son yazılar

Af ve Mağfiret Duası I Hergün Okunacak Dualar

Af ve magfiret için Af, mağfiret ve âfiyet için çok duâ etmelidir. Bunların hepsini ihtivâ eden çok kıymetli duâ, “Allahümme rabbenâ âti-nâ fiddünyâ haseneten ve fil-âhıreti haseneten ve kı-nâ azâbennâr”dır. Cuma günleri ve hergün çok okumalıdır. “Allahümmagfir lî ve li …

Daha Fazla Oku

İstiğfar Duası I Her gün Okunacak Dualar

istigfar duâsı Hadis-i şerifte, “Her namazdan sonra, üç kere ‘Estagfîrullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh’ okuyanın bütün günahları affolur” buyuruldu. Hadis-i şerifte, “İstigfâre devam edeni, çok okuyanı, Allahü teâlâ, derdlerden, sıkıntılardan kurtarır. Onu, hiç ummadığı yerden …

Daha Fazla Oku

Havas Dua İçerik

Af ve Mağfiret Duası I Hergün Okunacak Dualar

Af ve magfiret için

Af, mağfiret ve âfiyet için çok duâ etmelidir.

Bunların hepsini ihtivâ eden çok
kıymetli duâ, “Allahümme rabbenâ âti-nâ fiddünyâ haseneten ve fil-âhıreti
haseneten ve kı-nâ azâbennâr”dır.

Cuma günleri ve hergün çok okumalıdır.

“Allahümmagfir lî ve li âbâî ve ümmehâtî ve liebnâî ve benâtî ve li ihvetî
ve ehavâtî ve li-a’mâmî ve ammâtî ve li-ahvâlî ve hâlâtî ve li-zevcetî ve
ebeveyhâ ve li-esâtizetî ve lil-mü’minîne vel-mü’minât vel hamdü-lillâhi
Rabbil’âlemîn! “

Allahü teâlânın magfiretine sığınarak,”Allahümme magfiretüke evsa’u min
zünûbî ve rahmetüke ercâ indî min amelî” duâsını da okumalıdır. (Yâ Rabbî!
Magfiretin, benim günâhlarımdan daha geniştir. Rahmetin, bence, amelimden
daha ümmîd vericidir) demektir.

Her erkek, her zaman şu magfiret duâsını okumalıdır: “Allahümmagfir lî ve
li-âbâî ve ümmehâtî ve li-ebnâî ve benâtî ve li-ihvetî ve ehavâtî ve li-ecdâdî ve
ceddâtî ve li-a’mâmî ve ammâtî ve li-ahvâlî ve hâlâtî ve li-zevcetî ve ebeveyhâ
ve li-esâtizetî ve lil-mü’minîne vel-mü’minât vel hamdü-lillâhi Rabbil’âlemîn!”.

Kadın okursa, zevcetî yerine zevcî ve ebeveyhâ yerine, ebeveyhî demelidir.

Af magfiret için şu duâ da okunmalıdır:
“Yâ Allah! Yâ Rahmân! Yâ Rahîm! Yâ Afüvvü yâ Kerîm! Fa’fü annâ,
vagfirlenâ, verhamnâ, vensurnâ alel-kavmil kâfirîn!”

 

İstiğfar Duası I Her gün Okunacak Dualar

istigfar duâsı

Hadis-i şerifte, “Her namazdan sonra, üç kere ‘Estagfîrullahel’azîm ellezî lâ
ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh’ okuyanın bütün günahları
affolur” buyuruldu.

Hadis-i şerifte, “İstigfâre devam edeni, çok okuyanı, Allahü teâlâ, derdlerden,
sıkıntılardan kurtarır. Onu, hiç ummadığı yerden rızklandırır”
Derdlerin, belâların gitmesi için, istigfâr okumak çok faydalıdır.
İstigfârlardan meşhûr olanı, Peygamberimizin bildirdiği, “Estagfirullahellezî
lâ ilâhe illâ hüverrahmanirrahîm el-hayy-ül-kayyûmüllezî la-yemûtü ve etûbü
ileyh Rabbigfir lî” istigfarıdır.

Bu istigfar yirmibeş kere okursa, odasında, âilesinde, evinde ve şehrinde hiç
kaza, belâ olmaz. Bunu her sabah ve akşam okumalıdır. Âlimlerin çoğu,
talebelerine ve evlatlarına bunu okumalarını tavsıye etmişlerdir. Çok faydasını
görmüşlerdir.

Günde en az yüzdefa, Estagfirullâhel’azîm… söylemek çok faydalıdır.
Her zaman ve her yerde ve namazlardan sonra ve yatarken, ma’nâlarını
düşünerek, çok “Estagfirullah min külli mâ kerihallah” veyâ kısaca
“Estagfirullah” demelidir.

 

günlük dualar,bugün hangi duayı okumalıyım,günlük okunacak dualar,büyük dualar,dualar ve sırları,hangi dua ne için okunmalı,kaza bela duası,yatarken okunacak dua,sıkıntıdan kurtaran dua,sıkıntı duası,havasdua,günahların affı için dua,

İman Duası

Îmân duâsı
Allahümme innî e’ûzü bike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve
estagfirü-ke li-mâ lâ-a’lemü inneke ente allâmülguyûb. (Sabah ve akşam
okumalıdır.)
“Ya hayyü ya kayyum ya zel celal-i vel ikram. Allahümme inni eselüke
en tuhyiye kalbi bi nuri marifetike ebeden ya Allah, ya Allah, ya Allah celle
celalüh”
(Bu duâyı sabah namazından sonra okuyanın imanla ruhunu teslim edeceği
bildirildi.)
İmanla ölmek için, “Yâ Allah yâ Allah yâ hayyü yâ kayûmü yâ zelcelâli vel
ikrâm, es’elüke en tuhyiye kalbî bi nûr-i ma’rifetike ebeden yâ Allah yâ
Allah.”duâsı okunmalıdır.
Bunu her zaman duâ ederken okumalıdır.

 


 

dualar,dua,havasdua,iman duası,kabul olunan dua,en son yüklenen dua,ferahlatıcı dua, hangi dua okunmalı,dua okumak,hangi duayı etmeliyim,

Celcelutiye Duası Türkçe Okunuşu Anlamı

Celcelutiye duası bir “isimler hazinesi”dir

Celcelutiye duasında Allah’ın pek çok ismi ile birçok kutsal varlığın adı zikredilmektedir. Dilekte bulunan kişi bütün bu isimlerin yüzü suyu hürmetine dua ettiği için duasına güçlü biçimde icabet gösterilmektedir.

Dua içinde geçen isimlerin İsmi Azam’a karşılık geldiğini ifade eden alimler de vardır. Bu alimlere göre İsmi Azam ismini zikreden mümin bu duayı 1 defa okuduğunda 1000 hayır kazanmaktadır.

Celcelutiye duası okunmadan önce yapılması gerekenler

Celcelutiye duası öncesinde abdest alınmalıdır. Zira bu kutsi duada yüce Allah’ın pek çok ismi geçmektedir. Bu isimleri zikir ederken abdestli olmak dua adabına daha uygun düşmektedir.

Celcelutiye duası okuyarak dilekte bulunan kişilerin küçük de olsa bir miktar sadaka vermeleri rahmet kapılarının açılmasına vesile olur ve duaların kabulünü kolaylaştırır.
Ayrıca dua edileceği zaman sessiz ve sakin bir yere çekilmenin yerinde olacağı ifade edilmiştir.

Celcelutiye duasının Türkçe karşılığı

Bismillahirrahmanirrahim

“Bismillah ile başladım, ruhum, O’nun sayesinde besmele içinde saklı olan çok sırlar keşfetti.
İkincisinde O’nun yarattıklarından en hayırlısı Hz Muhammed’e salavat getirdim. O Muhammed ki, dünyadaki bütün yanlışları gidermiştir.
Ey ilahım, Senin isminle dua ettim. Her zaman açık olan ve giderek parlayan Ehad ve Bedi isimlerinle Sana yalvarıyorum.
Kadri ve şanı yüce olan isminle Senden istedim. Ey güçlü kadir Allah’ım, Sen bütün işlerimi kolaylaştır.
Ey Hayy ve Kayyum olan Allah’ım, umut ederek daima Sana yalvarıyorum. Ehad ve Bedi isimlerini şefaatçi yapıp yüksek sesle bağırarak Sana yalvarıyorum.
Denizin ortasında vurulmuş kılıç gibi isimlerinle, ey yaratanların en hayırlısı Allah’ım, olayları yönlendiren, savaşla barışı sağlayan isimlerinle Sana yalvarıyorum, bu fitne ateşi söndürülsün!
Ey İlahım, her işe her derde hemen müdahale eden, süratle icabet eden Allah, Ehad ve Bedi isimlerinle yalvarıyorum.
Kalbin hayatını canlandırasın, ondaki kirleri temizleyesin. Kayyumiyetinle onu ayakta tut, kayyumiyet sırrı onda her zaman kalsın, daima parlasın.
Bu Hayy ve Kayyum nurunun şimşeklerinden bir ziya üstüme parladı, kalbime bir parıltı geldi, şimşek çaktı.
Bu Hayy ve Kayyum nurunun şimşeklerinden bir ziya üstüme parladı, kalbime bir parıltı geldi, şimşek çaktı.
Ve kalbimin üstüne rahmet sağanakları döküldü. Kerim olan Mevla’mız Allah’ın hikmetiyle, Ve bu biçimde, bu rahmet, hikmet, kerem hakikatleri konuştular.
Bundan sonra her taraftan nurlar beni kuşattı. Ve büyük olan sahibimiz Allah’ın azameti bizi yüceltti.
Allah’ım Seni tenzih ederim, Sen yaratanların en hayırlısı, Ve çok mükemmel yaratansın. Biat yapanların en iyisisin!
Allah’ım beni amacıma ulaştır, bütün ihtiyaçlarımı gider. Hece harfleri biçiminde toplanan Huruf-u Mukattaa hakkı için.
Muskama emanet olan harflerin sırrı hürmetine, İsimlerinin nuru parlaklığı hürmetine, yüce Ruhların hürmetine.
Bana nurlardan daha parlak bir feyiz üzerime akıt, Nur isminle kalbimin ölmüşlüğünü dirilt!
Ne olur heybetinle üzerime bir heykel, celal giydir, düşmanlarıma el çektir.
Kadri yüce, aziz isimlerinin hürmetine beni düşmanlardan, hasetçilerden koru.
Bunu Rauf, Celal, Kudüs, Münezzeh ve Rahim isimlerinin nuruyla ihsan et.
Ey Rabbim! O nurla ihtiyaçlarımı gider. Selam Hayy isimlerinle hacetimi süratle yerine getir.
Ma’bud, Hu, Samed ve Şehid isimlerinin hürmetine, Kafi isminle işlerime kolaylık ihsan et.
Ey Celal sahibi! Ey Halim! Senin yardımınla açılan ilmin sırrıyla bana ikram et!
Sıraları kesin inkişaf etmiş olan Kuran-ı Hakim’in açık ve nurani ifadeleriyle beni korkulardan ve sıkıntıdan koru!
Ey Celal sahibi ey kırk gönlü üzüntüden kurtarıp saran! Kaf hürmetine beni koru!
Tehlikeler içinde beni güvende kıl, buradan beni hayırlı selametine çıkar! Benim sığınağım sensin ve sıkıntılar sadece seninle ortadan kalkar.
Rahmetin olan yağmurunu üzerime yağdırır gibi rızık yağdır üzerime. Günahları fazla işleseler de, alemlerin umudu sensin.
Ey Celal sahibi! Basir isminle düşmanlarımızı dilsiz, sağır, kör ve konuşamaz et.
Alim ve Gani ismi şeriflerinle birlikte Sabur ismine sığınarak, yanlışlardan, hatalardan korunurum.
Bütün mahlukatın gönlünü lütfunla bana çevir. Fettah isminle maklubiyet elbisesini bana giydir.
Ya İlahi! Selam isminle işlerimizi kolaylaştır, bize yücelik ver.
Üstümüze af örtüsü geçir, kalplerimize şifa ver.
Hu isminle rızkımıza bereket ihsan et, güçlükleri çöz.
Ey Mabud, ya Hu, Ya hayre’l bizim için cömertliğinle rızıklar sun.
Düşmanları senin yardımınla def ederiz.
Ey Celal sahibi! Hz Muhammed’in hürmetine onları yüzüstü terk et.
Ya ilahi! benim ümidim sadece sensin. Beni tahrik edenleri dağıt.
Kesin yeminlerin hürmetine zararlı olanların tuzaklarını benden uzak tut.
Ey ihsanda bulunanların, dilekte bulunanların, ümit kapılarının en değerlisi.
Ey ilmiyle nüfuz eden Nur! yıldızımı nurlu kıl, parlamaya devam ettir.
Nurun kandili gizli açık bir şekilde tutuşturur. Kandiller kandili gizli nurlanır.
İzzet sahibi, celal sahibi mukaddes olan Rahim’in nuruyla küfrün ateşini söndürülür.
Ma’bud, Samed, Hu Cebbar ve Halim Zatın yardımıyla düşmanların ateşi bastırılacak.
Gerçek Ma’bud Hak olan, hakkı gerçekleştiren Cemil, Mucib ve Vedud olan Zatın yardımıyla insanlara sevdirecektir.
Hak imi hürmetine duamı kabul et, benim yanımda ol, düşmanlarıma kafi ol.
Ey Rahman olan Allah’ım! Sen Hak Ma’budsun! Fırtınalar arka arkaya kopmaktadır.
Kafirlerden korunmak için, düşmanlara hücum etmek için senin yardımın gerek, Sana sığınan kimsenin karanlığı yok olur.
Ta Ha, Ya Sin, Ta Sin ve Ta Sin Mim surelerinin hürmetine saadete ermek için bize yardımcı ol.
Kaf Ha Ya Ayn ile bizleri kuşatan kem gözlerden koru.
Ha Mim Ayn Sin Kaf süresi bizim koruyucu sığınağımız olsun, karşısında dağlar bile sarsılsın.
Kaf, Nun ve Ha Mim sureleri hürmetine himayeni gerçekleştir. Duhan suresinde muhkem kılınan bir sır var.
Elif Lam ile başlayan sureler Maide, Nisa, En’am ve Nur suresi hürmetine.
Elif Lam Ra ile başlayan surelerin sırrı ve İsmi Azam’ın nuruyla, işlediğim günahlardan vazgeçtim.
Elif Lam im Ra suresiyle (Rad) melekler, ruhaniler meclisine yükseldim.
Amme, Abese, Tarik, Naziat, Ve’s Semai Zatilburuci ve Zilzal surelerinin hürmetine.
Tebareke, Nun, Seele, Sailün, Tehmiz, Ize’ş Şemsu Kuvirat surelerinin hakkı için.
Zariyat, Kamer, Necm surelerinin hürmetine işlerimi kolaylaştır.
Hizb hizb, ayet ayet okudukları, inmiş olan Kuran surelerinin hürmetine.
Ey Mevla’m! Kitap indirdiğin peygamberlere ihsanda bulunduğun fazlını diliyorum.
Harfler Merih yıldızı gibi yüksektir. Asayı Musa ismiyle karanlıklar kaybolur.
Bunların sırrını şefaatçi ederek, Senden niyaz ediyorum. İnsanların kendisiyle doğru yolu bulduğu tevazu sahibi birinin tevessülü olsun.
Ey merhametli Rabbim! Bu harfler öyledir ki, manalarıyla zamanlar boyu üstlerine üstünlük bahşedilmiş ve yüceltilmiştir.
Ey Allah’ım! Bütün ayetler ve içerikleriyle Sana tevessülde bulunup yalvardım.
Onlar nur harfleridir. Onların meziyetlerini toplayarak, manalarını gerçekleştir. Her hayır onlarla tamamlanır.
Bana itaat eden bir yardımcı gönder. Sıkıntım onunla kalksın.
Fatiha suresi ve sonrasında gelen surelerin hürmetine bana itaat eden hizmetçi kıl.
Ey Mevla’m! Kendisiyle çağrıldığında işleri kolaylaştıran ismi azamınla sana yalvarıyorum.
Kendilerine şefaatçi kıldığın peygamberlerin hürmetine güçsüzlüğüme merhamet et, günahlarımı bağışla.
Ey Efendim! ihtiyacımı yerine getir, işlerimi sana havale ediyorum.
Senin güzel isimlerini niyaz ederek, Senden niyaz ediyorum.
Bütün hatalarımdan tövbe etmeyi şu kuluna lütfet!
Beni ihlas, hayır ve takvayla muvaffak et, merhametli ol.
Ya ilahi! Mahşerde amel defterimi ak eyle, sevaplarımı ağırlaştır.
Beni Sırat köprüsünden koşarak geçir, Cehennem ateşinden koru.
İşlediğim tüm günahlardan beni affet, büyükte olsa günahlarımı bağışla ya rabbim!
Ey yüce ismi taşıyan! Bütün tehlikelerden kurtuldun, selamete erdin.
Savaş, çekinme, korkma! Vahşi hayvanlarla olan yerlere korkmadan gir.
Saldır, kaçma! İstediğin düşmanla mücadele et, kimseden korkma.
Ne yılandan, ne akrepten, ne de aslandan korkma.
Ne kılıç, ne hançer, ne de mızrak hiç bir tehlikeden korkma.
Bunu okuyana mükafat Hz Muhammed şefaati olacaktır.
Bil ki, Muhammed en üstün peygamberdir, Allah’ın yeryüzündeki en faziletli kuludur.
Her dileğinin başında onu an, her şeyden kurtul.
Ya ilahi! Her zaman ona salavat getir.
Ona kıyamete kadar esecek rüzgar kadar salat eyle!
Gökyüzünden ine yağmur kadar, şimşekler kadar salat eyle!
Allah’ın, meleklerinin ona salat ve selam getirmesi sana yeter.
Sen yıllar devam ettikçe sürekli şefaatini dileyerek, ona salat getir.
Haşim oğullarından, hacılar Kabe’yi ziyaret edip, onu selamladıkça şefaat dile, salat getir.
Ya ilahi! Hz Ebu Bekir, Ömer, Hz Osman ve Haydar’dan razı ol!
Bütün ashabından, Salihlerden herkesten razı ol!
Bu Hz Muhammed’in amcasının oğlu Hz Ali’nin sözleridir. Onda ilimlerin özü ve sırrı toplanmıştır.” (Amin)

Dua okunurken sadece duanın Arapça-Süryanice orijinal hali okunacaktır. Burada verilen Türkçe meal yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

 

 

 

Celcelütiye Duası Arapça Okunuşu

Celcelutiye duası ve muazzam tesirleri hakkında ayrıntılı bilgiler

Celcelutiye duası İslam tarihi boyunca en yaygın okunan ve olumlu etkilerine en fazla şahit olunan dilek dualarından biridir. Diğer dilek dualarından daha uzun olmasına rağmen vesile olduğu mucizevi sonuçlardan ötürü çok fazla rağbet görmüştür.

Bu yazımızda Celcelutiye duası hakkında ayrıntılı bilgiler vererek duanın sözlerini ve Türkçe mealini sizlerle paylaşacağız. İnşallah aktaracağımız bilgiler hayırlara vesile olur.

Celcelutiye duası hangi isteklerin gerçekleşmesini dilemek üzere okunur?

Celcelutiye duası akla gelebilecek her türlü mevzuya dair dilek duası hükmünde okunabilir.

Kadim dua kitaplarında bu etkili duanın şu konularda okunmasının faydalı olacağı yönünde bilgiler bulunmaktadır:

Hastalıklardan kurtulmak üzere hem hasta olan kişiler hem de hasta yakınları tarafından okunabilen etkili bir şifa duasıdır.
Yatsı namazından sonra bu duayı okuyan kişi insanların gözüne şirin görünür ve herkes tarafından sevilir.
Borçtan kurtulma ve rızık genişliği için okunabilen bereket duası hükmündedir.
Uzun yolculuklara çıkmadan önce okunursa inşallah yolculuk kazasız belasız tamamlanır.
Hamile kadınlar bu duayı okurlarsa inşallah doğumları kolay geçer.
Sabah namazından sonra okunması halinde her türlü korku ve vesvesenin ortadan kalkmasını sağlar.
Perşembe gecesi okunursa karı kocanın arasındaki muhabbetin artmasını sağlar. Bekarların perşembe gecesi bu duayı okumaları muratlarına kavuşmalarına vesile olur.
Kötü alışkanlıkları olanlar bu duayı uyumadan önce okurlarsa kısa bir sürede bu alışkanlıklarından kurtulacaklardır.

Burada sıralananlar dışında Celcelutiye duası daha pek çok konuda dilek ve hacet duası olarak okunabilir.

 

Celcelutiye duası nispeten uzun bir duadır. Bu nedenle duanın sözlerini ezberlemek müminlerin çoğuna zor gelmektedir. Ancak dua sözlerinin yazılı bir metin üzerinden de okunabileceği beyan edilmiştir.

Sahih kaynaklarda Celcelutiye duasının orijinal sözleri şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

“Bede’tü bibismillehi ruhi bihi nehtedet. İle keşfi esrarin bibatinihi intavet.
Ve salleyte fişşani ala hayrü halkihi. Muhammedin men zahaddalalete velğalet.
İlahi lekad aksemtü biismike daiyen. Biacin ehvecin celcelutin helhelet.
Seeltüke bil ismil azami gadruhü. Ve yessir umri ye elihi bisalmehet.
Ve ye hayyü ye gayyumu ed’üke racian. Bievin eyucin celceliyyütin helhelet.
Bisamsamin tamtamin ve ye hayra bezi hin. Bimihrasi mihrasi mihrasin bihin neru uhdimet.
Biacin ehucin ya ilahi muhevvicin. Ve ya celcelutin bil icabeti helhelet.
Lituhyi hayatel kalbi min denesin bihi. Bigayyumin gamessiru fihi ve eşragat.
Aleyye ziyaun minbeverigi nurihi. Feleha ale veçhi senaün ve ebragat.
Ve subbe ale kalbi şeabibu rahmetin. Bihikmeti mevlanel kerimi feentagat.
Ehatat bihil enveru min külli canibin. Ve heybetü mevlenel azimi bina alet.
Fe Sübhaneke’llahümme ye hayra bariin. Ve ye hayra hallagin ve ekramel men beat.
Febelliğini gasdi ve külle meraribi. Bihaggi hurüfin bilhicai tecemmeat.
Bisırrı hurüfin üdiat fi azimeti. Binüri nüri senail ismi verrühi gad alet.
Efizli min’el envari ya Rabbi feyzuhü. Bissirri ve ahya meyyiti kalbi bisalsalat.
Ele ve elbisenni heybeten ve celaleten. Ve küffe yedel a’dai anni bi ğalmehet.
Ele ve ahcübenni min adüvvin ve hasidin. Bi hakkı şemahın eşmehın sellemet semet.
Bi nüri celalin bazihın ve şerantahın. Bi kuddüsin berkütin bihiz zulmatüncelet.
Ele vakdı ya Rabbahü bin nüri haceti. Bi nüri eşmehin celya serian kadınkadat.
Biyadin ve yayühin nemühin asaliyen. Ve ya aliyen yessir ümuri bi saysalet.
Ve amnahni ya zel celali kerameten. Bi esrari ilmin ya haliymü bikencelet.
Ve hallısni min külli hevlin ve şiddetin. Eya cabiral kalbil kesiyri minel habet.
Ve ahrisni ya zelcelali bi kafi kün. Bi nassı hakıymı katııs sırri asbelet.
Ve sellim bi bahrin ve a’tıni hayra berriha. Fe ente melazi vel kürubi bikencelet.
Ve subbe aleyyer rizka sabbate rahmetin. Fe ente racaul alemiyne velev tağat.
Ve asmim v ebkim sümme a’mi adüvvena. Ve ahrıshüm ya zelcelali bi havsemet.
Ve fi havsemin mea devsemin mea devsemin ve berasemin. Tehassantü bil isnil azıymi minelğalet.
Ve a’tıf kulübel aleymiyne bi eshira. Aleyye ve elbisenni kabulen bi şelmehet.
Ve yessir umürana ya ilahi ve a’tına. Minel ızzi vel ulya bi şemhın ve eşhamet.
Ve esbil eleynes setra veşfi kulübena. Fe ente şifaün lil kulübi minel ğaset.
Ve barik lenallahümme fi cem’ı kesbina. Ve hülle uküdel usri biyayühin irtehat.
Biyahin ve yayühin ya hayra bazihın. Ve ya men lenelerzaku min cüdihi nemet.
Nehruddü bikel a’dae min külli vichetin. Ve bil ismi termihim minel bu’di bişşetet.
Ve ahzilhüm ya zelcelali bi fadli men. İleyhi seat dabbül felati ve kad şeket.
Fe ente recai ya ilahi ve seyyidi. Fe fülle lemimel ceyşi in rame bi adet.
Ve küffe cemiyal mudırrine keydehüm. Ve anni bi aksamike hatmen ve ma havet.
Fe ya hayra mes’ulin ve ekramel men a’ta. Ve ya hayra me’mulin ila ümmetin halet.
Ekıd kevkebi bil ismi buran ve behceten. Meded dehri vel eyyami ya nuru celcelet.
Biacin ahucin celemhucin celaletin. Celilin celcelutin cemahin temehracet.
Bi ta’dadi ebrumin ve simrazi ebramin. Ve behrati tibrizin ve ümmin teberreket.
Tükadü siracün nuri sirran beyaneten. Tükadü siracüs sürci sirran tenevverat.
Bi nuri celalin bazıhın ve şerantahın. Bi kuddüsi berkütin bihin naru uhmidet.
Biyahin ve yayühin nümuhin esaliyen. Bi tamtamin mihraşin li naril ıda semet.
Bi halin ehilin şel’ın şel’ubin şaliın. Tahiyyın tahubin taytahübin tayyatahet.
Enühın bi yemlühın ve ebruhın uksimet. Bi temliyhı ayatin şemuhın teşemmehat.
Ebaziha beyzühın ve zeymühın ba’deha. Hamaruhı yeşrühın bi şerhın teşemmehat.
Bi belhın ve simyanin ve bazuhın ba’deha. Bi zeymühın eşmühın bihil kevnu ummirat.
Bi şelmehatin akbil düai ve kün meıy. Ve kün li minel a’dai hasbi fe kad beğat.
Fe ya şemhasa ya şemhasa ente şemleha. Ve ya aytala hatlür riyahı tehalhalet.
Bikel havlü ves savlüs şedidu li men eta. Libabi cenabike velteca zulmetüncelet.
Bi taha ve yasin ve tasin kün lena. Bi tasim mimin lis seadetıkbelet.
Ve kafin ve kayain ve aynin ve sadiha. Kifayetüna min külli aynin bina havet.
Bi hamime aynin sümme sinin ve kafiha. Himayetüna minhel cibalü tezelzelet.
Bi kafin ve nunin sümme hamimin ba’deha. Ve fi süretid dühani sirran kad uhkimet.
Bi elifin ve lamin ven nisa ve uküdiha. Ve fi suretil en’ami ven nuri nüvvirat.
Ve elifin ve lamin sümme rain bi sirriha. Alevtü bi nuril ismi min külli ma cenet.
Ve elifin ve lamin sümme mimin ve raiha. İla mecmeil ervahi ver ruhi kad alet.
Bi sirri havamimil kitabi cemiıha. Aleyke bi fadlin nuri ya nuru uksimet.
Bi amme abese ven nazıati ve tarikın. Ve fi vessemai zatil bürucı ve zülzilet.
Bi hakkı tebareke sümme nünin ve salin. Ve fi süretit tahmizi veş şemsi küvvirat.
Ve bizzariyatiz zerri ven necmi iz heva. Ve bikterabet liyel ümuru tekarrabet.
Ve fi süveril kur’ani hizben ve ayeten. Adede ma karael kari ve ma kad tenezzelet.
Fe es’elüke ya mevlaye fi fadikellezi. Ala külli ma enzelte kütben tefaddalet.
Bi ahiyyen şerahiyyen ezunayi sabvetin. Asbavüsin ali şeddaye aksemtü bi taytağat.
Bi sirri büduhın ekhezetin betadin zehecin. Bivahil veha bil fethi ven nasri esreat.
Bi nuri feceşin mea sazhazin ya seyyidi. Ve bil ayetil kübra eminni minel fecet.
Bi hakkı fekacin mea mahmetin ya ilahena. Bi esmaikel hüsna ecirni mineş şefet.
Hurufün li behramin alet ve teşamehat. Ve ismi asa musa bihiz zulmetün celet.
Tevesseltü ya rabbi ileyke bi sirriha. Tevessüle zi züllin bihin nasühtedet.
Hurufün bi ma’naha lehel fadlü şürrifet. Meden dehri vel eyyami ya rabbinhanet.
Deavtüke ya Allahü hakkan ve inneni. Tevesseltü bil ayati cem’an i ma havet.
Fetilke hurüfün nuri fecma havassaha. Ve hakkık meaniha bihil hayrü tümmimet.
Vahdurni avnen hadimen müsehharan. Tuheymefyailü bihil kürbetüncelet.
Fe sehhir li fiha hadimen yütıy’uni. Bi fadli hurufi ümmil kitabi ve ma telet.
Ve es’elüke ya mevlaye fismikellezi. Bihi iza düiye cem’ul ümuri teyesserat.
İlahi ferham da’fi vağfirli zelleti. Bi ma’kad deatkel enbiyau ve tevesselet.
Eya halikıy ya seyyidi ıkdı haceti. İleyke ümuri ya ilahi tesellemet.
Tevesseltü ya Rabbi ileyke bi ahmeda. Ve esmaikel husnelleti hiye cümmiat.
Fe cüd va’fü vasfah ya ilahi bi tevbetin. Ala abdikel mikini min nazratin abet.
Ve veffıkni lil hayri ves sıdkı vettüka. Ve eskinennil firdevse mea firkatin alet.
Ve kün bi raufen fi hayati ve ba’de ma. Emütu ve elka zulmetel kabrin celet.
Ve fil haşri beyyıd ya ilahi sahifeti. Ve sekkıl mevazini bi lutfike in eraddet.
Ve cevvizni haddes sıratı mühervilen. Vahmini min harri narin ve ma havet.
Ve samihi min külli zenbin ceneytühü. Vağfir hatıy’atiyel izame ve in alet.
Feye hamilel ismillezi celle gadruhü. Teveffe bihi küllel umüri tesellemet.
Fegatil vele tehşe veharib ve le tehaf. Vedus külle ardin bil vuhuşi teammerat.
Ve egbil vele tehrab ve hasim men teşeü. Ve le tehşe be’sen lil mulüki velev havet.
Fele hayyetün tehşe vele agrabun tera. Ve le esedün ye’ti ileyke bihemhemet.
Ve le tehşe min seyfin ve le tağni hançerin. Ve le tehşe min rumhin ve le şerrin eshemet.
Ceza men karae haza şefaatü ahmeda. Ve yuhşerru fil cennati mea hürin huffifet.
Va’lem bi ennel Mustafa hayrü mürselin. Ve efdalü halkıllahi men kad teferrakat.
Ve saddır bihi cahihi külle hacetin. Ve selhü li key tencüve minel cevri vettağat.
Ve salli ilahi külle yevmin ve saatin. Alel mustafel muhtari ma nesmetün semet.
Ve salli alel muhtari vel ali küllihim. Ke addi nebatil erdı ver rıyhı ma serat.
Ve salli salaten temleül erda ves semae. Kevebli ğamamin ma’ruüdun tecelcelet.
Fe yekfike ennellahe salla bi nefsihi. Ve emlakehü sallet aleyhi ve sellemet.
Ve sellim aleyhi daimen mütevessilen. Meded dehri vel eyyami ma şemsun eşrakat.
Ve sellim alel athari min ali haşimin. Adede ma haccel hacicu ve sellemet.
Verda ya ilahi an ebi bekrin mea umera. Verda ala osmane mea hayderis sebet.
Kezal alü vel ashabü cem’an cemiuhüm. Meal evliyai ves salihıyne ve ma havet.
Mekalü aliyyin vebni amni Muhammedin. Ve sirru alümin lil halaikı cümmiat.” (Amin)

 

 

 

Celcelütiye Duası Sırları Faydaları Okunuşu

CELCELUTİYE DUASI

Havasdua.com olarak, Celcelutiye Duası ‘nı okunuşunu, sayfamızın alt bölümüne ekledik, Arapça bilmeyen kardeşlerimiz içerisinde bulunduğu duruma istinaden tekrarlı dinleyerek inşaAllah kalbine dileğine göre şifa bulur..

 

Celcelutiye Duası, dünya ve ahirette faydalı cennet hazinelerinden bir hazine olduğu söylenir.Bu duanın içinde gizlenmiş olarak Allah’ın en büyük İsm-i A’zam’nın bulunduğu surlara vakıf olan büyük alimler bulunmaktadır.

Şeyh Ahmed-i Bûni Hazretleri der ki:

“Ancak Hak ehli olanlara,bu duanın ve vekfinin bereketleriyle bir takım sırlar ve deliller ortaya çımaktadır.Bu duayı öğrenip de kadir ve kıymetini bilmeyenlere tekrar tekrar yazıklar olsun.”

Şeyh Hazretleri der ki:

“Akkah’ın İsm-i A’zam’ı,kasem ve vekfi,Muhammed(s.a.v) Efendimiz’e Cibril-i Emin ile beraber semadan bir hediye olarak indirilmiştir.

Cebrail Aleyhisselam:

“Yâ Muhammed! Rabbin sana selam ediyor ve selamının da en ikramlısını sana tahsis ediyor.İşte sana bu hediyeyi ihsan buyurdu. demiştir.

Bunun üzerine Peygamber Efendimiz;

“Ey kardeşim Cebrail !Bu hediye nedir?” diye sordu.

Cebrail Aleyhisselam da:

“Bu hediye içinde İsm-i A’zam ile kasemi câmi bulunan büyük duadır” dedi.

Peygamber Efendimiz:

“Ey kardeşim Cebrail! Bu İsm-i A’zam ve bu dua nereden oldu? Bu duanın adı nedir?” diye sordu.

Cebrail Aleyhisselam da şöyle cevap verdi:

Yâ Muhammedd ! Bu duanın adı Celcelûtiyye Duasıdır. Kasemi câmidir.İsm-i A’zamdır.
Bu İsm-i Azam ile kasemi câmidir ki:
Arş-ı A’la’nın kenarına yazılmıştır.Bu yazı olmasaydı Allah Arş’ını taşıyan Melekler bu arşı omuzlarına kaldıramazlardı.
Güneşin kalbine yazılmıştır.Bu yazı olmasaydı,güneşin ziyası ve nuru olmazdı.
Ayın kalbine yazılmıştır.Bu yazı olmasaydı,ayın ışığı olmazdı.
Cebrail Aleyhisselam’ın kanadında yazılıdır.Yazılmış olmasaydı ,Cebrail Aleyhisselam yeryüzüne inemez,gökyüzüne çıkamazdı.
Bu isim Mikail Aleyhisselam’ın baiına yazılmıştır.Eğer yazılı olmasaydı,yağmurlar ve damlalar ona itaat etmezdi.
İsrafil Aleyhisselamın alnında yazılıdır.Eğer yazılı olmasaydı ,sura üfleyemezdi.
Bu isim ölüm meleği olan Azrail Aleyhisselam’ın eline yazılmıştır.Şayet bu yazı olmasaydı mahlukatın canını alamazdı.
Bu isim yedi kat göklerde de yazılıdır.Yazılmasaydı yükselemezdi.
Bu isim yedi kat yer de de yazılıdır.Eğer bu yazı olmasaydı yedi kat yer sabit olamazdı.
İşte bu ismi Adem Aleyhisselam okumuştur.

Celcelutiyye Duasının Fazileti ve Sırları:

Mühim bir dileği olan,kişi bu duayı ( Cecelutiyye Duası Arapça ) okumadan önce,temiz bir abdest hatta boy(gusül) abdesti alır.Allah rızası için 2 rekat namaz kılar bundan sonra duasını ve dileğini diler ve sonra cecelutiyye duasını okur.Bu kaside birçok niyet,dilek ve haceti için bugüne kadar mü’minlerce okunmuştur.

Bir kimse Celcelutiye Duasını yatsı namazından sonra (9) kere okursa ,büyükler katında,dileği yerine gelir.her türlü sıkıntısı yok olup,isteği yerine gelir ve sevgilisine kavuşur.
Bir kişi,Celcelutiye Duasını bir kaba yazar,içine yağmur suyu koyar,silip içerse kalbi manevi hastalıklardan temizlenir,velilerin ve azizlerin huzuruna dahil olur.
Celcelutiye Duasını,günde bir kere okumaya devam ederse,gayb ile konuşur,günahları kendisine mana aleminde gösterilir.Kalbi ve lisanı pâk olur.Bütün belalardan Allah’ın yardımı ile kurtulur,günahları sevaba çevrilir.

Bir kişi,günde (21) eker okusa,bütün meşakkatlerden ve kıskanç insanların şerrinden kurtulur.
Günde (5) defa okumayı adet haline getiren kimsenin rızkı artar,insanlar kendisinden hoşnut olur ve Allah teala dileklerini ihsan eder.

Bir kimse Celcelutiye Duasını okumayı adet haline getirirse,kimse ona zarar veremez.
Eğer bir kağıda bu dua ile birlikte sevdiğinin ismini yazıp,suya bırakırsa sevgilisine kavuşur.
Bu duayı okumayı adet haline getiren kuldan,melekler ve diğer yaratıklar razı olur.
Bir kişi bu mübarek duayı her bir defa okusa,Hak Teala’nın makbul kullarında olur,kalbi kuvvetlenir.
**

 

CELCELUTİYE DUASI 

 

CELCELUTİYE DUASI HAKKINDA DİĞER BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ

CELCELUTİYE DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

CELCELUTİYE DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

CELCELUTİYE DUASI NE İÇİN OKUNMALIDIR

CELCELUTİYE DUASI SIRLARI

CELCELUTİYE DUASI OKUMA ZAMANLARI


Whatsapp Çevrimiçi