin üzerine yazmalı ve sabah ezanı okunurken bir nehirden alınmış bir suyun içinde eritilerek şifa niyetine içilmelidir.

8 – Hasan Şazeli (Kuddise Sirruh) yakınlarına ruhi sıkıntılar hususunda [Ya Vesilu Ya ‘alimu, Ya Zelfedl’il ‘azim] duası ile beraber Yunus Suresinin 107. ayetini okumayı tavsiye buyururlardı.

Eşini kötü görme hayvan suretinde görme (domuz köpek)
eşler arası cinsel soğukluk için dua Rukye
eşler arasındaki cinsel soğukluk nasıl giderilir dinle veya oku
esimle aramiz duzelmesi icin dua rukye
Çok güçlüdür ve çok etkili

41 gün / günde 100 defa okuyun Allah şifa versin
Yunus Suresi
Sihirbazlar atacaklarını atınca, Mûsâ dedi ki: “Sizin bu yaptığınız sihirdir. Allah, onu elbette boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah, bozguncuların işini düzeltmez.
Suçluların hoşuna gitmese de, Allah, hakkı sözleriyle gerçekleştirecektir.”

81: Fe lemmâ elkav kâle mûsâ mâ ci’tum bihis sihr, innallâhe se yubtiluh, innallâhe lâ yuslihu amelel mufsidîn.

82: Ve yuhikkullâhul hakka bi kelimâtihî ve lev kerihel mucrimûn.

فَلَمَّا أَلْقَواْ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ
وَيُحِقُّ اللّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

Sihirbazlar atacaklarını atınca, Mûsâ dedi ki: “Sizin bu yaptığınız sihirdir. Allah, onu elbette boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah, bozguncuların işini düzeltmez.
Suçluların hoşuna gitmese de, Allah, hakkı sözleriyle gerçekleştirecektir.”

Bismillâhirrahmânirrahîm
Islâh olan kişi salihlerden olmuştur. Salih, ıslâh olan demektir. Nefsin kalbi, Allah tarafından ıslâh edile edile kişi muhlis olur, sonra da salihlerden olur. Salih olmanın temelinde daimî zikir vardır.

İslâm dîninin omurgası 28 basamaktan oluşmaktadır. 4 tane 7 basamak. İslâm, Hz. İbrâhîm’in hanif dîni, Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in İslâm dîni, A’dan Z’ye her şeyiyle kâinatın tek dînidir. Islâh olmak, salâha ermektir ve bu, 28. basamakta gerçekleşir. 26. basamakta insanlar daimî zikrin sahibi olmuşlardır ve ancak ondan sonra ulûl’elbab adını alırlar. Ondan sonra Allah onları ihlâs makamının sahibi kılar, muhlisler olurlar, nefslerinin kalbini halis kılanlar olurlar.

Ulûl’elbab, kalp gözüyle 7 kat yerlerin melekûtunu ve zemin katı; ihlâs makamının sahipleri 7 kat göklerin melekûtunu görürler. Ondan sonra bu kişiye 7. katın son âlemi olan Sidretül Münteha’yı Allahû Tealâ, gösterdiği zaman, Tövbe-i Nasuh’a davet edilir. Burası, salâh makamına geçiştir. Ve Allahû Tealâ, ona salâh makamının diğer yetkilerini de birer birer verecektir.

Allahû Tealâ burada fesat çıkaranların, ıslâh olamayacağını, salâh makamına ulaşmalarının imkânsız olduğunu söylüyor.

eş arası soğukluk dua,karı koca duası,evde büyü iptali,büyü sihir iptali,karı koca arası büyü ile bozulma,karı koca büyüsü,eşleri ayırmak için dua,eşler için dua,eşler için ayet,eşler için rukye,eşler için muhabbet rukye,yunus suresi fazileti,yunus suresi büyü sihir bozma,yunus suresi meali,

İstihare Namazı Nasıl Kılınır Duası Nedir

İstihâre “hayırlı olanı istemek” anlamına gelir. İnsanlar, kendileri için önemli olan bir karar verecekleri veya bir seçim yapacakları zaman, bazan belki eldeki verilerin yetersizliği sebebiyle veya çeşitli sebeplerle dünya ve âhiret bakımından kendileri için hangi seçimin hayırlı olacağını kestiremezler ve bunu bilmek için çeşitli çarelere başvururlar. Meselâ, Peygamberimiz’in nübüvvetle görevlendirildiği sıralarda Araplar’dan bir kimse yolculuğa çıkmak istediğinde, bu yolculuğun kendisi için hayırlı olup olmadığını anlamak için fal oklarına başvururdu. Peygamberimiz bu âdeti kaldırarak onun yerine istihâreyi getirmiştir.

Bir şeyin kendisi hakkında hayırlı olup olmadığına dair. Manevi bir işarete kavuşmak için kılınan iki rekatlık bir namazdır. Birinci rekatta “Kafirun Suresini” İkinci rekatta “İhlâs Suresini” okumak mustahaptır. Namazdan sonra İstihâre Duası okunur (İstihare duası için bakınız: Delilleriyle İslam İlmihali, Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN, s. 350), sonra da abdestli olarak kıbleye yönelip yatılır. Rüyada beyaz veya yeşil görülmesi hayır ve iyiliğe; siyah veya kırmızı görülmesi ise şerre işarettir.

İstihare namazı kılınışı
İstihare Duasının Arapça Yazılışı

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ ﴿١﴾ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ ﴿٢﴾ اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ -وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ- خَيْرٌ ليِ فيِ دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ ﴿٣﴾ فَاقْدُرْهُ ليِ وَيَسِّرْهُ ليِ ثُمَّ بَارِكْ ليِ فِيهِ ﴿٤﴾ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأمْرَ شَرٌّ ليِ فيِ دِينيِ وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ- فَاصْرِفْهُ عَنيِّ وَاصْرِفْنيِ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنيِ بِهِ﴿٦

İstihare Duasının Türkçe Okunuşu

“Allâhumme estehiruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve es’eluke min fadlike’l-azim. Fe inneke takdiru ve lâ akdiru ve ta’lemu ve lâ a’lemu ve ente allâmu’l guyûb. Allâhumme inkunte ta’lemu enne hâza’l-emre hayrun li fi dini ve meâşi ve âkıbeti emri ve âcili emri ve âcilihi. Fekdurhu li ve yessirhu li summe bârik li fihi. Ve in kunte ta’lemu enne hâza’l-emre şerrun li fi dini ve maâşi ve âkıbeti emri ve âcili emri ve âcilihi f’asrifhu anni va’srifni anhu ve’kdur li el-Hayra haysu kâne. Summe ardihi bih.” (Buharî, Teheccüd, 25, Deavât, 49, Tevhid, 10; Tirmizi, Vitr, 18; İbn Mace, Akâme, 188; Ahmet b. Hanbel, III/344).

İstihare Duasının Anlamı

Ey Allahım, ilmine güvenerek senden hakkımda hayırlısını istiyorum, gücüme güç katmanı istiyorum. Sınırsız lutfundan bana ihsan etmeni istiyorum. Ben bilmiyorum, ama sen biliyorsun, ben güç yetiremem ama sen güç yetirirsin. Ey Allahım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Yok eğer benim dinim, dünyam ve geleceğim için kötü ise, onu benden, beni ondan uzaklaştır. Ve hayırlı olan her ne ise sen onu takdir et ve beni hoşnut ve mutlu eyle!”

Peygamberimiz’in öğrettiği duanın anlamından da anlaşılacağı gibi istihâre, bir bakıma yapılacak işin hayırlı olmasını veya hayırlı ise gerçekleşmesini Allah’tan dilemek ve O’na danışmak demektir. İstihâre yapmak isteyen kişi, kalbinden her şeyi atarak ve kalbini bütünüyle bu işe teksif ederek iki rek‘at namaz kılmalı ve ardından Peygamberimiz’in öğrettiği bu duayı yapmalıdır. Samimi olarak yapıldığı takdirde Allah’ın hayırlısını lutfedeceğine ümit bağlanır, kalbe doğuş olabilir. İstihârenin sonucunda bir rahatlık ve ferahlık hissedilirse o işin hayırlı olacağına, buna karşılık sıkıntı ve darlık hissedilirse, olumsuz olacağına yorulur. İstihâre gündüz yapılabileceği gibi tam konsantre olmak, iyice yoğunlaşmak için geceleyin hemen yatmadan önce yapılması tavsiye edilir. İstihâre namazını kılıp yattıktan sonra, Allah bunu samimi olarak isteyenlere bir işaret veya ipucu verir. Birinci defada sonuç alınamazsa üç kere veya yedi defa tekrarlanabilir. Kişi bu duanın Arapça’sını okuyabileceği gibi Türkçe anlamını da okuyabilir. İstihâre için uykuya yatma ve rüya bekleme şartı yoktur.

İstihare namazının kılınışı

2 Rekatlık İstihare Namazı
1. Rekat
“Niyet ettim Allah rızası için iki rekat İstihare namazı kılmaya” diye niyet ederiz
“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
Subhaneke’yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha okuruz
Kafirun Suresini okuruz
Rüku’ya gideriz
Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz
2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha okuruz
İhlas suresini okuruz
Rüku’ya gideriz
Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

 

 

istihare, istihare duası,istihare namazı,istihare nasıl yapılır, isthira de hangi sure okunur,isithare bakımı,yıldızname,antalya kumluca,istanbul bayrampaşa,türkiye,eskişehir,üniversite,lise,kadın,erkek,cin musallatı tedavi,cin çarpması,havasdua,havas ilmi,geri gelecekmi,geri getirme,sevdiginin rüyasına girme,aşk rüyası,cin rüyası,iş rüyası,nasip rüyası,büyü rüyası,sihir rüyası,